Czas i miejsce:

- spotkania we wtorki g. 19,15 salka na II pitrze nad zakrysti (wejcie klatk schodow od ulicy); dyrygent: pani Joanna. Kontakt po Mszach w. o g. 11,30 (gdy posuguje zesp).

Duszpasterz: wikariusz o. Piotr Sobl, kontakt w zakrystii lub przez kancelari.

Opis dziaalnoci:

Zesp istnieje w parafii MB Bolesnej od wrzenia 2006 r. Od pocztku skupia osoby dorose, ktre bdc po formacji oazowej, zapragny kontynuowa swoj posug w Kociele poprzez animacj muzyczn liturgii i innych wydarze parafialnych. Poniewa byy to mode maestwa, pierwotnym zaoeniem, ktre jest realizowane do dzi, staa si animacja Mszy witej dla dzieci i wczenie si w przygotowanie muzyczne dzieci przed I Komuni wit. Wraz z rozwojem zespou udzia w posudze muzycznej mieli take ludzie bardzo modzi, uczniowie i studenci. 

Przez 11 lat istnienia Zesp przybiera rne formy, a jego liczebno wahaa si od 10 do 20 osb. Zaangaowani w prace zespou byli zarwno amatorzy, jak i osoby wyksztacone muzycznie, tak w kategorii wokalnej, jak i instrumentalnej. Obecnie Zesp liczy 11 osb dorosych, ale do wsppracy zapraszane s rwnie dzieci posugujcych w Zespole. 

Spotkania odbywaj si we wtorki o 19.15, a take na ok. 1,5 h przed planowanym wystpem Zespou. 

Gwne formy zaangaowania w dziaalno parafialn wyraaj si midzy innymi w animacji niedzielnych Mszy witych dziecicych, posudze w formacji dzieci pierwszokomunijnych, animacji muzyczno - liturgicznej gwnych wydarze parafialnych, takicj jak: Pasterka, Rezurekcja, Boe Ciao, rekolekcje ewangelizacyjne wsplnoty parafialnej i inne. Zesp zapraszany jest take do posugi muzycznej podczas lubw, chrztw czy innych wydarze, take poza rodzinn parafi. Staym elementem jest rwnie formacja duchowa czonkw Zespou realizowana poprzez udzia w wydarzeniach ewangelizacyjnych, cykliczn Msz wit dla Zespou czy wspln modlitw. Formacja duchowo - muzyczna to udzia  m.in. w warsztatach rozwijajcych umiejtnoci wokalne i instrumentalne, prowadzonych np. przez jezuitw, dominikanw czy Archidiecezj dzk. 

Wyrazem szczeglnego naboestwa czonkw Zespou do Matki Boej jest przybranie nazwy ?Theotokos? i zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi czonkw Zespou i ich rodzin dn. 21 wrzenia 2014 r.

 
Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa