Ważne wrześniowe daty!

 9 IX - MSZA INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY
 VIII TYDZIEŃ WYCHOWANIA 
79. ROCZNICA II WOJNY ŚW. 
WRZESIEŃ - MIESIĄCEM MIŁOSIERDZIAwitajszkolo

W naszej świątyni w niedzielę 9 września o g. 11,30 zostanie odprawiona Msza Św. inaugurująca nowy rok szkolny i katechetyczny 2018/2019, podczas której w sposób szczególny będziemy polecać Bogu uczniów oraz nauczycieli, wychowawców i wszystkich pracowników oświaty. Zapraszamy na tę Eucharystię zwłaszcza dzieci klas 1 ze swoimi tornistrami, ponieważ odbędzie się wtedy poświęcenie tornistrów i błogosławieństwo na początek szkolnej edukacji. Przypominamy, że przez cały rok szkolny niedzielna Msza Św. o g. 11,30 jest szczególnie dedykowana dzieciom i całym rodzinom.

wrzesien1939

Za to w sobotę 1 września, pamiętając o innym ważnym wydarzeniu z dziejów Polski i świata, zapraszamy o g. 18,00 do Łódzkiej Archikatedry na Mszę św. w intencji poległych żołnierzy i ludności cywilnej z racji 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ta straszliwa wojna - rozpoczęta 1.09.1939 napaścią od Zachodu hitlerowskich Niemiec na nasz kraj - spowodowała, że przez prawie sześć lat znaleźliśmy się pod okrutną okupacją dwóch agresorów - dwóch, bo 17.09.1939 ze Wschodu zaatakowała Polskę sowiecka Rosja, porozumiawszy się wcześniej w tej sprawie z Niemcami.

Wywieśmy w tych dniach narodowe flagi i polecajmy w swoich modlitwach wszystkich poległych i naszą Ojczyznę!

koronka 1

Warto przy tej okazji pamiętać, że wrzesień to miesiąc szczególnie poświęcony Bożemu Miłosierdziu - z racji ww. bolesnych doświadczeń i ze względu na to, że jest to miesiąc objawienia przez Pana Jezusa Koronki do Miłosierdzia Bożego św. Faustynie. Co ciekawe, Koronka to druga modlitwa (po "Ojcze nasz", znanej z kart Ewangelii), której treść podyktował ludziom sam Jezus! Od 1993 roku (po beatyfikacji Siostry Faustyny) w tym miesiącu na wzór nabożeństw majowych, czerwcowych czy październikowych propagowane są tzw. "nabożeństwa wrześniowe" ku czci Miłosierdzia Bożego, podczas których odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji: o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny i całego świata. Zapraszamy również do praktykowania i propagowania tych form pobożności (zwłaszcza, że relikwie św. Faustyny na stałe goszczą w naszej świątyni - w Kaplicy Patronki Parafii) oraz do włączenia się 28 IX w akcję "Iskra Miłosierdzia", o której będziemy jeszcze szczegółowo informować.

8tydzienwychowania

Z kolei w dn. 9-15 września br. przeżywać będziemy w polskim Kościele VIII Tydzień Wychowania pod hasłem "W poszukiwaniu drogi". Kolejny Tydzień Wychowania tym razem wpisuje się w tegoroczne Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów pt. "Młodzież, wiara i rozeznanie powołania", mającego się odbyć w Rzymie w październiku. Dlatego materiały, które w tym roku są proponowane duszpasterzom, katechetom, wychowawcom i rodzicom w ramach Tygodnia Wychowania związane są z problematyką rozeznawania powołania oraz towarzyszenia dzieciom i młodzieży w rozpoznawaniu drogi życia.

Pomóc nam w tym mogą ciekawe materiały przygotowane, by dobrze i owocnie przeżyć VIII Tydzień Wychowania - "kliknij" TUTAJ, by je pobrać.

Z okazji VIII Tygodnia Wychowania Episkopat Polski wystosował do wiernych list pasterski pt. "Wychowawca chrześcijański w procesie rozeznawania powołania", który będzie odczytywany w kościołach w niedzielę 2 IX - jego tekst przytaczamy poniżej.

episkopatlogo2

"WYCHOWAWCA CHRZEŚCIJAŃSKI
W PROCESIE ROZEZNAWANIA POWOŁANIA"

List Pasterski z okazji VIII Tygodnia Wychowania
9 - 15 września 2018 roku 

W przyszłą niedzielę rozpocznie się w naszej Ojczyźnie VIII Tydzień Wychowania. Jego tematyka będzie nawiązywać do hasła, mającego się rozpocząć już za miesiąc w Rzymie, 15. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: Młodzież, wiara i rozeznanie powołania.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus kieruje naszą uwagę ku ludzkiemu wnętrzu. Przytacza skargę Boga zawartą w Księdze Proroka Izajasza: "Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie" (Mk 7, 6). Przypomina też, że dla naszego zbawienia decydujące są nie zewnętrzne okoliczności, ale to, co pochodzi z ludzkiego wnętrza.

1. Życiowe decyzje

W dokumencie przygotowawczym najbliższego Synodu Biskupów zwraca się uwagę na trzy przekonania dotyczące rozeznania duchowego. "Pierwszym jest to, że Duch Boży działa w sercu każdego mężczyzny i każdej kobiety poprzez uczucia i pragnienia, które wiążą się z ideami, obrazami i planami. (...) Drugim przekonaniem jest, że ludzkie serce, z powodu swej słabości i grzechu, jest zazwyczaj rozdarte, ponieważ pociągają je bodźce różne, a nawet sobie przeciwstawne. Trzecie przekonanie, to fakt, że życie narzuca konieczność podjęcia decyzji, bo nie można się wahać w nieskończoność".

Często w naszym życiu stajemy na rozstaju dróg. Jest jasne, że nie da się iść kilkoma naraz, dlatego trzeba podjąć decyzję, którą z nich wybrać. Takim punktem, z którego wychodzi kilka możliwych ścieżek, jest decyzja dotycząca wyboru życia małżeńskiego, kapłańskiego, konsekrowanego czy życia w stanie wolnym. Kolejne skrzyżowania dróg życiowych mogą być związane z wyborem pracy, decyzją dotyczącą dalszego kształcenia miejsca zamieszkania. Rozeznawanie powołania bywa kojarzone z młodością, jednak umiejętność ta potrzebna jest przez całe życie.

Mottem tegorocznego Tygodnia Wychowania jest hasło: Wybór drogi. Zapraszamy Rodziców, Nauczycieli i wszystkich Wychowawców do zastanowienia się, jak pomóc dzieciom i wychowankom w procesie rozeznawania ich życiowych decyzji. Refleksja ta może być pomocna także w naszej osobistej formacji.

2. Wewnętrzny kompas

Rozeznawanie powołania nie opiera się na prostych podpowiedziach przychodzących z zewnątrz. Chodzi w nim raczej o ustawienie wewnętrznej busoli, która umożliwi w każdej życiowej sytuacji odkrycie najlepszej z dróg.

W najnowszej adhortacji o powołaniu do świętości papież Franciszek pyta: "Jak rozpoznać, czy coś pochodzi od Ducha Świętego, czy pochodzi z ducha tego świata lub z ducha diabła?". Ojciec Święty udziela następującej odpowiedzi: "Jedynym sposobem jest rozeznanie, które wymaga nie tylko dobrej zdolności rozumowania lub zdrowego rozsądku, ale jest także darem, o który należy prosić" (Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate 166).

Tym, kto ma plan na nasze życie i wie, czego naprawdę potrzebujemy, jest Bóg. Ten, który nas stworzył i zna nas lepiej niż my sami siebie, jest więc najwłaściwszym Adresatem pytania o to, jaką drogę wybrać w konkretnej sytuacji. Bóg jest obecny w swoim Słowie, dlatego w rozeznawaniu powołania konieczne jest spotkanie z Biblią. Papież Benedykt XVI napisał: "W młodości pojawiają się nieodparte i szczere pytania na temat sensu własnego życia i tego, jaki kierunek nadać swojej egzystencji. Na te pytania tylko Bóg potrafi dać prawdziwą odpowiedź. (...) Powinniśmy pomóc młodym ludziom w poznawaniu Pisma Świętego i bliskim obcowaniu z nim, aby było niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść" (Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini 104).

Posiadanie wewnętrznego "kompasu", umożliwiającego spokojne rozeznawanie i dojrzałe podejmowanie decyzji, konieczne jest szczególnie dziś, gdy człowiek jest narażony na oddziaływanie tak wielu zewnętrznych czynników, związanych chociażby z mediami elektronicznymi. "Wszyscy, ale szczególnie młodzi ludzie - pisze papież Franciszek - są narażeni na nieustanny zapping [skakanie po kanałach telewizyjnych]. Można poruszać się w dwóch lub trzech przestrzeniach jednocześnie i uczestniczyć w tym samym czasie w różnych wirtualnych wydarzeniach. Bez mądrości rozeznania łatwo możemy stać się marionetkami, będącymi zakładnikami chwilowych tendencji" (Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate 167). Ktoś z czytających te słowa przyznał: "rzeczywiście, ostatnio przyłapałem się na tym, że oglądam mecz w telewizji, na laptopie mam włączony kolejny odcinek serialu i jednocześnie 'esemesuję' z kimś na komórce".

3. Czynniki, które warto uwzględnić w procesie rozeznawania

Powołanie jest zawsze związane z jakąś misją, która spełnia się w miłości. Takie wartości, jak odniesienie sukcesu i zapewnienie utrzymania sobie i rodzinie - choć same w sobie bardzo ważne - nie powinny stanowić jedynego i głównego kryterium w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości. Viktor Frankl, austriacki psycholog i psychiatra, więzień obozów koncentracyjnych II wojny światowej przestrzegał swych studentów: "Nie gońcie za sukcesem - im bardziej ku niemu dążycie, czyniąc z niego swój jedyny cel, tym częściej on was omija. Do sukcesu bowiem, tak jak do szczęścia, nie można dążyć; musi on z czegoś wynikać i występuje jedynie jako niezamierzony rezultat naszego zaangażowania w dzieło większe i ważniejsze od nas samych..." (Viktor Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu).

Święty Paweł poucza, że "Bóg jest w nas sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą" (Flp 2, 13). W procesie rozeznawania powołania warto więc postawić następujące pytania: Jakie są moje najgłębsze pragnienia? Jakie mam zdolności i gdzie je najlepiej wykorzystam? W jaki sposób najpełniej będę służył Bogu i drugiemu człowiekowi?

Rodzice, księża, katecheci, nauczyciele i wychowawcy - to osoby towarzyszące młodym w procesie rozeznawania ich powołania. Mogą to czynić przez rozmowę, dobre rady, dzielenie się doświadczeniem, stawianie pytań, a przede wszystkim przez samą obecność. Ilu młodych ludzi zafascynowało się życiem małżonków, którzy założyli piękną kochającą się rodzinę? Podobnie większość księży spotkała w młodości kapłana, który zachwycił ich przeżywaniem swego powołania. Pewnie wielu słuchających teraz tych słów ma przed oczyma taką osobę, która wpłynęła na ich życie. Warto za nią podziękować Bogu.

Rozeznawaniu powołania służy szczery i pełen ufności dialog człowieka z Bogiem, a zwłaszcza prośba o światło Ducha Świętego. Przedmiotem rozmowy młodego człowieka z Bogiem powinna być też prośba o dar męstwa. Można przecież dobrze rozpoznać powołanie, ale nie mieć odwagi, by je podjąć. Taka sytuacja zdarza się dziś dość często, chociażby w przypadku mężczyzn i kobiet przekonanych wewnętrznie, że pragną podjąć wspólne życie, a którym brakuje jednak odwagi, by wyznać sobie miłość w sakramencie małżeństwa. Może się też zdarzyć, że ktoś usłyszy głos powołania do kapłaństwa czy życia konsekrowanego, a braknie mu odwagi, by wielkodusznie na nie odpowiedzieć i wejść na drogę jego realizacji. Jakże ważne jest towarzyszenie młodym w rozeznawaniu ich powołania poprzez naszą modlitwę.

Zapraszamy wszystkich do wspólnego przeżycia VIII Tygodnia Wychowania, poprzedzającego w tym roku Synod Biskupów, który będzie poświęcony młodzieży w kontekście rozeznawania i podejmowania życiowych decyzji. Prośmy Chrystusa - najlepszego Wychowawcę, by dobre wykorzystanie tego czasu stało się naszym przyczynkiem do owocnego przeżycia synodu. Prośmy też o to, by młodzi ludzie właściwie rozeznali swoją dalszą drogę, zaufali Panu Bogu i owocnie zrealizowali swoje życiowe powołanie.

Na rozpoczynający się rok szkolny i katechetyczny 2018/19 oraz związane z nim nowe zadania duszpasterskie udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 379. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

Janów Podlaski-Siedlce, 7-9 czerwca 2018 r.

Poprawiony (piątek, 14 września 2018 05:22)

 

dodawanie komentarzy zablokowane.