16 IX odpust ku czci MB Bolesnej

ODPUST KU CZCI M.B. BOLESNEJ

MBB04

"Oto Ten przeznaczony jest na upadek... A Twoj dusz miecz przeniknie, aby na jaw wyszy zamysy serc wielu" (k 2, 34a. 35).

Tymi sowami prorok Symeon zapowiedzia Maryi cierpienie. Maryja, jako najpokorniejsza i najwierniejsza Suebnica Paska, miaa szczeglny udzia w dziele zbawczym Chrystusa, wiodcym przez krzy.Tre dzisiejszego wita nawizuje do faktu duchowego wspcierpienia Maryi z Odkupicielem.Przeywanie tej tajemnicy towarzyszy chrzecijastwu od pocztku jego dziejw.

Oddawanie czci Matce Boej Bolesnej swoimi korzeniami tkwi w Ewangelii i pierwszych wiekach chrzecijastwa.Przez wiele stuleci Koci obchodzi dwa wita dla uczczenia cierpie Najwitszej Maryi Panny: w pitek przed Niedziel Palmow - Matki Boej Bolesnej (zniesione przy ostatniej zmianie kalendarza kocielnego) i 15 wrzenia - Siedmiu Boleci Maryi. To drugie wito czcio Bo Matk jako Bolesn i Krlow Mczennikw, przypominajc waniejsze etapy i sceny dramatu Maryi i Jej cierpie, ktre ju od XIV w. ujmowano w motywiesiedmiu boleci Maryi. S nimi: 1) Proroctwo Symeona. 2) Ucieczka do Egiptu. 3) Zgubienie Jezusa. 4) Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyowej. 5) Ukrzyowanie i mier Jezusa. 6) Zdjcie Jezusa z krzya. 7) Zoenie Jezusa do grobu.

tablica 1

Jest rzecz niezaprzeczaln, e Maryja wiele wycierpiaa jako Matka Zbawiciela. Nie bya tylko biernym wiadkiem cierpie Pana Jezusa, ale miaa w nich najpeniejszy udzia. Jest nie do pomylenia, aby matka nie doznawaa blu na widok syna. Prymas Tysiclecia mwi: "Nie mona zliczy, ile mieczw przeszyo serce Maryi. Bo cae Jej ycie byo jednym wielkim mieczem, jednym wielkim cierpieniem. Urodzi Syna po to aby umar, i to na krzyu." Maryja cierpiaa jak nikt na ziemi z ludzi. Zdawaa sobie bowiem spraw z tego, e Jej Syn, bdc przeznaczonym na Zbawienie rodzaju ludzkiego, musi wiele wycierpie.

W roku 1814 wito to papie Pius VII rozszerzy na cay Koci, a w. Pius X ustali je na 15 wrzenia, czc w ten sposb nierozerwalnie z poprzedzajc je uroczystoci Podwyszenia w. Krzya. W Polsce wito rycho si przyjo, a wtek wspcierpienia Maryi w dziele odkupienia znajduje swoje odzwierciedlenie np. w znanym polskim naboestwie wielkopostnym -Gorzkich alw.

Wrd witych, ktrzy wyrniali si szczeglnym naboestwem do Matki Boej Bolesnej, naley wymieniw. Pawa od Krzya, zaoyciela pasjonistwi innego witego pasjonist- Franciszka Possentiego, ktry obra sobie imi zakonne:Gabriel od MB Bolesnej, a jest patronem klerykw i modziey zakonnej.

pieta1

Ikonografia chrzecijaska zwyka przedstawia Matk Bo Bolesn w trojaki sposb: najdawniejsze wizerunki pokazujMaryj pod krzyem Chrystusa, nieco pniejsze (od XIV w.) jakoPit,czyli Maryj z Jezusem zoonym po mierci na Jej kolanach. W tym czasie pojawiaj si obrazy i figuryMaryi z mieczem, ktry przebija jej pier czy te serce. Potem pojawia si wicej mieczy - do siedmiu wcznie - ranicych matczyne serce Niepokalanej.

Przez wspomnienie Maryi Bolesnej uwiadamiamy sobie cierpienia, jakie byy udziaem Matki Boej, ktra -jak nikt inny - bya zjednoczona z Chrystusem, rwnie w Jego mce, cierpieniu i mierci. Bo misterium odkupienia rozpoczo si w Maryi, ktra poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, przez osobiste przeycie zostaa wczona w Jego mk, krzy i zmartwychwstanie. DlategoMaryj, Matk Bolesn moemy nazywa wspodkupicielk i nasz Matk, zgodnie z testamentem konajcego zbawiciela, ktry rzek do ucznia: "Oto matka twoja", a do Maryi: "Oto syn twj".

pieta2

Maryja jest dla naswzorem wiaryw sytuacjach prby i cierpienia,wzorem nadziei, kiedy wszystko wydaje si by stracone. A nade wszystko jestwzorem mioci, ktra nie lka si cierpienia, osamotnienia, ofiary a po wspumieranie.Maryja bolejca pod krzyem swojego Syna a naszego Pana uczy nas wiernoci Bogu a do koca. Przez jej ordownictwo moemy take i myczc swe cierpienia z ofiar Jezusa na krzyuofiarowa je jako wynagrodzenie Bogu za grzechy caego wiata i wyprasza Boe miosierdzie.

Zapraszamy do wsplnej modlitwy kierowanej za porednictwem M.B.Bolesnej - take w oparciu o zaczone propozycje tekstw nowenn i litanii. Teksty te mona otworzy, "klikajc" TUTAJ.

fotoo2

W niedziel 16 wrzenia 2018 r. o g. 11,30 odbdzie si uroczysto odpustowaku czci Matki Boej Bolesnej, z procesj eucharystyczn wok Kocioa. Mszy w. bdzie przewodniczy ks. kan. Gabriel Koodziej, proboszcz par. w. Archaniow Rafaa i Michaa z Aleksandrowa dzkiego.

Do licznego udziau zapraszamy wszystkich Parafian i Goci, a take asyst, ministrantw i dzieci w strojach komunijnych do sypania kwiatw. Zachcamy wiernych do wczeniejszej spowiedzi w. i skorzystania z aski odpustu. Prosimy te o przynoszenie w najbliszych dniach do zakrystii patkw kwiatw na procesj.

Do odpustu przygotujemy si przez naboestwo do M.B. Bolesnej odprawiane w kaplicy Patronki parafii od pitku 7 wrzenia po Mszy w. o g. 18,00.

Poprawiony (piątek, 14 września 2018 05:24)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa