Strona gwna > Archiwum

4 XI - Ingres abpa Grzegorza Rysia

4 XI - INGRES ABPA GRZEGORZA RYSIA
DO DZKEJ ARCHIKATEDRY
bprys1

Zapraszamy w sobot 4 listopada br. o godz. 11,00 na ingres nowego Metropolity dzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia do bazyliki archikatedralnej. Wemie w nim udzia midzy innymi arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. To wyjtkowe wydarzenie odbdzie si w liturgiczne wspomnienie w. Karola Boromeusza - patrona chrzcielnego witego Jana Pawa II.

rys6

A warto wspomnie, e abp Ry nie tylko urodzi si w papieskim Krakowie i by dotychczas biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej, ale te czonkiem komisji historycznych m.in. w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawa II.Ksidz Arcybiskup Grzegorz Ry bdzie sidmym Pasterzem Kocioa dzkiego, a drugim po bp. Jzefie Rozwadowskim, pochodzcym z Krakowa. Dotychczasowymi ordynariuszami Archidiecezji dzkiej byli:bp Wincenty Tymieniecki (1921-1934); bp Wodzimierz Jasiski (1935-1946); bp Micha Klepacz (1947-1967); bp Jzef Rozwadowski (1968-1986); bp Wadysaw Ziek (1986-2012); bp Marek Jdraszewski (2012-2017).

rys4

Ksidz arcybiskup Grzegorz Ry urodzi si 9 lutego 1964 r. w Krakowie. W latach 1982-1988 odby formacj w Wyszym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej oraz studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.wicenia kapaskie otrzyma 22 maja 1988 r. z rk ksidza kardynaa Franciszka Macharskiego w Katedrze Wawelskiej. Rwnolegle do studiw teologicznych odby studia na Wydziale Historii Kocioa Papieskiej Akademii Teologicznej, na ktrym - po rocznej pracy duszpasterskiej jako wikariusz parafii pw. w. Magorzaty i Katarzyny w Ktach - zosta zatrudniony i podj studia doktoranckie. W 1994 r. uzyska doktorat, a w 2002 r. habilitacj z nauk humanistycznych w zakresie historii.

rys1

Jest kierownikiem Katedry Historii Kocioa w redniowieczu w Instytucie Historii Wydziau Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawa II, cenionym historykiem, liczcym si w rodowisku naukowym i kulturalnym, autorem licznych opracowa naukowych i popularnych z zakresu historii i teologii. W latach 2004-2007 by dyrektorem Archiwum Kapituy Metropolitalnej w Krakowie, a od 2007 do 2011 r. rektorem Wyszego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2010-2011 r. by przewodniczcym Konferencji Rektorw Seminariw Duchownych w Polsce.

rys7

Owocn prac naukow czy z zaangaowaniem duszpasterskim: aktywnie uczestniczy w yciu Drogi Neokatechumenalnej, gosi kazania, rekolekcje, dni skupienia. Co roku bierze te udzia w pieszej pielgrzymce z Krakowa na Jasn Gr. Zaangaowany w dialog ekumeniczny i midzyreligijny, inicjator spotkania w intencji pokoju z udziaem chrzecijan, ydw i muzumanw "Echo Asyu w Krakowie" (2011); wsptwrca i wykadowca kursu "ABC relacji chrzecijasko- i polsko-ydowskich" (od 2010); czonek kapituy Nagrody im. Ks. Stanisawa Musiaa przyznawanej przez Klub Chrzecijan i ydw "Przymierze" za zasugi dla dialogu chrzecijasko-ydowskiego; uczestnik Ekumenicznego Maratonu Biblijnego w Krakowie (od 2009).

rys9

28 wrzenia 2011 otrzyma sakr biskupi z rk ksidza kardynaa Stanisawa Dziwisza. W swoim herbie przyj zawoanie: "Moc w saboci - Virtus in infirmitate".Na czerwonym tle widnieje wyaniajca si z obokw bogosawica rka Opatrznoci - motyw z pateny zmarego w 1118 roku biskupa Maura. Za ni rwnoramienny, ozdobny krzy, tzw. Crux gemmata. Patena odnaleziona wraz kielichem w biskupim grobie jest najstarszym naczyniem liturgicznym zachowanym w katedrze wawelskiej. Herb abpa Rysia odsya wic do najdawniejszych korzeni polskiego chrzecijastwa; wzywa take do troski o zachowanie i pomnoenie wielkiego historycznego dziedzictwa wiary i kultury, ktrego syntez jest Wawel.

Od 2012 bp Ry jest czonkiem Midzynarodowej Rady Owicimskiej.Przewodniczy Zespoowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski i Sekretariatowi ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Krakowskiej. Czonek Oglnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodw 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r. oraz Czonek Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski.

rys8

W wito Podwyszenia Krzya witego - 14 wrzenia 2017 r. ogoszono decyzj Ojca witego Franciszka o mianowaniu biskupa Grzegorza Rysia nowym Metropolit Arcybiskupem dzkim.

Wicej informacji nt. ycia i dziaalnoci abpa Rysia mona znale na stronie: www.biskup-rys.pl


[w artykule wykorzystano zdjcia i informacje ze stron:www.archidiecezja.lodz.pl orazwww.biskup-rys.pl]
 

dodawanie komentarzy zablokowane.

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa