Strona główna > Archiwum

4 XI - Ingres abpa Grzegorza Rysia

4 XI - INGRES ABPA GRZEGORZA RYSIA 
DO ŁÓDZKEJ ARCHIKATEDRY
bprys1

Zapraszamy w sobotę 4 listopada br. o godz. 11,00 na ingres nowego Metropolity Łódzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia do bazyliki archikatedralnej. Weźmie w nim udział między innymi arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w liturgiczne wspomnienie św. Karola Boromeusza - patrona chrzcielnego świętego Jana Pawła II.

rys6

A warto wspomnieć, że abp Ryś nie tylko urodził się w papieskim Krakowie i był dotychczas biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej, ale też członkiem komisji historycznych m.in. w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II. Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś będzie siódmym Pasterzem Kościoła Łódzkiego, a drugim po bp. Józefie Rozwadowskim, pochodzącym z Krakowa. Dotychczasowymi ordynariuszami Archidiecezji Łódzkiej byli: bp Wincenty Tymieniecki (1921-1934); bp Włodzimierz Jasiński (1935-1946); bp Michał Klepacz (1947-1967); bp Józef Rozwadowski (1968-1986); bp Władysław Ziółek (1986-2012); bp Marek Jędraszewski (2012-2017).

rys4

Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś urodził się 9 lutego 1964 r. w Krakowie. W latach 1982-1988 odbył formację w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej oraz studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. z rąk księdza kardynała Franciszka Macharskiego w Katedrze Wawelskiej. Równolegle do studiów teologicznych odbył studia na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej, na którym - po rocznej pracy duszpasterskiej jako wikariusz parafii pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach - został zatrudniony i podjął  studia doktoranckie. W 1994 r. uzyskał doktorat, a w 2002 r. habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii.

rys1

Jest kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, cenionym historykiem, liczącym się w środowisku naukowym i kulturalnym, autorem licznych opracowań naukowych i popularnych z zakresu historii i teologii. W latach 2004-2007 był dyrektorem Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, a od 2007 do 2011 r. rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2010-2011 r. był przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce.

rys7

Owocną pracę naukową łączy z zaangażowaniem duszpasterskim: aktywnie uczestniczy w życiu Drogi Neokatechumenalnej, głosi kazania, rekolekcje, dni skupienia. Co roku bierze też udział w pieszej pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę. Zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, inicjator spotkania w intencji pokoju z udziałem chrześcijan, Żydów i muzułmanów "Echo Asyżu w Krakowie" (2011); współtwórca i wykładowca kursu "ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich" (od 2010); członek kapituły Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała przyznawanej przez Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze" za zasługi dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego; uczestnik Ekumenicznego Maratonu Biblijnego w Krakowie (od 2009).

rys9

28 września 2011 otrzymał sakrę biskupią z rąk księdza kardynała Stanisława Dziwisza. W swoim herbie przyjął zawołanie: "Moc w słabości - Virtus in infirmitate". Na czerwonym tle widnieje wyłaniająca się z obłoków błogosławiąca ręka Opatrzności - motyw z pateny zmarłego w 1118 roku biskupa Maura. Za nią równoramienny, ozdobny krzyż, tzw. Crux gemmata. Patena odnaleziona wraz kielichem w biskupim grobie jest najstarszym naczyniem liturgicznym zachowanym w katedrze wawelskiej. Herb abpa Rysia odsyła więc do najdawniejszych korzeni polskiego chrześcijaństwa; wzywa także do troski o zachowanie i pomnożenie wielkiego historycznego dziedzictwa wiary i kultury, którego syntezą jest Wawel.

Od 2012 bp Ryś jest członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Przewodniczy Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski i Sekretariatowi ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Krakowskiej. Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r. oraz Członek Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski.

rys8

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego - 14 września 2017 r. ogłoszono decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu biskupa Grzegorza Rysia nowym Metropolitą Arcybiskupem Łódzkim.

Więcej informacji nt. życia i działalności abpa Rysia można znaleźć na stronie: www.biskup-rys.pl 


[w artykule wykorzystano zdjęcia i informacje ze stron: www.archidiecezja.lodz.pl  oraz www.biskup-rys.pl]
 

dodawanie komentarzy zablokowane.