Komentarz Środa 14 lutego - Popielec

Środa Popielcowa, 14.02.2018 r.

 

Pierwsze czytanie: Jl 2,12-18

Nawróćcie się do mnie CAŁYM sercem, przez post, płacz i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Tu jest ukryty klucz do całego naszego zmagania się na drodze ku dojrzałej wierze. Bóg nie chce ofiar całopalnych. On chce nas. Nas prawdziwych. Nas ukierunkowanych na Niego. Niech nasze nawrócenie wypływa z głębi i jest aktem naszej woli. Aktem uniżenia się wobec Stwórcy, by móc odczuć, że całkowicie jesteśmy zależni od Niego. Uderzmy się zatem dzisiaj w pierś i prośmy o Jego przebaczenie. Odwróćmy nasze postępowanie od zła. Musimy wiedzieć, że po popełnieniu grzechu nie tylko nasz duch cierpi, ale również psychika oraz ciało. Grzech zostawia w nas ślad. Przez grzech oddalamy się od Dawcy Życia. Jak zatem się do Niego na powrót przybliżyć? Post, to jedna z tych postaw, która skutecznie odstrasza diabła, a nam daje moment zatrzymania i przemyślenia swojego postępowania. Już Ojcowie Pustyni pisali o jego zbawiennym w skutkach działaniu: zaczynamy porządkować nasze pragnienia; powoli dostrzegamy nasze ukryte lęki; widzimy, do czego lgnie nasze serce.

Joel pisał o tym, by nie skupiać się wyłącznie na tym, co widzimy. Podczas Wielkiego Postu skupmy się więc na naszym duchu. Jeśli on zaczyna chorować - wszystko w nas powoli zaczyna "utyskiwać". Dzisiaj możemy prosić Boga o uzdrowienie naszej poranionej natury poprzez te słowa: Przebacz PANIE, Twojemu ludowi. I mówmy tak codziennie, w tym wyjątkowym dla nas czasie. Czasie łaski.

 

Psalm responsoryjny: Ps 51,3-4.5-6b.12-13.14.17

Stwórz we mnie serce czyste, Boże,(...) - to prośba, jaką grzesznik zanosi do Jahwe. Odnowa, nie dzieje się jednak bez wiedzy czy też czynnego udziału człowieka. Kiedy zatem następuje w nas przemiana naszego serca? Gdy uświadomimy sobie, że zgrzeszyliśmy i wykonamy krok w stronę Boga: wtedy wyznamy Mu wszystko. Niech On zechce nam, w tym czasie Wielkiego Postu, otworzyć nasze usta, byśmy umieli wypowiedzieć przed Nim wszystko to, co złego uczyniliśmy. Pragnijmy nowego życia. Pragnijmy mieć czyste i ufne serce.

 

Drugie czytanie: 2 Kor 5,20-6,3

(...) Pojednajcie się z Bogiem! - św. Pawłowi bardzo zależy na naszym pojednaniu się, czyli ponownym odbudowaniu relacji z Bogiem. Jednak to Bóg pragnie nas bardziej, niż my Jego. Czasami wydaje nam się, że musimy wykonać pracę ponad nasze siły, aby wreszcie spotkać się z Życiem. Nasze myślenie idzie w kierunku, że nie zasługujemy na łaskę i nie wiadomo, ile czeka nas lat ciężkiej pracy, by zacząć cieszyć się przyjaźnią z Nim. I przerywamy drogę powrotu do Boga już na samym początku. Nawet nie próbujemy podjąć żadnego wysiłku. Błąd! Wystarczy jedynie pójść za natchnieniem, które On nam podsyła: czekam na Ciebie; nie bój się Mnie! Tak niewiele dzieli każdego człowieka od życia, i to życia w obfitości! Nie marnujmy zatem sposobności, by stać się jednością z Bogiem. Dzisiaj jest najlepszy czas, by rozpocząć wszystko od nowa. Bóg jest Miłością i nie myśli jak my; nie kalkuluje po ludzku, z kim jest Mu lepiej zawrzeć przymierze. Pamiętajmy o tym: zostaliśmy wykupieni drogocenną Krwią Jezusa! Nie rzucajmy zatem na szalę tego, co czeka nas po śmierci, i nie pędźmy za marnościami tego świata. Zbyt drodzy jesteśmy w oczach Boga. Zatrzymajmy się i zdajmy sobie sprawę z tego, że: dziś jest ten dzień, kiedy Jego łaska nas dotyka! Dziś jest ten dzień, kiedy Jego zbawienie nas dosięga! Teraz, w tym momencie; nie za jakiś czas, nie w jakiejś odległej przyszłości. Ale dzisiaj!

 

Ewangelia: Mt 6,1-6.16-18

Jałmużna, modlitwa i post - filary, w czasie naszego oczekiwania na święto Zmartwychwstania Pańskiego. To, na co zwraca nam uwagę Chrystus, jest jednoznaczne: niczego nie czynić na pokaz. Zwłaszcza praktyk religijnych. Dlaczego? Po to, aby nasze czyny nie karmiły naszej pychy. Róbmy wszystko tak, by podobać się Ojcu. Dając jałmużnę, pamiętajmy, że ludzka bieda jest czymś wstydliwym i bardzo intymnym dla człowieka, którego chcemy wspomóc.
Z kolei podczas modlitwy zwracajmy się jedynie do Boga: nawiązujmy z Nim głęboką i autentyczną więź. A gdy zamierzamy pościć - to niech nasz stan wewnętrzny nie będzie ukazany innym; i pościć, to przede wszystkim, wystrzegać się złych uczynk
ów. Miejmy pewność, że (...) twój Ojciec, który widzi także to, co ukryte, nagrodzi ciebie. Zatem: niech nasze intencje, według których postępujemy, będą zawsze czyste.

Patrycja Partyka