Strona gwna > Rozwaania > Komentarz Niedziela 18 lutego

Komentarz Niedziela 18 lutego

INiedziela Wielkiego Postu, 18.02.2018 r.

Pierwsze czytanie: Rdz 9, 8-15

Dzisiejsze czytanie z Ksigi Rodzaju jest zakoczeniem opowiadania o potopie, bdcego metafor autodestrukcji, jakiej moe dokona czowiek pogrony we wasnej nieprawoci. Pord ludzi dotknitych nieprawoci tylko Noe okaza si czowiekiem sprawiedliwym (Rdz 7,1). Poddany prbie i upokorzeniom, jakich dowiadcza od swoich wspziomkw, budujc ark, okaza swoje zaufanie i wierno Bogu. To wanie z nim po zakoczeniu potopu Bg postanawia zawrze przymierze i obiecuje, e "nie bdzie ju nigdy wd potopu na zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa" (Rdz 9,15b). Podobne sowa odnajdujemyw Ksidze Syracha: "Noe okaza si doskonaym i sprawiedliwym, a w czasie gniewu sta si okupem, dziki niemu ocalaa Reszta dla ziemi, kiedy przyszed potop. Pan zawar z nim przymierze, by ju wicej nie zgadza potopem wszelkiego ciaa" (44,18).

Przymierze - sowo, ktre wielokrotnie wystpuje w historii biblijnej: to pierwsze zwane noachickim, nastpne z Abrahamem, potem z rodzin Dawida i ostateczne z ca ludzkoci zawarte przez Jezusa Chrystusa. Bg jest zawsze inicjatorem przymierza. Motywem decyzji Boga jest fakt, e: "usposobienie czowieka jest ze ju od modoci" (Rdz 8,21). Bg zna czowieka, ktrego stworzy i obdarzy woln wol. Mimo jego staej skonnoci do zego Bg go kocha, a wrazz nim otacza mioci wszystko, co yje. Bg zatem nie wspzawodniczy z czowiekiem ani nie jest zazdrosny o swoj wolno, jak to od pocztkw sugerowa Szatan. Bg jest sprzymierzecem czowieka i proponuje wsplne poszukiwanie drg prawdziwej i penej wolnoci.

Psalm responsoryjny: Ps 25, 4-5.6-7bc.8-9

Psalmista kierowany pokor, skruch, poczuciem winy oskara si przed Bogiem ze swojej nieprawoci. Uznajc z pokor, e nigdy nie przesta pokada w Nim nadziei (a wic w gruncie rzeczy kocha Go), kadzie przed Nim ca swoj ndz, smutek i win. Nadziej pokada w dobroci i miosierdziu Boga oraz prosi o pomoc w kroczeniu drogami Boymi.

Drugie czytanie: 1 P 3, 18-22

W wodzie chrztu Bg ogasza swj sd o potpieniu grzechu i przywraca do ycia odnowiony wiat wiernej ludzkoci. Chrzest realizuje cakowicie to, co zapowiadaa powd: to "powd" sankcjonuje zobowizanie do poddania si Bogu w kadym aspekcie istnienia. Podobnie jak Noe i Jezus, ochrzczeni s tymi, z ktrymi Bg zawiera przymierze wobec nowego wiata i nowej historii. Ale przymierze jest darem wymagajcym cigej wiernoci.

Nawrcenie jest wanie porzuceniem grzechu, ktry zagraa przetrwaniu czowieka i wiata; to walka z kad form niegodziwoci i niesprawiedliwoci wewntrz i na zewntrz nas; nawrcenie jest powrotem do Boga z odnowionym sumieniem, aby uczestniczyw zmartwychwstaniu Chrystusa. Wszczepieni w dynamizm zbawienia, ochrzczeni s odpowiedzialni za goszenie Krlestwa obecnego w Ewangelii. Nawrcenie i goszenie Krlestwa bdzie znakiem podnoci wiary i suchania Sowa, ktre pochodzi z ust Boych.

Ewangelia: Mk 1, 12-15

Znamienne jest w dzisiejszej Ewangelii pierwsze zdanie: "Duch wyprowadzi Jezusa na pustyni". Jezus poszed na specjalne zaproszenie Ducha witego. On - Syn Boy - potrzebowa 40 dni postu i modlitwy. Dopiero potem wyszed do ludzi i gosi Ewangeli. wity Marek przedstawi nam bardzo lakoniczne opowiadanie o kuszeniu Jezusa. Pustynia, 40 dni, szatan i anioowie. Opisa to z perspektywy czowieka, ktry ju dowiadczy "pustyni". Oczyszczenia, ktre sprawia, e wszystko staje si proste - tu szatan, a tam anio, to dobre, a tamto ze. Bez zbdnych upiksze i tumacze. Szukajmy pustyni. Jest dla nas miejscem lepszym, ni nam si wydaje.

ks. Krzysztof Wojtynia

Poprawiony (sobota, 17 lutego 2018 20:04)

 
Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa