Strona gwna > Pasjonici > wici Pasjonici > Komentarz Wtorek 13 marca

Komentarz Wtorek 13 marca

Wtorek, 13.03.2018 r.

Pierwsze czytanie: Ez 47, 1-9.12

Kady tekst biblijny ukazuje kilka paszczyzn. Fragment z Ksigi Ezechiela stanowi tego dobry przykad. Nie mona zrozumie znaczenia wizji proroka bez chociaby elementarnej znajomoci geografii biblijnej Palestyny. Jeeli woda kojarzy si jako rdo ycia, to takie skojarzenie jeszcze bardziej przybiera na sile w wiadomoci ludzi yjcych na pustyni,a poudniowa Palestyna, o ktrej mowa w pierwszym czytaniu, to w duej mierze kraj pustynny. Wspomniane w wizji proroka morze, to Morze Martwe - symbol miercii bezpodnoci. W jego wodach nie moe przey aden ywy gatunek. Taki jest kontekst geograficzny wyroczni Ezechiela, na bazie ktrej autor natchniony stwarza obraz literacki, peen skojarze i elementw symbolicznych.

Woda wypywa spod progu wityni. Chodzio wityni jerozolimsk - w przewiadczeniu Izraelitw jedyne miejsce na ziemi, gdzie przebywa Bg. Woda z takiego rda posiada na tyle ywotwrcz moc, e jest w stanie przywrci do ycia najwiksz martwot, nawet to, co nigdy nie yo i nie powinno y. Ilo tej wody i moc z niej pochodzca powiksza si w nieskoczono. Z literackiego poziomu tekstu prowadzi prosta droga do jego znaczenia duchowego. Dla nas moe by ono takim: Bg moe i pragnie oywi w nas to, co wszyscy uznali ju za przepade, nawet my sami.

Psalm responsoryjny: Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9

Pena nadziei tre fragmentu z Ksigi Ezechiela usposabia suchaczy Boego sowa do radoci i wdzicznoci. Bg jest nasz obron, jest ucieczk i moc, jest pomocw trudnociach. To tylko niektre frazy responsorium. Wnikajc w ich tre, monaz podniesion gow wdrowa przez ycie. W procesie wielkopostnego nawracania duch pokuty powinien przeobraa si w ducha radoci, tej prawdziwej, chrzecijaskiej, Boej.

Ewangelia: J 5, 1-3a.5-16

W czytanym dzi fragmencie Ewangelii a gsto od nieporozumie. Trudno nam zrozumie niektre z przedstawionych szczegw: dlaczego Jezus uzdrowi tylko jednego czowieka, skoro byo ich tam wielu i dlaczego akurat tego, a nie innego? Ewangelie synoptyczne wielokrotnie przecie wspominaj ozakrojonej na szerok skaluzdrowicielskiej dziaalnoci Jezusa. Nie wiemy te, jak rozumie informacj o uzdrowicielskim poruszeniu wody w sadzawce. Trudno oprze si wraeniu, e mamy do czynienia z jak legend czy wrcz zabobonem. Wcale nie w mniejszym zagubieniu by uzdrowiony mczyzna, nie tylko umczony chorob, ale te zaamany i pogubiony yciowo. lepo wykonuje polecenia Jezusa, nic nie rozumiejc z tego, co si dzieje. Wreszcie faryzeusze, te nie zrozumieli ani osoby, ani zbawczej dziaalnoci Jezusa, co ma zreszt miejsce nie tylko w tej scenie.

A jednak pomimo nieporozumie s rwnie sprawy oczywiste, ktre bardzo jasno wynikaj z lektury tej perykopy: posuszestwo Jezusowi, wiara w Jego moc, unikanie grzechu. Jeli to rozumiemy, to znaczy, e zrozumielimy cae opisane wydarzenie.

ks. dr Adam Dynak

Poprawiony (poniedziałek, 12 marca 2018 22:00)

 

wici Pasjonici

Wpisany 08 października 2012, 13:54
6147
sw-gabriel-od-mb-bolesnej Franciszek Possenti (Asy, 1 marca 1838 - Isola del Gran Sasso, k. Teramo, 27 lutego 1862), ukoczywszy z wyrnieniem liceum w Spoleto, pod wpywem specjalnego zaproszenia ze strony Matki Najwitszej wstpi w...
Wpisany 11 grudnia 2012, 13:21
6037
w-pawe-od-krzya-1694-1775Pawe Franciszek Daneo urodzi si 3 stycznia 1694 r. w miasteczku Ovada we Woszech. Zosta ochrzczony, gdy mia 3 dni. Jego rodzicami byli: ukasz i Anna Maria. Ojciec prowadzi sklepik z ptnem i suknam...
Wpisany 15 marca 2013, 21:57
3072
maria-goretti Urodzia si w Corinaldo koo Ankony (Wochy) 16 padziernika 1890 roku w rodzinie rolnikw, ktra w poszukiwaniu pracy przeniosa si do Ferriere di Conca, w pobliu Nettuno (Wochy). Maria bya podpor dla ...
Wpisany 19 czerwca 2013, 11:38
3068
sw-gemma-galgani Przysza na wiat w roku 1878 w toskaskim miecie Lucca (Wochy). Od dziecka lubia rozwaa Mk Jezusa Chrystusa. Prowadzia ycie nieskazitelnie czyste i gorco pragna osign niebo. Wczenie osierocona...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
2802
bernard-kryszkiewicz Urodzi si w rodzinie waciciela warsztatu mechanicznego, Tadeusza Kryszkiewicza i jego ony, Apolonii z Gobiowskich. W latach 1925-28 by uczniem gimnazjum im. Stanisawa Wyspiaskiego w Mawie. Nauk...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
2322
bl-wincenty-eugeniusz-bosilkow Urodzi si 16 listopada 1900 r. w Belene (Bugaria), w chopskiej rodzinie gboko przywizanej do wiary katolickiej. Od 1911 r. przebywa w internacie pasjonistw w Oreszu, skd zosta skierowany do nisze...
Wpisany 15 sierpnia 2012, 12:46
2315
bl-dominik-barberi Dominik Barberi od Matki Boej urodzi si w 1792 roku niedaleko Viterbo (Wochy). W wieku 22 lat pod wpywem powtarzajcych si dozna zrozumia, e Bg go wzywa do goszenia Ewangelii. Pozostawiwszy prac na rol...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
2191
sw-karol-houben w. Karol od w. Andrzeja (wczeniej John Andrew Houben) urodzi si w Munstergeleen (Holandia) 11 grudnia 1821 roku. Podjwszy decyzj, by powici swe ycie Bogu, wstpi do nowicjatu ojcw pasjonistw w Ere (Bel...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
2115
bl-pio-campidelli Pius od w. Alojzego (Campidelli) przyszed na wiat w rodzinie rolnikw 29 kwietnia 1868 roku w Trebbio, w diecezji Rimini (Wochy). Poznawszy pasjonistw podczas goszenia przez nich misji ludowych, w dniu ...
Wpisany 07 sierpnia 2012, 17:19
2069
b-meczennicy-nicefor-i-towarzysze Bogosawieni Nicefor od Jezusa i Maryi (Diez Tejerina) i 25 Towarzyszy - Mczennicy z Daimiel (Hiszpania) potwierdzili heroicznie sw konsekracj Bogu, oddajc Mu swe ycie.Wyrzuceni brutalnie z klasztor...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
2067
innocenty-od-niepokalanej wity Innocenty od Niepokalanej (Emanuel Canoura Arnau) urodzi si 10 marca 1887 roku w Santa Lucia del Valle de Oro w diecezji Mondonedo (Hiszpania). Bdc pasjonist od 27 lipca 1905 roku, a kapanem od ...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
2044
bl-izydor-de-loor Izydor De Loor, w Zgromadzeniu Pasjonistw zwany "od witego Jzefa", urodzi si 18 kwietnia 1881 roku w wiosce Vrasene, we wschodniej Flandrii. Bdc synem rolnikw, z przyjemnoci zajmowa si prac w polu a do chw...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
1987
wincenty-maria-strambi Urodzi si w Civitavecchia (Wochy) w roku 1745. Wkrtce po wiceniach kapaskich wstpi do wieo zaoonego Zgromadzenia Pasjonistw. Przemierzajc prawie cae Wochy, stara si rozbudza ycie chrzecijaskie wrd lud...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
1982
bl-wawrzyniec-salvi Bogosawiony Wawrzyniec Maria od w. Franciszka Ksawerego (Salvi) urodzi si w Rzymie 30 padziernika 1782 roku, a zmar w Capranice k. Viterbo 12 czerwca 1856 roku. Regu pasjonistowsk przy...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
1937
bl-grimoald-santamaria Grimoald od Oczyszczenia Najwitszej Maryi Panny (w wiecie Ferdynand Santamaria) urodzi si 4 maja 1883 roku w Pontecorvo k. Frosinone (Wochy) jako pierwszy z piciu braci. Jeszcze bdc chopcem, nalea...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
1880
bl-bernard-maria-silvestrelli Bogosawiony Bernard Maria od Jezusa (w wiecie Cesare Silvestrelli) urodzi si w Rzymie 7 listopada 1831 roku w szlacheckiej rodzinie Silvestrelli-Gozzani. Tego samego dnia otrzyma chrzest wity, a...
Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa