Wtorek, 13.03.2018 r.

Pierwsze czytanie: Ez 47, 1-9.12

Kady tekst biblijny ukazuje kilka paszczyzn. Fragment z Ksigi Ezechiela stanowi tego dobry przykad. Nie mona zrozumie znaczenia wizji proroka bez chociaby elementarnej znajomoci geografii biblijnej Palestyny. Jeeli woda kojarzy si jako rdo ycia, to takie skojarzenie jeszcze bardziej przybiera na sile w wiadomoci ludzi yjcych na pustyni,a poudniowa Palestyna, o ktrej mowa w pierwszym czytaniu, to w duej mierze kraj pustynny. Wspomniane w wizji proroka morze, to Morze Martwe - symbol miercii bezpodnoci. W jego wodach nie moe przey aden ywy gatunek. Taki jest kontekst geograficzny wyroczni Ezechiela, na bazie ktrej autor natchniony stwarza obraz literacki, peen skojarze i elementw symbolicznych.

Woda wypywa spod progu wityni. Chodzio wityni jerozolimsk - w przewiadczeniu Izraelitw jedyne miejsce na ziemi, gdzie przebywa Bg. Woda z takiego rda posiada na tyle ywotwrcz moc, e jest w stanie przywrci do ycia najwiksz martwot, nawet to, co nigdy nie yo i nie powinno y. Ilo tej wody i moc z niej pochodzca powiksza si w nieskoczono. Z literackiego poziomu tekstu prowadzi prosta droga do jego znaczenia duchowego. Dla nas moe by ono takim: Bg moe i pragnie oywi w nas to, co wszyscy uznali ju za przepade, nawet my sami.

Psalm responsoryjny: Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9

Pena nadziei tre fragmentu z Ksigi Ezechiela usposabia suchaczy Boego sowa do radoci i wdzicznoci. Bg jest nasz obron, jest ucieczk i moc, jest pomocw trudnociach. To tylko niektre frazy responsorium. Wnikajc w ich tre, monaz podniesion gow wdrowa przez ycie. W procesie wielkopostnego nawracania duch pokuty powinien przeobraa si w ducha radoci, tej prawdziwej, chrzecijaskiej, Boej.

Ewangelia: J 5, 1-3a.5-16

W czytanym dzi fragmencie Ewangelii a gsto od nieporozumie. Trudno nam zrozumie niektre z przedstawionych szczegw: dlaczego Jezus uzdrowi tylko jednego czowieka, skoro byo ich tam wielu i dlaczego akurat tego, a nie innego? Ewangelie synoptyczne wielokrotnie przecie wspominaj ozakrojonej na szerok skaluzdrowicielskiej dziaalnoci Jezusa. Nie wiemy te, jak rozumie informacj o uzdrowicielskim poruszeniu wody w sadzawce. Trudno oprze si wraeniu, e mamy do czynienia z jak legend czy wrcz zabobonem. Wcale nie w mniejszym zagubieniu by uzdrowiony mczyzna, nie tylko umczony chorob, ale te zaamany i pogubiony yciowo. lepo wykonuje polecenia Jezusa, nic nie rozumiejc z tego, co si dzieje. Wreszcie faryzeusze, te nie zrozumieli ani osoby, ani zbawczej dziaalnoci Jezusa, co ma zreszt miejsce nie tylko w tej scenie.

A jednak pomimo nieporozumie s rwnie sprawy oczywiste, ktre bardzo jasno wynikaj z lektury tej perykopy: posuszestwo Jezusowi, wiara w Jego moc, unikanie grzechu. Jeli to rozumiemy, to znaczy, e zrozumielimy cae opisane wydarzenie.

ks. dr Adam Dynak

 
Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa