roda, 14.03.2018 r.

Pierwsze czytanie: Iz 49, 8-15

Kolejny raz spotykamy si z Izajaszem. "Ksi prorokw" wyranie dominuje w wielkopostnej liturgii sowa. Dzi przedmiotem naszej lektury jest fragment tak zwanej "Drugiej pieni o sudze Pana". Tajemnicza posta otrzymuje misj, aby narodowi wybranemu ogosi Boe przesanie. Tre ordzia jest bardzo wzniosa, radosna i wypeniona nadziej. Sowa te zostay zapisane najprawdopodobniej wtedy, kiedy nard Izraela znajdowa si w niewoli babiloskiej. Bg poprzez swojego wysaca zapewnia umiowany nard, e pamita o nim, e ich los nie jest Mu obojtny, e czas jego pokuty dobiega koca i po okresie cierpie i dowiadcze czeka go bogosawiona przyszo. Mio Boa przewysza troskliwo najlepszej matki. Proroctwo Izajasza posiada swj kontekst historyczny, ale nie ogranicza si tylko do niego. W swoim duchowym znaczeniu wybiega o wiele dalej. Jest uniwersalne. Dotyczy nie tylko narodu Izraela epoki babiloskiej, ale swoj treci obejmuje wszystkie narody wszystkich czasw, obejmuje kadego czowieka, kade dziecko Boe. Boe zapewnienie o bezgranicznej mioci do nas, do kadego grzesznika, stanowi doskona zacht na drodze wielkopostnych zmaga w procesie nawracania si. Nawet gdyby matka zapomniaa o swoim dziecku, On o nas nigdy nie zapomni...

 

Psalm responsoryjny: Ps 145, 8-9. 13cd-14. 17-18

Psalm responsoryjny stanowi niejako kontynuacj fragmentu z Ksigi Izajasza, penicego dzi w liturgii rol pierwszego czytania. Tam Bg wyraa swoj mio wobec czowieka, ktra jest wiksza od mioci najbardziej zatroskanej o dziecko matki. Psalm rozwija t myl, przydajc Bogu okrelenia najlepsze z moliwych: agodny, miosierny, askawy, wierny. Sowo Boe nie tylko wzywa do pokuty w czasie Wielkiego Postu, ale te troszczy si, aby czyniona pokuta nie suya samej sobie, by nie prowadzia czowieka do przygnbienia, niepotrzebnej udrki ducha. Sowo Boe ukazuje pikno ycia opartego na relacji z Bogiem, ktre jest waciwym celem wysiku nawracania.

 

Ewangelia: J 5, 17-30

ydzi usiuj zabi Jezusa. Jeeli wczeniej tylko si naradzali, to teraz ju wyranie d do zrealizowania swoich zamysw. Ostrzeenie brzmi jak proroctwo tego, co ju niedugo si stanie. W przekonaniu napastnikw Jezus popeni podwjne przestpstwo: nie zachowywa szabatu i Boga nazywa Ojcem. Nie potrzeba mie wielkiego wyksztacenia prawniczego, aby z atwoci obali kady z tych zarzutw. Uzdrowienie kalekiego czowieka, ktry trzydzieci osiem lat czeka na ten cud wrcz powinno byo dokona si w szabat! Nazywa kogo ojcem, to tym bardziej szanowa i kocha go. W sposb oczywisty odnosi si to do relacji z Bogiem. Wszystko takie oczywiste, ale kiedy pojawia si za wola, nie poradzi sobie nawet najlepszy adwokat.    

ks. dr Adam Dynak

 
Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa