Strona gwna > Archiwum

ZAPRASZAMY NA NABOESTWA CZERWCOWE
- KU CZCI SERCA JEZUSOWEGO

serceJezusa2

Naboestwo ku czci Serca Jezusowego, popularnie zwane "czerwcowym" skada si z adoracji Najwitszego Sakramentu oraz piewu lub recytacji Litanii do Najwitszego Serca Pana Jezusa. Czerwiec jest miesicem szczeglnego kultu Serca Boego, bo wanie w czerwcu miao miejsce najwaniejsze objawienie w. Magorzacie Marii Alacogue i zwykle w tym miesicu przypada Uroczysto Serca Jezusowego (zawsze w pierwszy pitek po oktawie Boego Ciaa, czyli w 2018 roku - 8 czerwca). Od 1 czerwca zapraszamy do naszej wityni na naboestwa ku czci Serca Jezusowego, ktre odbywa si bd po Mszach w. o g. 18,00.

Pierwszy raz w Polsce naboestwo czerwcowe byo sprawowane 1 czerwca 1857 r. w kociele Sistr Wizytek w Lublinie. Naley te pamita, e Papie Leon XIII powici cay rodzaj ludzki Najwitszemu Sercu Jezusa 11 czerwca 1899 r. a sto lat pniej, nasz Rodak Ojciec wity Jan Pawe II ponowi ten akt podczas naboestwa czerwcowego odprawionego 7 czerwca 1999 r. w Toruniu.

serceJezusa3

Litani do Serca Pana Jezusa uoya francuska wizytka s. Joanna Magdalena Joly. Litania skada si z 33 wezwa dla upamitnienia kadego roku ziemskiego ycia Chrystusa. Ich tre wyraa zbawczy plan mioci Boga do czowieka. Naboestwo czerwcowe jest pobon praktyk przez ktr wyraamy nasze dzikczynienie za wielk mio, ktr Pan Jezus nas obdarza, oraz wynagradzamy Jezusowi te wszystkie krzywdy jakich doznaje z naszej strony, gdy odrzucamy Jego mio.

W tradycji Kocioa za pocztek kultu Serca Boego uwaa si moment przebicia Jezusowego Serca na krzyu. W czerwcu zagbiamy si nad tajemnic Serca Jezusa, w ktrym jest miejsce dla kadego, bo Ono jest pene dobroci i mioci, jest te rdem wszelkiej pociechy. Patrzc na Serce Jezusa uwiadamiamy sobie, e to Jego mio nas wybraa i powoaa. Niczym nie zasuylimy sobie na to wyrnienie. To Bg bez naszej zasugi otwiera dla nas Swoje Serce. Jedno z wezwa Litanii do Serca Jezusowego okrela Serce Jezusa jako rdo wszelkiej pociechy. Kady z nas potrzebuje pociechy, poniewa wszyscy yjcy na tym wiecie mamy mniejsze lub wiksze zmartwienia i problemy. Dowiadczamy rnych cierpie fizycznych: choroba, gd, zmczenie, zimno; a czasem nawet cierpie duchowych: pokusy, wtpliwoci, lk, upokorzenie, strach przed mierci, nienawi ze strony bliskich. Oczekujemy wic pociechy, ktra da troch radoci, podtrzyma na duchu i pomoe dalej y. Wielu z nas szuka zatem pociechy, ale nie zawsze trafnie. Niektrzy jej szukaj w zabawach, narkotykach, alkoholu, zmysowoci - czyli po prostu w grzechu. Ale ta droga nigdy nie da pocieszenia, wrcz odwrotnie. Inni za prbuj znale ukojenie u ludzi, ale jake rzadko udaje spotka dobrego, yczliwego, a zarazem mdrego czowieka. Ile to razy natrafiamy na faszywego przyjaciela. Natomiast, gdy nawet znajdziemy nam yczliwych, to s oni czsto bezradni, boj si cierpienia, s przeraeni i w ogle nie potrafi doda otuchy.

serceJezusa5

Gdzie zatem moemy znale prawdziw pociech?Pociech, wsparcie i zrozumienie moemy znale tylko i wycznie w Sercu Pana Jezusa. To Sam Jezus chce dzieli si Swoj mioci z kadym z nas. Do jej naladowania wzywa take i nas: "Przyjdcie do Mnie wszyscy, ktrzy utrudzeni i obcieni jestecie, a Ja was pokrzepi". Pan Jezus da te w. Magorzacie obietnic: "Bd pociech dla wszystkich dusz majcych naboestwo do mojego Serca". Czy majc a takie zapewnienie mona z niego nie skorzysta? Mona je odrzuci, ale jednak warto w kadym utrapieniu zwraca si do Serca Jezusa, bo wtedy mona usysze w duszy gos Jezusa: "Nie bj si, nie lkaj si! Kocham ci". A to da nam siy. Tylko Jezus moe nam tak naprawd pomc, bo tylko On jeden zna wszelkie nasze problemy i utrapienia. On je zawsze widzi, tylko Jego Serce jest czue i chce nam bezinteresownie pomaga. Jezus powiedzia przecie: "Nie zostawi was sierotami" i obietnicy dotrzyma. Zosta z nami w Najwitszym Sakramencie, abymy Go mieli w zasigu naszego wzroku, serca i duszy.

serceJezusa1

Co wic mamy robi, aby dosiga nas ta pociecha? W Eucharystii mamy to Serce, ktremu moemy odda nasze troski i cierpienie, a w zamian dozna ukojenia. Pan Jezus patrzy na nas z Tabernakulum i zawsze na nas czeka. Tak - Jezus zawsze pierwszy na nas czeka, dlatego powinnimy czsto, chocia na chwil do Niego przychodzi. Zbliy si do Tego Serca w Tabernakulum; pokoni si, oraz odda Mu swoje problemy proszc o pociech. Jezus nam jej udzieli, ale nie zawsze w ten sam sposb. Raz j znajdziemy przerzucajc kartki jakiej religijnej ksiki czy czytajc Pismo w, to znw w sowach kapana, spowiednika lub te odwiedzajc, adorujc Najwitszy Sakrament.

serceJezusa4

Czym jest adoracja? To wizyta, spotkanie, to przekazywanie sobie wiadomoci, pozdrowie, to zblienie si do Jezusa, aby odda Mu nasz mio i ofiarowa serce, to oddanie czci Bogu, wielka modlitwa, to spotkanie duszy i caego naszego czowieczestwa z Jezusem, to te trwanie nawet w milczeniu ze wzrokiem utkwionym w Tabernakulum. Musimy tylko mie t wiadomo, e tam w maej Hostii mieszka Ten, ktry wszystko uczyni i wszystko moe. Moemy si jednak wpatrywa godzinami w ten biay opatek i nie zobaczy nic innego, jak tylko kawaek chleba, bo jest to niezwykle trudne, gdy Jezusa mona zobaczy tylko oczyma wiary i odczu tylko sercem. Musimy po prostu zaufa, e twarz Jezusa jest ukryta w tym maym, biaym opatku. To nie Bg ma si nam ukaza, lecz to my mamy zobaczy Boga, a wwczas On pozwoli si dowiadczy. Patrze na twarz Chrystusa oznacza zezwoli Mu na dziaanie w naszym yciu, na dotknicie naszego zranionego serca Jego Mioci i Miosierdziem i trwa w Jego mioci. Jeli w Hostii odkryjemy Jezusa, jeli bdziemy Go czsto przyjmowa do serca, adorowa, rozmyla o tym co Chrystus dla nas uczyni, moemy by pewni, e doznamy pociechy, bo to wanie Serce Jezusa jest rdem pociechy.

serceJezusa8

aden z papiey nie mwi tak duo o naboestwie do Serca Jezusa, jak Jan Pawe II, ktry wykorzystywa kad okazj, by w swoim nauczaniu rozwija kult Serca Boego. Wyzna nam te, e "Tajemnica Chrystusowego Serca przemawiaa do mnie od modych lat". Natomiast z okazji stulecia powicenia ludzkoci Najwitszemu Sercu Pana Jezusa skierowa z Warszawy 11 czerwca 1999 r. ordzie do caego Kocioa zatytuowane "Bg objawia Sw mio w Sercu Chrystusa". A w kolejnym licie napisze "Pielgnujcie kult Najwitszego Serca Pana Jezusa" Warto, aby te sowa Ojca witego stay si programem, nie tylko na czerwiec, ale na kady dzie naszego ycie.

serceJezusa7

Pielgnujmy wic kult Serca Jezusowego, bierzmy udzia w naboestwach ku Jego czci, adorujmy i trwajmy w bliskoci Serca Boego. Pamitajmy jednak, e Serce Chrystusa naley wielbi i kocha zawsze, nie tylko w miesicu powiconym Jego Sercu.Jezus stale na nas czeka i obficie wlewa w nasze serca pokj oraz rozdaje wszelkie pociechy. Klkajmy przed Tym Sercem, tulmy si do Niego, niech nas obmywa Jego Krew, a w uszach delikatnym, ale wyranym akordem brzmi sowa: "Adoracja - serce przy Sercu, oczy wpatrzone w Jezusa i uszy otwarte na przyjcie nawet najcichszego szeptu Umiowanego. Nie szukaj oparcia ani pociechy poza Mn. Ja tobie wystarcz, Ja pomagam".

serceJezusa6

Naboestwo ku czci Serca Jezusowego, popularnie zwane ?czerwcowym? skada si z adoracji Najwitszego Sakramentu, oraz piewu lub recytacji Litanii do Najwitszego Serca Pana Jezusa. Czerwiec jest miesicem szczeglnego kultu Serca Boego. Prawdopodobnie dlatego czerwiec, e najwaniejsze objawienie w. Magorzacie Marii Alacogue miao miejsce wanie w czerwcu. Wtedy te przypada Uroczysto Serca Jezusowego.

Litani do Serca Pana Jezusa uoya francuska wizytka s. Joanna Magdalena Joly. Litania skada si z 33 wezwa dla upamitnienia kadego roku ziemskiego ycia Chrystusa. Ich tre wyraa zbawczy plan mioci Boga do czowieka. Naboestwo czerwcowe jest pobon praktyk przez ktr wyraamy nasze dzikczynienie za wielk mio, ktr Pan Jezus nas obdarza, oraz wynagradzamy Jezusowi te wszystkie krzywdy jakich doznaje z naszej strony, gdy odrzucamy Jego mio.

W tradycji Kocioa za pocztek kultu Serca Boego uwaa si moment przebicia Jezusowego Serca na krzyu.

Pierwszy raz w Polsce naboestwo czerwcowe byo sprawowane 1 czerwca 1857 r. w kociele Sistr Wizytek w Lublinie. Naley te pamita, e Papie Leon XIII powici cay rodzaj ludzki Najwitszemu Sercu Jezusa 11 czerwca 1899 r. a sto lat pniej, nasz Rodak Ojciec wity Jan Pawe II ponowi ten akt podczas naboestwa czerwcowego odprawionego 7 czerwca 1999 r. w Toruniu.

W czerwcu zagbiamy si nad tajemnic Serca Jezusa, w ktrym jest miejsce dla kadego, bo Ono jest pene dobroci i mioci, jest te rdem wszelkiej pociechy. Patrzc na Serce Jezusa uwiadamiamy sobie, e to Jego mio nas wybraa i powoaa. Niczym nie zasuylimy sobie na to wyrnienie. To Bg bez naszej zasugi otwiera dla nas Swoje Serce. Jedno z wezwa Litanii do Serca Jezusowego okrela Serce Jezusa jako rdo wszelkiej pociechy. Kady z nas potrzebuje pociechy, poniewa wszyscy yjcy na tym wiecie mamy mniejsze, lub wiksze zmartwienia i problemy. Dowiadczamy rnych cierpie fizycznych ? choroba, gd, zmczenie, zimno; a czasem nawet cierpie duchowych ? pokusy, wtpliwoci, lk, upokorzenie, strach przed mierci, nienawi ze strony bliskich. Oczekujemy wic pociechy, ktra da troch radoci, podtrzyma na duchu i pomoe dalej y. Wielu z nas szuka zatem pociechy, ale nie zawsze trafnie. Niektrzy jej szukaj w zabawach, narkotykach, alkoholu, zmysowoci; czyli po prostu w grzechu. Ale ta droga nigdy nie da pocieszenia, wrcz odwrotnie. Inni za prbuj znale ukojenie u ludzi, ale jake rzadko udaje spotka dobrego, yczliwego, a zarazem mdrego czowieka. Ile to razy natrafiamy na faszywego przyjaciela. Natomiast , gdy nawet znajdziemy nam yczliwych, to s oni czsto bezradni, boj si cierpienia, s przeraeni i w ogle nie potrafi doda otuchy.

Gdzie zatem moemy znale prawdziw pociech?

Pociech , wsparcie i zrozumienie moemy znale tylko i wycznie w Sercu Pana Jezusa. To Sam Jezus chce dzieli si Swoj mioci z kadym z nas. Do jej naladowania wzywa take i nas: ?Przyjdcie do Mnie wszyscy, ktrzy utrudzeni i obcieni jestecie, a Ja was pokrzepi?. Pan Jezus da te w. Magorzacie obietnic: ?Bd pociech dla wszystkich dusz majcych naboestwo do mojego Serca?. Czy majc a takie zapewnienie mona z niego nie skorzysta? Mona je odrzuci, ale jednak warto w kadym utrapieniu zwraca si do Serca Jezusa, bo wtedy mona usysze w duszy gos Jezusa .?Nie bj si, nie lkaj si?
?Kocham ci?. A to da nam siy. Tylko Jezus moe nam tak naprawd pomc, bo tylko On jeden zna wszelkie nasze problemy i utrapienia. On je zawsze widzi, tylko Jego Serce jest czue i chce nam bezinteresownie pomaga. Jezus powiedzia przecie ? Nie zostawi was sierotami? i obietnicy dotrzyma. Zosta a nami w Najwitszym Sakramencie, abymy Go mieli w zasigu naszego wzroku, serca i duszy.

Co wic mamy robi, aby dosiga nas ta pociecha?

W Eucharystii mamy to Serce, ktremu moemy odda nasze troski i cierpienie, a w zamian dozna ukojenia. Pan Jezus patrzy na nas z Tabernakulum i zawsze na nas czeka. Tak Jezus zawsze pierwszy na nas czeka, dlatego powinnimy czsto, chocia na chwil do Niego przychodzi. Zbliy si do Tego Serca w Tabernakulum; pokoni si, oraz odda Mu swoje problemy proszc o pociech. Jezus nam jej udzieli, ale nie zawsze w ten sam sposb. Raz j znajdziemy przerzucajc kartki jakiej religijnej ksiki, czy czytajc Pismo w, to znw w sowach kapana, spowiednika, lub te odwiedzajc, adorujc Najwitszy Sakrament.

Czym jest adoracja?

Adoracja ? to wizyta, to spotkanie, to przekazywanie sobie wiadomoci, pozdrowie, to zblienie si do Jezusa, aby odda Mu nasz mio i ofiarowa serce, to oddanie czci Bogu, to wielka modlitwa, to spotkanie duszy i caego naszego czowieczestwa z Jezusem, to te trwanie nawet w milczeniu ze wzrokiem utkwionym w Tabernakulum. Musimy tylko mie t wiadomo, e tam w maej Hostii mieszka Ten, ktry wszystko uczyni i wszystko moe. Moemy si jednak wpatrywa godzinami w ten biay opatek i nie zobaczy nic innego, jak tylko kawaek chleba, bo jest to niezwykle trudne, gdy Jezusa mona zobaczy tylko oczyma wiary i odczu tylko sercem. Musimy po prostu zaufa, e twarz Jezusa jest ukryta w tym maym, biaym opatku. To nie Bg ma si nam ukaza, lecz to my mamy zobaczy Boga, a wwczas On pozwoli si dowiadczy. Patrze na twarz Chrystusa oznacza zezwoli Mu na dziaanie w naszym yciu, na dotknicie naszego zranionego serca Jego Mioci i Miosierdziem i trwa w Jego mioci. Jeli w Hostii odkryjemy Jezusa, jeli bdziemy Go czsto przyjmowa do serca, adorowa, rozmyla o tym co Chrystus dla nas uczyni, moemy by pewni, e doznamy pociechy, bo to wanie Serce Jezusa jest rdem pociechy. aden z papiey nie mwi tak duo o naboestwie do Serca Jezusa, jak Jan Pawe II, ktry wykorzystywa kad okazj, by w swoim nauczaniu rozwija kult Serca Boego. Wyzna nam te, e ?Tajemnica Chrystusowego Serca przemawiaa do mnie od modych lat?.

Natomiast z okazji stulecia powicenia ludzkoci Najwitszemu Sercu Pana Jezusa skierowa z Warszawy 11 czerwca 1999 r. ordzie do caego Kocioa zatytuowane ?Bg objawia Sw mio w Sercu Chrystusa?. A w kolejnym licie napisze ?Pielgnujcie kult Najwitszego Serca Pana Jezusa? Warto, aby te sowa Ojca witego stay si programem, nie tylko na czerwiec, ale na kady dzie naszego ycie.

Pielgnujmy wic kult Serca Jezusowego, bierzmy udzia w naboestwach ku Jego czci, adorujmy i trwajmy w bliskoci Serca Boego. Pamitajmy jednak, e Serce Chrystusa naley wielbi i kocha zawsze, nie tylko w miesicu powiconym Jego Sercu.
Jezus stale na nas czeka i obficie wlewa w nasze serca pokj oraz rozdaje wszelkie pociechy. Klkajmy przed Tym Sercem, tulmy si do Niego, niech nas obmywa Jego Krew, a w uszach delikatnym, ale wyranym akordem brzmi sowa: ?Adoracja ? serce przy Sercu, oczy wpatrzone w Jezusa i uszy otwarte na przyjcie nawet najcichszego szeptu Umiowanego. Nie szukaj oparcia ani pociechy poza Mn. Ja tobie wystarcz, Ja pomagam?.

serce_jesusa

 

dodawanie komentarzy zablokowane.

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa