Komentarz Środa 13 czerwca

Środa, 13.06.2018 r.

 

Pierwsze czytanie: 1 Krl 18,20-39

Dzisiejsze pierwsze czytanie to piękne, trzymające w napięciu opowiadanie o cudownym wydarzeniu na górze Karmel. Góra ta odtąd będzie kojarzona z Eliaszem, tak że da nazwę zakonowi Karmelitów. Eliasz zwraca uwagę na wielki problem wierzących w Boga: wahanie. Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Tak nie może być. Potrzeba jednoznacznej decyzji. Albo Bóg, albo Baal. Ponieważ lud milczy prorok proponuje sprawdzić, który Bóg odpowie przez ogień. Skoro na słowo proroka lud milczy, Bóg zaczyna działać. Widzimy powtarzającą się od wieków kolejność, najpierw Słowo, a potem działanie Boga. Eliasz tak mocno ufa Bogu, że "utrudnia" zadanie Bogu. Każe wylać mnóstwo wody. On wie, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i wszystkie "utrudnienia" przyczyniają się tylko do tego, aby bardziej objawiła się moc Boga. Bogu nie trzeba pomagać w działaniu, Jemu trzeba bezgranicznie zaufać. Taka postawa prowadzi do objawienia się wielkich dzieł Boga, a w konsekwencji do wiary tych, którzy się wahali i nie wierzyli Bogu. I jeszcze jedna nauka Eliasza z wiersza następującego po dzisiejszym czytaniu. Zło trzeba zniszczyć do końca. Tak jak nie może być wahania, nie może być pobłażania dla zła. "Pochwyćcie proroków Baala, aby żaden z nich nie uciekł".

 

 

 

Psalm responsoryjny: Ps 16,1b-2a.4.5.8.11

Psalm jak zwykle jest refleksją nad pierwszym czytaniem. To znowu może być modlitwa Eliasza, ale również każdego z nas. Pieśń ufności Jahwe. Dobrze zaufać Bogu, bo z Nim jest bezpiecznie. On daje radość i szczęście. Iść za bożkami to ciągła udręka.

 

Ewangelia: Mt 5,17-19

Jezus nie jest rewolucjonistą, który obala Prawo i Proroków. On jest Mesjaszem - wypełnieniem Prawa i Proroctw. Wypełnił wszystko co do joty. Chrystus podkreśla wagę ortodoksji i ortopraksji. Właściwe nauczanie i właściwe postępowanie są podstawą, na której opiera się królestwo Niebieskie. Prawda i miłość.

ks. dr Andrzej Pawlak