Strona gwna > Pasjonici > wici Pasjonici > Komentarz Czwartek 14 czerwca

Komentarz Czwartek 14 czerwca

Czwartek, 14.06.2018 r.

 

Pierwsze czytanie: 1 Krl 18,41-46

Po wskazaniu Izraelowi, kto jest prawdziwym Bogiem i wytpieniu prorokw Baala, Eliasz ogasza koniec suszy. Nakazuje Achabowi, krlowi Izraela, je, czyli przerwa post obowizujcy z racji suszy.  Sam za idzie si modli w charakterystycznej postawie: klczy, chowajc gow midzy kolana. Jest to postawa bagalna. Zastanawiajce jest zachowanie Eliasza. Z jednej strony zapowiada Achabowi zakoczenie suszy, a z drugiej strony podejmuje modlitw bagaln. Ma pewno, e nadchodzi koniec suszy, a jednak baga Boga o jej ustanie. Po co si modli, skoro jest pewno, e susza ju ustaje? Sytuacja podobna do opisywanej powtarza si w Ewangelii. Jezus modli si, baga Ojca o uzdrowienie, bdc pewnym, e to uzdrowienie nastpi. Modlitwa bagalna nie ma na celu zmieni zamys Boga, ona jest drog do przyjcia woli Boga. Pan wysuchuje modlitw Eliasza, poniewa jest zgodna z Bo wol. Na Eliaszu spocza rka Pana. Ten zwrot biblijny oznacza interwencj Boga czynic czowieka zdolnym do wyjtkowych czynw. Dar Boy czyni czowieka wyjtkowym, szczeglnym. Sprawia, e czowiek przekracza swoje naturalne ograniczenia i jest zdolny do czynw niezwykych. Heroiczna wiara Eliasza zjednuje askawo Jahwe, ktry wyciga nad nim swoj prawic.

 

Psalm responsoryjny: Ps 65,10abcd.10e-11.12-13

Psalm responsoryjny to odpowied czowieka na wielk askawo Boga przejawiajc si w zesaniu deszczu. Nie chodzi tylko o zwyky deszcz, o krople wody, ale przede wszystkim krople aski. Bg nawadnia ziemi obficie swoj ask. Nic dziwnego, e pisarze karmelitascy w chmurze, ktr dostrzega suga Eliasza z pierwszego czytania, widz figur Matki Boej. To Ona przyniosa wiatu zbawienie, ktre jest w Jezusie Chrystusie, Synu Boym.

 

Ewangelia: Mt 5,20-26

Sprawiedliwo wiksza ni uczonych i faryzeuszw. Tamta polegaa na zewntrznym podporzdkowaniu si Prawu. Wiksza sprawiedliwo siga we wntrze czowieka. Nie chodzi tylko o zewntrzne przejawy, ale wewntrzn postaw. Harmonia polegajca na jednoci zewntrznego postpowania i wewntrznej postawy jest podstaw sprawiedliwoci krlestwa Niebieskiego. Kolejn cech tej sprawiedliwoci jest pojednanie z bratem jako warunek jednoci z Bogiem, do ktrej prowadzi liturgia jako kult tego krlestwa.

ks. dr Andrzej Pawlak

 

wici Pasjonici

Wpisany 08 października 2012, 13:54
6150
sw-gabriel-od-mb-bolesnej Franciszek Possenti (Asy, 1 marca 1838 - Isola del Gran Sasso, k. Teramo, 27 lutego 1862), ukoczywszy z wyrnieniem liceum w Spoleto, pod wpywem specjalnego zaproszenia ze strony Matki Najwitszej wstpi w...
Wpisany 11 grudnia 2012, 13:21
6038
w-pawe-od-krzya-1694-1775Pawe Franciszek Daneo urodzi si 3 stycznia 1694 r. w miasteczku Ovada we Woszech. Zosta ochrzczony, gdy mia 3 dni. Jego rodzicami byli: ukasz i Anna Maria. Ojciec prowadzi sklepik z ptnem i suknam...
Wpisany 15 marca 2013, 21:57
3072
maria-goretti Urodzia si w Corinaldo koo Ankony (Wochy) 16 padziernika 1890 roku w rodzinie rolnikw, ktra w poszukiwaniu pracy przeniosa si do Ferriere di Conca, w pobliu Nettuno (Wochy). Maria bya podpor dla ...
Wpisany 19 czerwca 2013, 11:38
3068
sw-gemma-galgani Przysza na wiat w roku 1878 w toskaskim miecie Lucca (Wochy). Od dziecka lubia rozwaa Mk Jezusa Chrystusa. Prowadzia ycie nieskazitelnie czyste i gorco pragna osign niebo. Wczenie osierocona...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
2802
bernard-kryszkiewicz Urodzi si w rodzinie waciciela warsztatu mechanicznego, Tadeusza Kryszkiewicza i jego ony, Apolonii z Gobiowskich. W latach 1925-28 by uczniem gimnazjum im. Stanisawa Wyspiaskiego w Mawie. Nauk...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
2323
bl-wincenty-eugeniusz-bosilkow Urodzi si 16 listopada 1900 r. w Belene (Bugaria), w chopskiej rodzinie gboko przywizanej do wiary katolickiej. Od 1911 r. przebywa w internacie pasjonistw w Oreszu, skd zosta skierowany do nisze...
Wpisany 15 sierpnia 2012, 12:46
2315
bl-dominik-barberi Dominik Barberi od Matki Boej urodzi si w 1792 roku niedaleko Viterbo (Wochy). W wieku 22 lat pod wpywem powtarzajcych si dozna zrozumia, e Bg go wzywa do goszenia Ewangelii. Pozostawiwszy prac na rol...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
2191
sw-karol-houben w. Karol od w. Andrzeja (wczeniej John Andrew Houben) urodzi si w Munstergeleen (Holandia) 11 grudnia 1821 roku. Podjwszy decyzj, by powici swe ycie Bogu, wstpi do nowicjatu ojcw pasjonistw w Ere (Bel...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
2115
bl-pio-campidelli Pius od w. Alojzego (Campidelli) przyszed na wiat w rodzinie rolnikw 29 kwietnia 1868 roku w Trebbio, w diecezji Rimini (Wochy). Poznawszy pasjonistw podczas goszenia przez nich misji ludowych, w dniu ...
Wpisany 07 sierpnia 2012, 17:19
2069
b-meczennicy-nicefor-i-towarzysze Bogosawieni Nicefor od Jezusa i Maryi (Diez Tejerina) i 25 Towarzyszy - Mczennicy z Daimiel (Hiszpania) potwierdzili heroicznie sw konsekracj Bogu, oddajc Mu swe ycie.Wyrzuceni brutalnie z klasztor...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
2068
innocenty-od-niepokalanej wity Innocenty od Niepokalanej (Emanuel Canoura Arnau) urodzi si 10 marca 1887 roku w Santa Lucia del Valle de Oro w diecezji Mondonedo (Hiszpania). Bdc pasjonist od 27 lipca 1905 roku, a kapanem od ...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
2044
bl-izydor-de-loor Izydor De Loor, w Zgromadzeniu Pasjonistw zwany "od witego Jzefa", urodzi si 18 kwietnia 1881 roku w wiosce Vrasene, we wschodniej Flandrii. Bdc synem rolnikw, z przyjemnoci zajmowa si prac w polu a do chw...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
1987
wincenty-maria-strambi Urodzi si w Civitavecchia (Wochy) w roku 1745. Wkrtce po wiceniach kapaskich wstpi do wieo zaoonego Zgromadzenia Pasjonistw. Przemierzajc prawie cae Wochy, stara si rozbudza ycie chrzecijaskie wrd lud...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
1982
bl-wawrzyniec-salvi Bogosawiony Wawrzyniec Maria od w. Franciszka Ksawerego (Salvi) urodzi si w Rzymie 30 padziernika 1782 roku, a zmar w Capranice k. Viterbo 12 czerwca 1856 roku. Regu pasjonistowsk przy...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
1937
bl-grimoald-santamaria Grimoald od Oczyszczenia Najwitszej Maryi Panny (w wiecie Ferdynand Santamaria) urodzi si 4 maja 1883 roku w Pontecorvo k. Frosinone (Wochy) jako pierwszy z piciu braci. Jeszcze bdc chopcem, nalea...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
1880
bl-bernard-maria-silvestrelli Bogosawiony Bernard Maria od Jezusa (w wiecie Cesare Silvestrelli) urodzi si w Rzymie 7 listopada 1831 roku w szlacheckiej rodzinie Silvestrelli-Gozzani. Tego samego dnia otrzyma chrzest wity, a...
Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa