Strona główna > Pasjoniści > Święci Pasjoniści > Komentarz Czwartek 14 czerwca

Komentarz Czwartek 14 czerwca

Czwartek, 14.06.2018 r.

 

Pierwsze czytanie: 1 Krl 18,41-46

Po wskazaniu Izraelowi, kto jest prawdziwym Bogiem i wytępieniu proroków Baala, Eliasz ogłasza koniec suszy. Nakazuje Achabowi, królowi Izraela, jeść, czyli przerwać post obowiązujący z racji suszy.  Sam zaś idzie się modlić w charakterystycznej postawie: klęczy, chowając głowę między kolana. Jest to postawa błagalna. Zastanawiające jest zachowanie Eliasza. Z jednej strony zapowiada Achabowi zakończenie suszy, a z drugiej strony podejmuje modlitwę błagalną. Ma pewność, że nadchodzi koniec suszy, a jednak błaga Boga o jej ustanie. Po co się modlić, skoro jest pewność, że susza już ustaje? Sytuacja podobna do opisywanej powtarza się w Ewangelii. Jezus modli się, błaga Ojca o uzdrowienie, będąc pewnym, że to uzdrowienie nastąpi. Modlitwa błagalna nie ma na celu zmienić zamysł Boga, ona jest drogą do przyjęcia woli Boga. Pan wysłuchuje modlitwę Eliasza, ponieważ jest zgodna z Bożą wolą. Na Eliaszu spoczęła ręka Pana. Ten zwrot biblijny oznacza interwencję Boga czyniącą człowieka zdolnym do wyjątkowych czynów. Dar Boży czyni człowieka wyjątkowym, szczególnym. Sprawia, że człowiek przekracza swoje naturalne ograniczenia i jest zdolny do czynów niezwykłych. Heroiczna wiara Eliasza zjednuje łaskawość Jahwe, który wyciąga nad nim swoją prawicę.

 

Psalm responsoryjny: Ps 65,10abcd.10e-11.12-13

Psalm responsoryjny to odpowiedź człowieka na wielką łaskawość Boga przejawiającą się w zesłaniu deszczu. Nie chodzi tylko o zwykły deszcz, o krople wody, ale przede wszystkim krople łaski. Bóg nawadnia ziemię obficie swoją łaską. Nic dziwnego, że pisarze karmelitańscy w chmurze, którą dostrzega sługa Eliasza z pierwszego czytania, widzą figurę Matki Bożej. To Ona przyniosła światu zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.

 

Ewangelia: Mt 5,20-26

Sprawiedliwość większa niż uczonych i faryzeuszów. Tamta polegała na zewnętrznym podporządkowaniu się Prawu. Większa sprawiedliwość sięga we wnętrze człowieka. Nie chodzi tylko o zewnętrzne przejawy, ale wewnętrzną postawę. Harmonia polegająca na jedności zewnętrznego postępowania i wewnętrznej postawy jest podstawą sprawiedliwości królestwa Niebieskiego. Kolejną cechą tej sprawiedliwości jest pojednanie z bratem jako warunek jedności z Bogiem, do której prowadzi liturgia jako kult tego królestwa.

ks. dr Andrzej Pawlak

 

Święci Pasjoniści

Wpisany 08 października 2012, 13:54
6306
sw-gabriel-od-mb-bolesnej Franciszek Possenti (Asyż, 1 marca 1838 - Isola del Gran Sasso, k. Teramo, 27 lutego 1862), ukończywszy z wyróżnieniem liceum w Spoleto, pod wpływem specjalnego zaproszenia ze strony Matki Najświętszej...
Wpisany 11 grudnia 2012, 13:21
6238
w-pawe-od-krzya-1694-1775Paweł Franciszek Daneo urodził się 3 stycznia 1694 r. w miasteczku Ovada we Włoszech. Został ochrzczony, gdy miał 3 dni. Jego rodzicami byli: Łukasz i Anna Maria. Ojciec prowadził sklepik z płótnem i...
Wpisany 15 marca 2013, 21:57
3168
maria-goretti Urodziła się w Corinaldo koło Ankony (Włochy) 16 października 1890 roku w rodzinie rolników, która w poszukiwaniu pracy przeniosła się do Ferriere di Conca, w pobliżu Nettuno (Włochy). Maria była...
Wpisany 19 czerwca 2013, 11:38
3164
sw-gemma-galgani Przyszła na świat w roku 1878 w toskańskim mieście Lucca (Włochy). Od dziecka lubiła rozważać Mękę Jezusa Chrystusa. Prowadziła życie nieskazitelnie czyste i gorąco pragnęła osiągnąć niebo. Wcześnie...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
2872
bernard-kryszkiewicz Urodził się w rodzinie właściciela warsztatu mechanicznego, Tadeusza Kryszkiewicza i jego żony, Apolonii z Gołębiowskich. W latach 1925-28 był uczniem gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie....
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
2385
bl-wincenty-eugeniusz-bosilkow Urodził się 16 listopada 1900 r. w Belene (Bułgaria), w chłopskiej rodzinie głęboko przywiązanej do wiary katolickiej. Od 1911 r. przebywał w internacie pasjonistów w Oreszu, skąd został skierowany do...
Wpisany 15 sierpnia 2012, 12:46
2354
bl-dominik-barberi Dominik Barberi od Matki Bożej urodził się w 1792 roku niedaleko Viterbo (Włochy). W wieku 22 lat pod wpływem powtarzających się doznań zrozumiał, że Bóg go wzywa do głoszenia Ewangelii. Pozostawiwszy...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
2238
sw-karol-houben Św. Karol od św. Andrzeja (wcześniej John Andrew Houben) urodził się w Munstergeleen (Holandia) 11 grudnia 1821 roku. Podjąwszy decyzję, by poświęcić swe życie Bogu, wstąpił do nowicjatu ojców...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
2163
bl-pio-campidelli Pius od św. Alojzego (Campidelli) przyszedł na świat w rodzinie rolników 29 kwietnia 1868 roku w Trebbio, w diecezji Rimini (Włochy). Poznawszy pasjonistów podczas głoszenia przez nich misji ludowych, w...
Wpisany 07 sierpnia 2012, 17:19
2130
b-meczennicy-nicefor-i-towarzysze Błogosławieni Nicefor od Jezusa i Maryi (Diez Tejerina) i 25 Towarzyszy - Męczennicy z Daimiel (Hiszpania) potwierdzili heroicznie swą konsekrację Bogu, oddając Mu swe życie.Wyrzuceni brutalnie z...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
2117
innocenty-od-niepokalanej Święty Innocenty od Niepokalanej (Emanuel Canoura Arnau) urodził się 10 marca 1887 roku w Santa Lucia del Valle de Oro w diecezji Mondonedo (Hiszpania). Będąc pasjonistą od 27 lipca 1905 roku, a...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
2106
bl-izydor-de-loor Izydor De Loor, w Zgromadzeniu Pasjonistów zwany "od świętego Józefa", urodził się 18 kwietnia 1881 roku w wiosce Vrasene, we wschodniej Flandrii. Będąc synem rolników, z przyjemnością zajmował się...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
2030
wincenty-maria-strambi Urodził się w Civitavecchia (Włochy) w roku 1745. Wkrótce po święceniach kapłańskich wstąpił do świeżo założonego Zgromadzenia Pasjonistów. Przemierzając prawie całe Włochy, starał się rozbudzać życie...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
2026
bl-wawrzyniec-salvi Błogosławiony Wawrzyniec Maria od św. Franciszka Ksawerego (Salvi) urodził się w Rzymie 30 października 1782 roku, a zmarł w Capranice k. Viterbo 12 czerwca 1856 roku. Regułę pasjonistowską przyjął 20...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
1976
bl-grimoald-santamaria Grimoald od Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny (w świecie Ferdynand Santamaria) urodził się 4 maja 1883 roku w Pontecorvo k. Frosinone (Włochy) jako pierwszy z pięciu braci. Jeszcze będąc chłopcem,...
Wpisany 30 listopada 1999, 01:00
1920
bl-bernard-maria-silvestrelli Błogosławiony Bernard Maria od Jezusa (w świecie Cesare Silvestrelli) urodził się w Rzymie 7 listopada 1831 roku w szlacheckiej rodzinie Silvestrelli-Gozzani. Tego samego dnia otrzymał chrzest święty, a...