Komentarz Czwartek 14 czerwca

Czwartek, 14.06.2018 r.

 

Pierwsze czytanie: 1 Krl 18,41-46

Po wskazaniu Izraelowi, kto jest prawdziwym Bogiem i wytpieniu prorokw Baala, Eliasz ogasza koniec suszy. Nakazuje Achabowi, krlowi Izraela, je, czyli przerwa post obowizujcy z racji suszy.  Sam za idzie si modli w charakterystycznej postawie: klczy, chowajc gow midzy kolana. Jest to postawa bagalna. Zastanawiajce jest zachowanie Eliasza. Z jednej strony zapowiada Achabowi zakoczenie suszy, a z drugiej strony podejmuje modlitw bagaln. Ma pewno, e nadchodzi koniec suszy, a jednak baga Boga o jej ustanie. Po co si modli, skoro jest pewno, e susza ju ustaje? Sytuacja podobna do opisywanej powtarza si w Ewangelii. Jezus modli si, baga Ojca o uzdrowienie, bdc pewnym, e to uzdrowienie nastpi. Modlitwa bagalna nie ma na celu zmieni zamys Boga, ona jest drog do przyjcia woli Boga. Pan wysuchuje modlitw Eliasza, poniewa jest zgodna z Bo wol. Na Eliaszu spocza rka Pana. Ten zwrot biblijny oznacza interwencj Boga czynic czowieka zdolnym do wyjtkowych czynw. Dar Boy czyni czowieka wyjtkowym, szczeglnym. Sprawia, e czowiek przekracza swoje naturalne ograniczenia i jest zdolny do czynw niezwykych. Heroiczna wiara Eliasza zjednuje askawo Jahwe, ktry wyciga nad nim swoj prawic.

 

Psalm responsoryjny: Ps 65,10abcd.10e-11.12-13

Psalm responsoryjny to odpowied czowieka na wielk askawo Boga przejawiajc si w zesaniu deszczu. Nie chodzi tylko o zwyky deszcz, o krople wody, ale przede wszystkim krople aski. Bg nawadnia ziemi obficie swoj ask. Nic dziwnego, e pisarze karmelitascy w chmurze, ktr dostrzega suga Eliasza z pierwszego czytania, widz figur Matki Boej. To Ona przyniosa wiatu zbawienie, ktre jest w Jezusie Chrystusie, Synu Boym.

 

Ewangelia: Mt 5,20-26

Sprawiedliwo wiksza ni uczonych i faryzeuszw. Tamta polegaa na zewntrznym podporzdkowaniu si Prawu. Wiksza sprawiedliwo siga we wntrze czowieka. Nie chodzi tylko o zewntrzne przejawy, ale wewntrzn postaw. Harmonia polegajca na jednoci zewntrznego postpowania i wewntrznej postawy jest podstaw sprawiedliwoci krlestwa Niebieskiego. Kolejn cech tej sprawiedliwoci jest pojednanie z bratem jako warunek jednoci z Bogiem, do ktrej prowadzi liturgia jako kult tego krlestwa.

ks. dr Andrzej Pawlak

 
Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa