Strona gwna > Aktualnoci > Ogoszenia parafialne > Komentarz Czwartek 12 lipca

Komentarz Czwartek 12 lipca

Czwartek, 12.07.2018 r.

 

Pierwsze czytanie:  Oz 11,1.3-4.8c.9

Dzisiejsze czytanie mwi nam o mioci Boga do czowieka, do narodu wybranego. Bg ukocha nard ydowski ju wtedy, gdy przebywa on w niewoli egipskiej. Z kart Biblii dowiadujemy si, jak Bg kierowany mioci do swego narodu wyprowadza go z Egiptu i prowadzi do Ziemi Obiecanej.  Bg, jak  matka, bierze w ramiona i przytula, karmi. Mimo to Izrael nie zawsze odpowiada na t mio, co sprawia ogromny bl Bogu, ktry nie chce, aby zapon Jego gniew przeciw ukochanemu narodowi. Bg jest wic jak kochajca matka, ktra nigdy nie mczy si przekraczaniem samej siebie w okazywaniu mioci, troski i gotowoci przyjcia z pomoc swemu dziecku. Mio sprawia, e  Bg chce da i ocali ycie, na ktrym Mu tak bardzo zaley.

W Ksidze Ozeasza Bg przedstawiony jest jako m, jako oblubieniec, jako wychowawca i pedagog, a take jako Ten, ktry darzy swj lud wrcz macierzyskimi uczuciami. Nie znajdziemy w adnej innej ksidze Starego Testamentu tak wzruszajcego i bardzo bliskiego ludzkiemu dowiadczeniu  obrazu mioci Boga do czowieka. Bg, mwic przez usta proroka Ozeasza, odsania swoje prawdziwe oblicze, istot bstwa, a jest ni  szalona, niepohamowana i ocalajca mio  ludu wybranego. Bg Starego Testamentu, jak dobry nauczyciel, siga po rne metody, aby wpoi czowiekowi zasad wiernoci, najwaniejsz w utrzymaniu z Nim relacji.

 

Psalm responsoryjny: Ps 80,2ac.3b.15-16

Psalm 80 to modlitwa proby o Bo interwencj i okazanie aski narodowi wybranemu bdcemu w niebezpieczestwie. Niech te sowa take stan si nasz modlitw i zaproszeniem Boga do naszej codziennoci.

 

Ewangelia: Mt 10,7-15

Jezus posya swoich apostow z misj przepowiadania krlestwa Niebiaskiego. Wraz z przepowiadaniem krlestwa apostoowie maj uzdrawia chorych, wypdza ze duchy, wskrzesza umarych... Oczywicie s to znaki Boej obecnoci i mocy z heroldami Dobrej Nowiny. Jednoczenie Jezus przestrzega przed mioci  bogactwa.  Odwraca ono bowiem  uwag od Boga, popycha do wielu grzechw przeciw mioci bliniego.  Ucze Chrystusa  ca ufno powinien pokada w Bogu i pamita, e wszystko, co posiada, za darmo  od Niego otrzyma, aby pozyskiwa nowych mieszkacw  krlestwa Niebiaskiego.

Ks. Krzysztof Wojtynia

 
Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa