Pitek, 13.07.2018 r.

 

Pierwsze czytanie: Oz 14,2-10

W tym fragmencie Ksigi Ozeasza Bg wzywa do nawrcenia, do wejcia na waciwa drog. Bg chce przyj niewiernego Izraela, nie pognbia go, ale daje mu obietnic uzdrowienia i nowej mioci. Bg chce by Panem caego ycia. Taka jest Jego mio. Naturalnie Bg nazywa rzeczy po imieniu: nieprawo jest nieprawoci, grzech grzechem. Uznanie faktu grzechu nie powinno budzi strachu zamykajcego na Boga. Bg pragnie nawrcenia czowieka. Ma lito dla sieroty. To wreszcie Bg uzdrawiajcy z niewiernoci i miujcy
z caego serca. Bg staje si ros oywcz, cieniem, w ktrym znajdzie ulg Izrael.

Trudno powiedzie, czy to arliwe wezwanie proroka do nawrcenia jest zapowiedzi Nowego Przymierza (por. 2,20), czy raczej odnowieniem tego, ktre byo ju zawarte na Synaju. Jozue po wkroczeniu do Ziemi Obiecanej zorganizowa przypomnienie pierwszego Przymierza, aby w ten sposb podkreli jego znaczenie i wczy w nie tych Izraelitw, ktrzy go nie znali. Ozeasz na pewno nadaje Przymierzu nowe rysy, akcentuje w nim mio, miosierdzie, wierno. Przestrzeganie przepisw Prawa jest wane, ale waniejsza jest postawa serca czowieka. Sednem Przymierza ma by jedno czowieka z Bogiem, z tym jedynym, prawdziwym Dawc ycia w obfitoci.

 

Psalm responsoryjny: Ps 51,3-4.8-9.12-14.17

Psalm 51 to jeden z najpikniejszych i chyba najczciej odmawianych psalmw pokutnych. Pokorna modlitwa psalmisty wzywajcego litoci Boga i proba o uwolnienie z przewiny oraz o dar nowego serca i nowego ducha wyraa szczer skruch winowajcy i pragnienie powrotu do ycia w jednoci z Bogiem.

 

Ewangelia: Mt 10,16-23

Jezus zapowiada przeladowania swoich uczniw. Nie moe by inaczej. Mistrza przeladowano - przeladowa bd take i uczniw. Sowa Jezusa nie s atwe, dobitnie potwierdzaj proroctwa o losie Mesjasza, o Jego misji i jej owocach. Zapewne budz one lk wrd apostow lub nawet ch opuszczenia Mistrza. Apostoowie nie odchodz, moe licz, e to nigdy nie nastpi. Przecie tyle razy byli ju wiadkami cudw dokonanych przez Jezusa. A On traktuje swoich uczniw bardzo powanie, nie ukrywa przed nimi ani swojej tosamoci ani prawdy o przeciwnociach, o drodze, na ktr musi wej kady Jego ucze. Kto wytrwa przeladowania - zostanie zbawiony.

Ks. Krzysztof Wojtynia

 
Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa