Pitek, 14.09.2018 r., wito Podwyszenia Krzya witego

Pierwsze czytanie: Lb 21, 4b-9

Opisane wydarzenie jest bardzo tajemnicze i trudno wyjani je jedynie na poziomie narracji tekstu. Zawiera jednak wane prawdy teologiczne, do ktrych odnis si sam Jezus w rozmowie z Nikodemem. Zaistniaa na pustyni sytuacja, najpierw obrazuje odwieczn prawd o grzesznych i buntowniczych skonnociach czowieka. Odnosi si to nie tylko do Izraelitw wdrujcych wtedy po pustyni, ale do wszystkich ludzi, wszystkich czasw.

Z tej smutnej prawdy wynika kolejna, ju bardziej przyjemna, e czowiek, e wsplnota ludzka potrzebuje przewodnika i ordownika u miosiernego Boga. Izraelici znaleli go w osobie Mojesza. My posiadamy o wiele wikszego Przewodnika i Ordownika ni Mojesz. Jest nim Jezus Chrystus, Syn Boy, nasz Pan i Zbawiciel wiata, ktry osobicie orduje za nami u Boga (Hbr 9, 24).

Psalm responsoryjny: Ps 78 (77), 1-2.34-35.36-37.38

Psalm kontynuuje treci wyraone w czytaniu: niewierno narodu i miosierdzie Boga nieustannie przenikaj si na drogach dziejw. I cho ta pierwsza jest nadzwyczaj nieustpliwa, to jednak ostatnie sowo naley zawsze do tego drugiego. Tak byo na pustyni Synajskiej, tak byo i pniej i tak bdzie do skoczenia wiata.

Dzi, kiedy, zamiast na miedzianego wa, wpatrujemy si w krzy Chrystusa, jeszcze lepiej moemy zrozumie moc mioci miosiernej. "W krzyu zbawienie, w krzyu mioci nauka. Kto krzy odgadnie, ten nie upadnie". I obym nie chlubi si niczym innym, jak tylko krzyem Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez ktrego wiat jest ukrzyowany dla mnie, a ja dla wiata (Ga 6, 14).

Drugie czytanie: Flp 2, 6-11

Hymn o unieniu i wywyszeniu Jezusa Chrystusa, w caym bogactwie wzniosych treci, kieruje nasz uwag przede wszystkim na osob Jezusa, przypomina te miejsca w Ewangelii, ktre ukazuj sowa i czyny wyraajce kenotyczn postaw Syna Boego. To nie Pawei mody Koci wykreowali Jezusa z Nazaretu na doskonaego w pokorze Sug Boego, ale to Boy Syn na tyle uniy siebie samego, e tak bardzo zachwyci sob dawnego przeladowc Kocioa.

Miejcie w sobie takie usposobienie, jakie byo w Jezusie Chrystusie. To wezwanie, ktre nie wystpuje w dzisiejszej liturgii sowa, ale bezporednio poprzedza interesujcy nas fragment tekstu. Jako kontekst uprzedni peni wan rol w zrozumieniu treci hymnu, ktry - jakkolwiek jest przede wszystkim wysawianiem Jezusa i jego zbawczej ofiary - to jednak, dziki poprzedzajcym go sowom, stanowi rwnie wezwanie do naladowania Mistrza. Wywyszenie Syna Czowieczego realizuje si zarwnow perspektywie globalnej, jak i w indywidualnej. Tysiczne, milionowe grupy ludzi id za Chrystusem, ukrzyowanym i zmartwychwstaym, ale te wiele indywidualnych, konkretnych historii ludzkich przemienia si w bliskoci i moc Chrystusowego krzya. Obok w. Pawai wielu innych nawrconych z bdu na drog prawdy, jest miejsce dla kadego z nas.

Ewangelia: J 3, 13-17

W nocnej rozmowie z Nikodemem Pan Jezus nie tylko przepowiedzia swoj mier krzyow za zbawienie wiata, ale rwnie ukaza znaczenie Jego krzya na przestrzeni caej historii. Rzeczywicie, nic tak bardzo nie kojarzy si z chrzecijastwem, jak znak krzya.W tym znaku wspominamy cen naszego zbawienia, widzimy, jak wielka jest mio Boga do nas. Krzy to take znak naszej identyfikacji. Nie wystarczy jednak tylko nosi go na szyi czy stawia obok drogi. Krzy to wiadectwo do przyjcia i naladowania. Wywyszony, wyeksponowany na rne sposoby, wrcz da tego od nas.

Pomimo i donioso nauki Jezusa spycha posta Nikodema na drugi plan, to jednak warto zwrci uwag na t posta.W pierwszym spotkaniu z Jezusem wychodzi na dyletanta, czowieka o ciasnych horyzontach mylenia, ale te wykazuje wiele dobrej woli. Jest to pocztek jego przemiany. Nieco dalej Ewangelia ukazuje go jako obroc Jezusa, ktry omiela przeciwstawi si wielkiemu Sanhedrynowi (J 7, 50-51), a na kocu tej samej Ewangelii jest jednym z organizatorw pogrzebu Jezusa, skazaca, ktry umar najbardziej haniebn mierci. Dla Nikodema Jezus nie by jednak skazacem, ale krlem, co podkreli wystawnoci urzdzonego pochwku(J 19, 39-40).

Autentyczne spotkanie z Jezusem - Tym nauczajcym, ukrzyowanymi zmartwychwstaym - moe dokona niezwykych zmian w naszym yciu.

ks. dr Adam Dynak

Poprawiony (piątek, 14 września 2018 05:17)

 
Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa