Komentarz Poniedziałek 15 października

Poniedziałek, 15.10.2018 r.

Pierwsze czytanie: Ga 4,22-24.26-27.31-5,1

W dzisiejszym pierwszym czytaniu Paweł przypomina historię synów Abrahama urodzonych przez Hagar i Sarę. Dwie kobiety, dwie matki, które wyobrażają dwa zawarte przymierza. Jedno zawarte pod górą Synaj - rodzące ku niewoli i wyobraża je Hagar. Drugie natomiast - górne Jeruzalem, które wyobraża Sara, cieszy się wolnością. Cały fragment podkreśla, że dziecko narodziło się z wolnej, dzięki obietnicy, w którą uwierzył Abraham. Bóg w cudowny sposób obdarzył go synem, który miał odziedziczyć jego przymierze z Bogiem. (Rdz 17, 15,21). Akcent spoczywa na Bogu, to od Jego inicjatywy zależy los synów Abrahama. Hagar i Sarą są także alegorią Synagogi i Kościoła Jezusa Chrystusa ? dwie różne społeczności ustanowione przez Boga w Jego pełnym miłości zbawczym planie człowieka. Potwierdzeniem trafności alegorii jest dziejowa sytuacja Kościoła, który prześladuje synagoga, tak jak kiedyś Izmael źle potraktował Izaaka (Rdz 21, 9) z zazdrości o dziedzictwo. Adresaci Listu mają proste rozwiązanie sporu, Synagoga jako niewolnica ma być odrzucona, ponieważ dziedzictwo należy do wierzących w obietnicę Bożą.

Psalm responsoryjny: Ps 113,1b-2.3-4.5a.6-7

Psalmu 113, który słyszymy dzisiaj, należy do niewielkiego zbioru psalmów zwanego Hallelem Egipskim (Ps 113-118). Psalmy te Izraelici śpiewali podczas największych uroczystości. Radosne modlitwy, w których Żydzi wyrażali pełnię miłości i czci wobec Boga, były stałym elementem świąt. Autor Psalmu wychwala Pana i Stwórcę za łaskę wybawienia
z niewoli egipskiej.

Ewangelia: Łk 11,29-32

Jonasz uciekał przed Bogiem, wbrew swojej woli skapitulował wobec Boga i Jego wyboru. Jonasz został połknięty przez rybę i zabrany tam, gdzie nie miał ochoty pójść. Jezus przywołuje znak Jonasza jako przenośnię śmierci i ponownych narodzin. Znakiem Jonasza, który wzywa do nawrócenia jest zmartwychwstanie Jezusa.

ks. Krzysztof Wojtynia

Poprawiony (poniedziałek, 15 października 2018 07:45)