Kapituła Generalna Pasjonistów w Rzymie

47. KAPITUŁA GENERALNA PASJONISTÓW kapitula2018 1a

W dniach 6 - 27 października 2018 w Rzymie odbyła się 47. Kapituła Generalna Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (pasjonistów). Tematem przewodnim Kapituły była: "Odnowa naszej misji: Wdzięczność, Proroctwo, Nadzieja", a głównymi celami: dokonanie przeglądu i oceny dotychczasowego życia oraz misji pasjonistów, a także planowanie przyszłych działań i wybór zarządu, który będzie kierować Zgromadzeniem do 2024 roku.

kapitula2018 3

Przez niemal 300 lat historii Zgromadzenia, z czterema wyjątkami, Kapituły odbywały się zawsze w Rzymie w Domu Generalnym zgromadzenia na Monte Celio. Tak było i w tym roku. Około 85 członków Zgromadzenia wzięło udział jako delegaci w głosowaniach, a około trzydziestu uczestniczyło w charakterze tłumaczy, sekretarzy i personelu pomocniczego. Polską prowincję reprezentowali: o. Łukasz Andrzejewski - prowincjał z prawem głosu oraz o. Radosław Mucha i o. Mirosław Lesiecki, którzy pracowali w sekretariacie Kapituły.

kapitula2018 7

47. Kapitułę Generalną Pasjonistów rozpoczęła Msza św. sprawowana 6 X w Bazylice Świętych Jana i Pawła, którą to świątynię jeszcze za życia św. Pawła od Krzyża podarował pasjonistom papież Klemens XIV i w której do dziś spoczywa oraz doznaje wielkiej czci ciało założyciela Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa. Poniżej zamieszczamy treść homilii wygłoszonej przez o. Joachima Rego kończącego swoją kadencję Przełożonego Generalnego Pasjonistów na Mszy rozpoczynającej 47. Kapitułę Generalną:

kapitula2018 4

     Gdy gromadzimy się tutaj, aby rozpocząć naszą Kapitułę Generalną w wierze i modlitwie, a także, gdy celebrujemy Eucharystię (Memoria Passionis), w której z większą miłością wspominamy Mękę Naszego Pana Jezusa - celebrację naszego charyzmatu - zadaję sobie pytanie i proszę was o  postawienie ich też w osobistej refleksji:
- Jak się czujesz w tej chwili? Co jest w twojej głowie?
- Jakimi myśli i uczucia cię w tym momencie absorbują?
- Jakie jest usposobienie, z jakim przybywasz na Kapitułę?
- Czy jesteśmy wolni, otwarci, przygotowani do drogi, boimy się, uzbrojeni w odpowiedzi, szukający inspiracji, słuchający serca, niespokojni, nerwowi, spokojni, pokazujący kompetencję, lepiej niż inni, wypełnieni pytaniami, pełni nadziei, cyniczni, zmęczeni, a może puści...?

     Postać Hioba została nam dana, abyśmy mogli spojrzeć na nią, kiedy rozpoczynamy naszą Kapitułę. Jak wiecie, Hiob był bardzo bogatym, sprawiedliwym i uczciwym człowiekiem, który został obdarzony wszystkim, czego każdy by chciał, a na pewno wystarczającym jemu. Ale ta historia prowadzi nas do przekonania, że jego "prawdziwe błogosławieństwo" przyszło po tym, jak został zrzucony z wyżyn przez prześladowania, wielkie cierpienia, próby i pokusy. Reakcja Hioba na nędzną sytuację, w jakiej się znalazł, jest tym, czego możemy się nauczyć. Ostatecznie to jego wytrwałość, otwartość i ufność w Najwyższego pozwoliły Bogu wypełnić życie Hioba prawdziwymi błogosławieństwami. Jak słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu: "Tak więc Pan pobłogosławił ostatnie dni Hioba bardziej niż poprzednie".

     Posłuchajmy słów Hioba, gdy uznaje on swoją nicość i wszystko Boże (tych samych słów użył św. Paweł od Krzyża): "Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Kto przysłoni plan nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko, dlatego odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele".

     Chcę podkreślić, że nasze zgromadzenie na tej Kapitule jest czymś więcej niż spotkaniem; jest to wydarzenie wiary, do którego wzywamy przewodnictwa i światła Ducha Świętego ... "Okaż swym sługom pogodne oblicze" (Ps. Resp.). Nie jesteśmy organizacją ani korporacją odbywającą swoje 6-letnie walne zebranie z akcjonariuszami. Raczej spotykamy się jako wspólnota uczniów zgromadzonych wokół Krzyża i Męki Jezusa. Zbieramy się jako ludzie pełni nadziei w boskie obietnice, którzy słuchają, poszukują i rozpoznają wolę bożą. W związku z tym musimy wejść w celebrację i proces Kapituły nie pełni siebie, ale pozbawieni siebie, z dużą ilością miejsca dla Boga, aby On mógł działać i napełnić nas mądrością i błogosławieństwem. Podobnie jak Hiob, my również chcemy odrzucić każdą postawę samozadowolenia i samowystarczalności, a pragniemy pokutować - zwrócić się do Boga - gdy modlimy się dalej: "Okaż swym sługom pogodne oblicze".

     Uczymy się dalej z dzisiejszej Ewangelii usposobienia, które Jezus chce, abyśmy mieli w czasie Kapituły: "bycia jak dziecko" - otwarty, uczciwy, prawdomówny, posłuszny, pokorny. Kiedy uczniowie wracają z misji i z dumą oznajmiają Jezusowi: "Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają", Jezus odpowiada słowami: "nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie". Innymi słowy, Jezus mówił im, że są w stanie dokonać tego, co zrobili, nie ze względu na własną moc lub siłę, ale dlatego, że byli otwarci, chętni i ufni, aby stać się instrumentami, których Bóg użył poprzez wezwanie imienia Jezus.

     W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: "Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie". Wszyscy jesteśmy "mądrzy i uczeni" w oczach świata, a czasami może to uwięzić nas w tym poczuciu samowystarczalności, władzy i kontroli. I znamy konsekwencje tego sposobu bycia. Ale jako ewangelizatorzy mamy być "mądrzy i uczeni" w misji Ewangelii, tj. być "jak dzieci". W obecnych "znakach czasu" jest to wezwanie do autentyzmu, jak powiedział papież Paweł VI, mamy emanować prawdą i uczciwością, szczególnie wśród młodych ludzi, wśród nieautentycznych znaków sztuczności i fałszu.

     W swojej adhortacji apostolskiej "Evangelii Gaudium" (nr 150) papież Franciszek pisze: "Ludzie wolą słuchać świadków: 'pragną autentyczności' i szukają ewangelizatorów, którzy mówią o Bogu, którego znają tak, jakby Go widzieli". Ciekawe, że na przedsynodalnym spotkaniu młodych ludzi przygotowującym się do Synodu Biskupów, który odbywa się właśnie tutaj, w Rzymie, młodzi ludzie powiedzieli: "Dzisiejsi młodzi ludzie pragną autentycznego Kościoła. Chcemy powiedzieć, zwłaszcza hierarchii Kościoła, że powinna ona być przejrzysta, przyjazna, uczciwa, zapraszająca, komunikatywna, dostępna, radosna i tworzyć otwartą społeczność".

     Hiob umarł "stary i pełen lat", ponieważ wytrwał w cierpieniu z nadzieją w wypełnienie obietnic Bożych. Jezus błogosławił swoim uczniom z powodu ich podobieństwa do dzieci: "Błogosławione oczy, które widzą, co widzisz ... wielu proroków i królów pragnęło zobaczyć to, co widzisz, ale nie zobaczyło i słyszeć to, co słyszysz, a nie usłyszało". Dzisiejsi młodzi proszą i rzucają nam wyzwanie, abyśmy byli autentycznymi świadkami i głosicielami Ewangelii. Wszystkie te propozycje są tym, od czego zależy owocność naszej Kapituły i odnowienie naszej misji.

     Gdy rozpoczynamy tę Kapitułę Generalną, zostajemy wzmocnieni duchową obecnością i modlitwami naszego współbrata: bł. Izydora de Loor, którego dziś wspominamy. Brat Izydor żył życiem pokory i prostoty jako zakonnik pasjonista. Pośród wielu cierpień z powodu choroby i wielkiego bólu, jakiego doświadczał, ufał i powierzał się całkowicie Bożej opatrzności, która inspirowała go do tego, by zapomniał o sobie i służył pokornie wszystkim gościom, ubogim i potrzebującym.

     Rozpoczynając naszą Kapitułę Generalną, możemy w błogosławionym Izydorze odnaleźć inspirację do przyjęcia naszych wyzwań, do wsłuchiwania sie w głos serca oraz z ufnością pozwolić, aby Duch Boży napełnił nas odwagą i mądrością, abyśmy mogli dalej żyć naszą misją: "głosić Ewangelię Męki przez nasze życie i apostolstwo".

o. Joachim Rego CP.

 kapitula2018 13

Po 10 dniach obrad nadszedł czas wyboru Generała i wspierających go Konsultorów Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa. Generał - to najwyższy przełożony w zakonie, u pasjonistów wybierany przez kapitułę na sześcioletnią kadencję i sprawujący władzę nad wszystkimi jednostkami administracyjnymi zgromadzenia - obecnie ok. 3 000 pasjonistów posługuje w 58. krajach na całym świecie. Z kolei członkowie Kurii Generalnej (konsulty) mają za zadanie służyć radą i pomocą Przełożonemu Generalnemu, z którym stanowią Zarząd Zgromadzenia.

17 października Kapituła Pasjonistów dokonała wyboru Przełożonego Generalnego, którym na drugą kadencję został o. Joachim Rego - pochodzący z Birmy, a pełniący poprzednio funkcję prowincjała pasjonistów w Australii. Ojciec Generał urodził się 16.08.1954 r. w Yangon w Birmie. Profesję zakonną złożył 17.01.1976 r., a święcenia kapłańskie przyjął 28.11.1981 r. i należał do Inspektorii Ducha Świętego (Australia-Papua-Nowa Gwinea).

kapitula2018 8

Dzień później wybrano także sześciu Konsultorów, którzy - zgodnie z decyzją Kapituły - będą reprezentować sześć Konfiguracji (rejonów) na które jest obecnie podzielone zgromadzenie. W konsulcie generalnej zasiądą: o. Ciro Benedettini (MAPRAES - Włochy), o. Juan Ignacio Villar Cabello (SCOR - Hiszpania), o. Rafael Vivanco Pérez (REG - Meksyk), o. Mario Gwen Barde (PASS - Filipiny), o. Miroslaw Lesiecki (ASSUM - Polska) i o. Aloysius John Nguma (CARLW - Tanzania). Tym samym po raz pierwszy w Kurii Generalnej zasiądzie Polak: o. Mirosław, który dotychczas reprezentował Pasjonistów przy ONZ. Następnie spośród sześciu Konsultorów wybrano Pierwszego Konsultora, który zastępuje Generała, gdy ten nie może sprawować swojej funkcji, a został nim o. Ciro Benedettini.

Na zdjęciu od lewej: o. Ciro, o. Joachim, o. Mirosław, o. Gwen, o. Juan Ignacio.

 kapitula2018 2

W kolejnych dniach Kapituły poświęcono czas m.in. na propozycje zmian prawnych w Konstytucjach i Regulaminach Generalnych związanych z reorganizacją Zgromadzenia; na omówienie spraw finansowych zakonu; na refleksje nad propozycjami zgłoszonymi przez poszczególnych zakonników oraz Kurię Generalną; na sprawy formacji - zarówno początkowej, czyli tej, którą zakonnicy rozpoczynają swoją drogę życia zakonnego, jak i permanentnej, która towarzyszy im przez całe życie; na rozmowy o charyzmacie Zgromadzenia, jego miejscu w formacji i życiu nim na co dzień, przygotowując wymagany przez Stolicę Apostolską plan charyzmatyczny dla Zgromadzenia - to zadanie będzie kontynuowane przez kolejne dni.

kapitula2018 10

W związku ze zbliżającym się w 2020 roku Jubileuszem 300-lecia Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, Kapituła pracowała m.in. nad programem obchodów tej rocznicy. Przy tej okazji pokazano również ikonę, która będzie pielgrzymować po wszystkich prowincjach w czasie przygotowania i trwania Jubileuszu.

W poniedziałek 22 października podczas Kapituły miało miejsce szczególne wydarzenie - pasjoniści zostali zaproszeni na specjalną audiencję u Ojca Świętego, który mimo udziału w Synodzie ds. Młodzieży, znalazł czas na spotkanie z członkami Kapituły Pasjonistów i wygłosił do nich przemówienie.

kapitula2018 11

Przesłanie Ojca Świętego Franciszka do uczestników
Kapituły Generalnej Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa

Drodzy bracia,
cieszę się, że mogę was spotkać z okazji waszej Kapituły Generalnej i dziękuję Przełożonemu za jego słowa. W tych dniach wasze refleksje były prowadzone tematem "Odnowa naszej misji: Wdzięczność, Proroctwo i Nadzieja". Te trzy słowa: wdzięczność, proroctwo i nadzieja wyrażają ducha, którym pragniecie pobudzić swoje Zgromadzenie do odnowienia misji. Prawdziwie, oprócz wyboru zarządu Instytutu, proponujecie podjęcie nowej drogi formacji permanentnej dla waszych wspólnot, zakorzenionej w doświadczeniu codziennego życia; a także zamierzacie dokonać rozeznania w pastoralnym podejściu do młodego pokolenia.

Wasz Założyciel - Święty Paweł od Krzyża, dał samemu sobie i swoim towarzyszom motto: "Niech męka Jezusa Chrystusa będzie zawsze w naszych sercach". Jego pierwszy biograf św. Wincenty Maria Strambi, powiedział o nim: "Wydawało się, że Bóg Wszechmogący wybrał w szczególny sposób Ojca Pawła, aby nauczył ludzi, jak Go szukać w głębi naszych serc". Święty Paweł od Krzyża chciał, aby wasze wspólnoty były szkołami modlitwy, w których można doświadczyć Boga. Jego własna świętość przeżywana była pośród ciemności i opuszczenia, ale także z radością i pokojem, które dotykały serc tych, którzy Go spotkali.

W centrum waszego życia i waszej misji jest Męka Jezusa, którą Założyciel opisał jako "największe i najpiękniejsze dzieło miłości Bożej" (Listy II, 499). Ślub, który was wyróżnia, którym jesteście zobowiązani do zachowania pamięci o Męce Jezusa, stawia was u stóp Krzyża, z którego wypływa uzdrawiająca miłość i przebaczenie Boże. Zachęcam was, abyście byli sługami duchowego uzdrowienia i pojednania, tak potrzebnych w dzisiejszym świecie, naznaczonym przez stare i nowe rany. Wasze Konstytucje wzywają was do poświęcenia całego siebie "ewangelizacji i reewangelizacji ludów, dając pierwszeństwo pracy wśród ubogich i w miejscach bardziej opuszczonych" (Konst. 70). Wasza bliskość wobec ludzi, tradycyjnie wyrażana przez misje ludowe, kierownictwo duchowe i sakrament pokuty, jest drogocennym świadectwem. Kościół potrzebuje sług (ministri), którzy mówią z czułością, słuchają bez potępienia i przyjmują z miłosierdziem.

Dzisiejszy Kościół odczuwa silne wezwanie, by wyjść poza siebie i pójść na peryferie, zarówno geograficzne jak i egzystencjalne. Wasze zaangażowanie w przekraczanie nowych granic w misji oznacza nie tylko nowe terytoria, aby nieść tam Ewangelię, ale także stanięcie wobec nowych wyzwań naszych czasów, takich jak migracja, sekularyzm i świat cyfrowy. Oznacza to dla was bycie obecnymi w sytuacjach, w których ludzie odczuwają nieobecność Boga i staranie się, by być blisko tych, którzy cierpią w jakikolwiek inny sposób.

W epoce przemian, która jest raczej zmianą epoki, jesteście wezwani do uważności na obecność i działanie Ducha Świętego, odczytywanie znaków czasu. Nowe sytuacje wymagają nowych odpowiedzi. Święty Paweł od Krzyża był bardzo twórczy, odpowiadając na potrzeby swoich czasów, uznając - jak mówi w Regule - że "miłość boska jest pomysłowa i ujawnia się nie tyle w słowach, ile raczej w czynach i przykładach" (Reg. XVI). Twórcza wierność waszemu charyzmatowi pozwoli wam odpowiedzieć na potrzeby współczesnych ludzi, pozostając blisko cierpiącego Chrystusa, aby wprowadzać Jego obecność w świat, który cierpi.

Wasze Zgromadzenie dało wiele przykładów świętości ludowi Bożemu; myślimy tu chociażby o św. Gabrielu Matki Bożej Bolesnej - młodzieńcu, którego radosne podążanie za Chrystusem wciąż przemawia do dzisiejszej młodzieży. Świadectwo świętych i błogosławionych z waszej rodziny zakonnej ukazuje owocność waszego charyzmatu i stanowi inspirujący wzór dla waszych decyzji odnośnie apostolatu. Siła i prostota waszego przesłania, jaką jest miłość Boga objawiona na krzyżu, mogą nadal przemawiać do dzisiejszego społeczeństwa, które nauczyło się nie ufać samym słowom, ale być przekonanym jedynie do faktów. Dla wielu młodych ludzi, którzy szukają Boga, męka Jezusa może być źródłem nadziei i odwagi, pokazując im, że każdy jest kochany osobiście i do końca. Niech wasze świadectwo i wasz apostolat nadal wzbogacają Kościół i zawsze bądźcie blisko Chrystusa ukrzyżowanego i jego cierpiącego ludu.

Apostolskie Błogosławieństwo, którego teraz udzielam wam, ojcom kapitulnym i całej rodzinie pasjonistów, niech wam towarzyszy w waszej drodze. Proszę, nie zapomnijcie się za mnie pomodlić. Dziękuję.

kapitula2018 5

Poprawiony (środa, 31 października 2018 00:56)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież