Strona gwna > Historia zgromadzenia > BIOGRAM O. DAMIANA WOJTYSKI CP (13.03.1933-24.03.2009)

BIOGRAM O. DAMIANA WOJTYSKI CP (13.03.1933-24.03.2009)

 

o.damian wojtyska 6

Henryk Damian Wojtyska CP urodzi si 13.05.1933 roku w Regiminie (Ciechanw), czonek Zgromadzenia Pasjonistw od 1950 roku, wywicony na kapana w 1957 r. W latach 1958-62 studiowa histori Kocioa na Papieskim Uniwersytecie Gregoriaskim w Rzymie, gdzie doktoryzowa si na podstawie pracy Card. Hosius, Legate to the Council of Trent (Rome 1967). Od 1969 r. pracownik naukowy i dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Habilitowa si w 1975 r. (praca: Papiestwo Polska 1548-1563. Dyplomacja, Lublin 1977). W semestrze jesienno-zimowym 1980/81 wykada histori Kocioa Polskiego w Newman College w Edmonton (Kanada), jako visiting professor. Prorektor ds. Modziey KUL w latach 1981-83. 1984-1994 kierownik ds. edytorskich Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie, gdzie zapocztkowa wydawanie serii Acta Nuntiaturae Polonae. Czonek Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych (1984-2004), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Naukowego KUL, Akademii w. Karola w Mediolanie i Komisji Dziejw Odrodzenia i Reformacji przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Do roku 2004 konsultor Komisji Nauki Wiary (Sekcja Historyczna) przy Episkopacie Polski.

Kierunki zainteresowa naukowych: historia odrodzenia i reformacji, dzieje relacji Polski ze Stolic Apostolsk, hagiografia, zagadnienia hozjaskie, historia pasjonistw w Polsce.

Jest autorem ksiki "Miociwe Lata. Dzieje Wielkich Jubileuszw Chrzecijastwa (z udziaem Polakw)", Olsztyn 2000. W latach 2006-07 wyda monumentaln prac "Historia Zgromadzenia Pasjonistw w Polsce. T. 1 - Prehistoria i okres fundacyjny (do 1938)", d 2006. T. 2 - "Hekatomba wojenna i okupacyjna (1939-1945)", Przasnysz 2007. Opublikowa rwnie prac "Krzy przez nich zwyciy". Polscy Pasjonici - Mczennicy drugiej wojny wiatowej, Przasnysz 2008. 

 o.damian wojtyska 4

Zmar po dugiej i cikiej chorobie w klasztorze pasjonistw w odzi, dnia 24 marca 2009 r.

o.damian wojtyska 2

 

Poniej biogram Zmarego ze stron internetowych KUL-u:

W roku 1941 jego rodzina przeniosa si do Rawy Mazowieckiej gdzie Henryk Damian ukoczy szko podstawow i redni. Zafascynowany duchowoci pasjonistw i osob o. Jana Wszdyrwnego wstpi w r. 1950 do tego zgromadzenia. W latach 1952-1957 odby studia seminaryjne u pasjonistw w Przasnyszu i 2 II 1957 r. przyj wicenia kapaskie. Wadze zakonne wysay Go do Rzymu na dalsze studia specjalistyczne w zakresie historii Kocioa. Rozpocz je jesieni r. 1958 na Wydziale Historii Kocioa w Papieskim Uniwersytecie Gregoriaskim. Studia uwieczy doktoratem z historii uzyskanym w r. 1962 na podstawie rozprawy pt. Cardinal Hosius Legate to the Councile of Trente (druk pracy Rzym 1967).

  W roku akademickim 1968/1969 ponownie wykada histori Kocioa w seminarium w Przasnyszu. Rwnie w tym czasie pracowa w duszpasterstwie i gosi rekolekcje. W lipcu 1969 r. otrzyma od ks. prof. M. Rechowicza propozycj pracy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W padzierniku tego roku zosta zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w Midzywydziaowym Zakadzie Historii Kultury w redniowieczu KUL i rozpocz rwnoczenie prac w Midzywydziaowym Zakadzie Leksykograficznym opracowujcym Encyklopedi Katolick. W 1972 r. zosta adiunktem i przeniesiono Go do Katedry Historii Kocioa w redniowieczu w Instytucie Historii Kocioa. Habilitacja odbya si 24 V 1975 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Papiestwo-Polska. 1548-1563. Dyplomacja (druk - Lublin 1977). W r. 1976 zosta powoany na stanowisko docenta w Katedrze Dziejw Teologii. Od tego roku by rwnie kierownikiem tej katedry. W semestrze zimowym na przeomie lat 1980/1981 przebywa w Kanadzie jako visiting professor, gdzie wykada histori Kocioa polskiego w Newman College w Edmontonie.

o.damian wojtyska 7

W r. 1984, za pozwoleniem wadz KUL, nawiza wspprac z Polskim Instytutem Historycznym w Rzymie (finansowanym przez Fundacj Lanckoroskich). W padzierniku 1987 r. obj w tym Instytucie funkcj wiceprezesa odpowiedzialnego za prace badawcze i wydawnicze.
W czasie pracy w KUL by przez kilka kadencji radc prowincji polskiej pasjonistw odpowiedzialnym za wychowanie i studia. Trzy razy by delegatem prowincji na kapituy generalne w Rzymie.

W r. 1995 ponownie podj wykady z dziejw teologii w Instytucie Historii Kocioa KUL. Wiosn r. 1998 otrzyma stanowisko profesora zwyczajne go. Po zakoczeniu piastowania urzdu prowincjaa zamieszka w klasztorze pasjonistw w Przasnyszu.

Ks. Prof. Wojtyska ma umiejtno przekazywania suchaczom wiadomoci. Gdy si wic zway na Jego dobr znajomo historii, rde historycznych i caego warsztatu naukowego, wszystko to dopeni Jego wizerunek jako profesora. Jeszcze przed prac w KUL prowadzi wykady w seminarium wasnego zgromadzenia. Natomiast w Lublinie prowadzi wykady przez wiele lat w zakresie historii Kocioa w ramach Wydziau Teologii. Byy to zajcia zarwno dla studentw wieckich, jak i dla suchaczy kursu wyszego w Instytucie Historii Kocioa. By promotorem 3 doktoratw i pod Jego kierunkiem napisano 34 prace magisterskie. Obok dydaktyki niemao czasu powici Ksidz Profesor dziaalnoci organizacyjnej i administracyjnej w KUL.

Wysoko sobie ceni funkcj opiekuna studentw teologii; byt to rocznik 1971-1976. W latach 1977-1980 by duszpasterzem domu akademickiego na Poczekajce oraz ojcem duchownym konwiktu ksiy studentw KUL. W latach 1977-1979 by prodziekanem Wydziau Teologii i gwnie troszczy si o tzw. kurs B teologii, na ktrym studiuj wieccy. W roku akademickim 1976/1977 by kierownikiem Instytutu Historii Kocioa. Wreszcie w latach 1981-1983 by prorektorem KUL do spraw modziey.

o.damian wojtyska 5

 

 

Poprawiony (poniedziałek, 15 października 2012 16:24)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa