Strona gwna > Archiwum

OSIEDLOWA DROGA KRZYOWA AD 2012

Wstp
Dobrze, e tu jeste. Odpowiedziae na zaproszenie Jezusa i przyszede na naboestwo Drogi Krzyowej. Ale to dopiero pierwszy krok. Mgby w tym czasie robi wiele innych rzeczy, wic skoro przyszede do kocioa to wykorzystaj dobrze ten czas. Jezus nie zaprosi ci tu po to, aby tu po prostu by. On zaprasza ci, aby zaangaowa si w to naboestwo swoim sercem. Przyjrzyj si wic w czasie tej modlitwy drodze krzyowej, ale nie tylko tej, ktr przeszed Jezus. Przyjrzyj si drodze krzyowej twojego ycia i sprbuj odnale na niej lady obecnoci miujcego Boga.

I. Jezus na mier skazany
Piat skaza Jezusa na mier nie dlatego, e by przekonany o Jego winie. On to zrobi z lku. Ba si zamieszek w miecie i utraty swojej posady. Skoro tu jeste to znaczy, e jeste czowiekiem wierzcym. Ale pewnie w twoim yciu byy takie sytuacje, e nie miae odwagi przyzna si do swojej wiary. Bae si omieszenia, zoliwych komentarzy, utraty dobrego wizerunku. I to nie chodzi tylko o przyznanie si do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Czy w czasie kiedy prowadzone s tak burzliwe dyskusje na temat aborcji, kary mierci czy in vitro potrafisz przyzna si do stanowiska Kocioa? A moe co gorsza masz w tych sprawach cakiem inne zdanie, bo twierdzisz, e to twoja prywatna sprawa? Moe twoje chrzecijastwo koczy si ju na tej pierwszej stacji, a przecie tyle jeszcze do koca.

II. Jezus bierze krzy na swoje ramiona
Kady z nas rodzi si z jakim krzyem, ktry trzeba przenie. Kademu z nas wydaje si, e to jego krzy jest najciszy. Moe nawet chtnie zgodziby si na wzicie krzya, ale takiego jak ty sam sobie wymylisz. Przecie gdyby ciebie spotkay takie trudnoci i cierpienia jak twojego ssiada albo znajomego, to ty by si na taki krzy chtnie zamieni. Ale Panie Boe- dlaczego mnie obarczasz krzyem najciszym? Czemu ten mj krzy jest wyjtkowo trudny i niewygodny? Mylae tak kiedy? Jaka to wielka aska dostrzec, e kto obok ciebie niesie ciszy krzy. A wiesz dlaczego czasami krzy staje si nie do zniesienia i przemienia si w rozpacz? Dzieje si tak wtedy, kiedy twj krzy jest sam, bez Chrystusa. Czy prosisz codziennie Chrystusa o pomoc w dwiganiu krzya?

III. Jezus po raz pierwszy upada pod krzyem
Jezus upad pod krzyem. Wyobraasz to sobie? On, Bg wszechmogcy, Pan caego wiata, odziany w majestat, peen chway ? ley pod krzyem, brudny od prochu ziemi i krwi sczcej si z ran, sponiewierany, wymiany przez otaczajcy go tum. Ukocha ci tak bardzo, e pozwoli si upokorzy. Co mg jeszcze zrobi, eby wreszcie zrozumia, e On ci kocha? Czy to, e odda za ciebie ycie to jeszcze za mao? Osoby, ktre zawdziczaj swoje ycie przeszczepowi narzdw yj ze wiadomoci, e kto im podarowa ycie na nowo. Ty te otrzymae wielki dar ? ycie i to ycie wieczne. Bd za nie wdziczny! Nie trzeba wiele. Klknij codziennie rano i wieczorem i podzikuj Bogu za kolejny poranek, za kolejny dzie. Czy to naprawd, a tyle ci kosztuje?

IV. Jezus spotyka Matk swoj
Maryja towarzyszya Jezusowi w kadej chwili Jego ycia i kroczya razem z Nim drog Mioci Ukrzyowanej. Jest dla nas piknym wzorem rodzicielskiej mioci. Rodzice s powoani przez Boga do tego, aby by podpor dla swych dzieci w codziennych trudnociach i problemach. Czy ty jako rodzic, wspierasz swoje dzieci? Czy towarzyszysz im w yciu? Dzieci nie potrzebuj twoich pienidzy. One potrzebuj twojej obecnoci. Dzieci nie potrzebuj systemu nakazw i zakazw. One potrzebuj przykadu twojego ycia. Tak czsto narzekamy dzi na modzie, e jest le wychowana. Ale z jakich domw ta modzie wysza? Przecie to od nas nasze dzieci uczyy si jak y, przejmoway nasze systemy wartoci, nasze wzorce zachowa. Jaki przykad ty dajesz swoim dzieciom?

V. Szymon z Cyreny pomaga nie krzy Jezusowi
Moe chciaby, aby w twoim yciu by taki Szymon z Cyreny, ktry w trudnych chwilach przejby troch ciaru z twojego krzya. A czy pomylae kiedy, e to ty mgby by dla swego bliniego takim Cyrenejczykiem? Ale moe pomagasz drugiemu tylko wtedy gdy kto lub co ci do tego zmusi? Jeli chcesz, aby ludzie tobie pomogli, ty pierwszy musisz im pomc. Sprbuj bardziej dawa pociech ni jej szuka. Sprbuj bardziej rozumie drugiego czowieka ni szuka zrozumienia. Oby nie byo ani jednego dnia w twoim yciu, w ktrym twoje rce nie pomogyby dwiga krzya komu, kogo spotkasz na drodze swojego ycia. A jeli dalej szukasz Szymona z Cyreny, to ju nie szukaj. Czy jeszcze nie dostrzege, e to Jezus jest twoim Cyrenejczykiem i niesie z tob twj krzy?

VI. Weronika ociera twarz Jezusowi
Gest Weroniki nie by czynem, ktry w jaki nadzwyczajny sposb uly Jezusowi w cierpieniu. Ona jedynie otara Mu twarz. Ale nie to jest istotne. Istotna jest jej bezinteresowno. Ona to zrobia po prostu z potrzeby serca przepenionego mioci. Nie liczya na korzyci, nie zrazia si negatywnymi konsekwencjami, ktre mogy nastpi. Dzi te mona spotka ludzi, ktrzy pomagaj innym. Dlaczego? Oj, wie si co nieco o intencjach ludzkiego dziaania. Wie si i lubi si o tym rozmawia ? e ten to z czystego wyrachowania, tamten liczy na spadek, a ta spodziewa si mieszkania po staruszce. Ile obudy jest czsto w naszych mylach i rozmowach. A czy twoim postpowaniem zawsze kieruj czyste intencje?

VII. Jezus po raz drugi upada pod krzyem
Kady z nas upada. Najatwiej dostrzec upadek w nag- alkoholizm, narkomania. A czy zastanowie si kiedy jaki bl, ktry kto nosi w sobie, popchn go do tego upadku? Ludzie si dziwi, gdy kto mody popenia samobjstwo- przecie zawsze taki umiechnity, mia plany na przyszo. Ale w jego sercu bya rana, przez ktr upad i nie potrafi si podnie o wasnych siach. Ilu jest ludzi, ktrych yciem nikt si nie interesuje. A czsto maj oni rodzin i na pozr wszystko wydaje si by w porzdku. Czy ty wiesz kiedy twoje dziecko jest smutne i dlaczego? Czy znasz marzenia swojej ony, ale te skryte w gbi serca? Czy wiesz co cieszy twojego ma, ale tak naprawd? Czy dla czonkw swojej rodziny jeste wsparciem w chwilach upadkw? A moe nawet nie zauwaasz, e upadaj i potrzebuj twojej pomocy?

VIII. Jezus pociesza paczce niewiasty
Lubimy ledzi ludzkie losy na kartach ksiek i na ekranie telewizora. Lubimy si nimi powzrusza. Jest to dobry sposb by popaka nad innymi, by zapomnie o sobie. Tak czsto dostrzegamy czyje bdy. Tak bardzo chcemy naprawi wszystkich, tylko nie siebie. Gdyby mia wymieni wady swoje i jakiego drugiego czowieka- ony, ma, dziecka, pracodawcy, ssiada- to ktre byoby atwiej wskaza? Jezus przy tej stacji zachca - nie pacz nad innymi, pacz nad sob. Jeeli potrafisz szczerze zapaka nad wasnymi grzechami to jest to wielki dar od Boga. Bogosawione zy, ktre przynosz owoce nawrcenia. Pro Boga by da ci takie zy skruchy. A przy tej stacji pomyl take, czy przez twoje zachowanie albo sowa kto nie pacze?

IX. Jezus po raz trzeci upada pod krzyem
Upade po raz kolejny. Moe ju takich samych upadkw byo kilkanacie, moe kilkadziesit, a moe kilkaset. I moe wydaje ci si, e na twojej drodze nie ma ani Cyrenejczykw, ktrych kto zmusiby do pomocy tobie, a tym bardziej nie ma bezinteresownej Weroniki. Moe nawet nie ma nikogo kto wzruszyby si twoim losem, kto by razem z tob zapaka. Nikt nie jest ci w stanie zrozumie. Nawet m, ona, przyjaciel, spowiednik. Moe masz wtedy wraenie, e Bg take odszed i nie interesuje go twoje ycie. Moe ju nie wierzysz w Jego ask w sakramentach, w Jego mio, w Jego obecno. Moe to jest taka chwila kiedy ju kompletnie w nic nie wierzysz. I po to wanie Jezus upad po raz kolejny. eby ci pokaza, e mona si podnie.

X. Jezus z szat obnaony
Z Jezusa zdarto szaty, ale pozosta On ubrany w godno czowieka. Przey swoje ycie tak, e nie musia si niczego wstydzi. Nie powiedzia, ani nie zrobi nic, co musiaby w jakikolwiek sposb ukrywa przed drugim czowiekiem. Ile razy ty mwisz co, co za wszelk cen chcesz potem ukry przed innymi. Obmawiasz, kamiesz, rozsiewasz plotki, a potem boisz si, e osoba ktrej dotycz dowie si o twoim dziaaniu. Nie chcesz, aby ktokolwiek obnay twoje prawdziwe wntrze. A powiniene y tak, aby nie byo takiego sowa, ktre musiaby zatai przed kimkolwiek. Bo jak mwi Jezus ? "Nie ma nic ukrytego, co by nie miao by ujawnione". Przyjdzie taki czas, e Bg zabierze wszystko czym prbujesz si zakry. Czy zostaniesz wtedy ubrany w godno czowieka?

XI. Jezus do krzya przybity
Sowa ? ?To nie gwodzie Ci przebiy, lecz mj grzech? kady z nas sysza wielokrotnie. Powtarzae je tyle razy, e moe nie robi one na tobie ju adnego wraenia. yjemy w czasach, ktre przyzwyczaiy nas do widoku krwi i okruciestwa. Dlatego potrzebujemy coraz mocniejszych bodcw i nowych silnych dozna, aby co zrozumie na nowo, aby inaczej spojrze na rzeczywisto. Stoimy pod stacj przybicia do krzya. Przecie Bg mgby teraz dokona cudu i sprawi, aby z ran Chrystusa popyna krew. Mgby to zrobi, bo przecie jest Wszechmogcy. Wtedy do kocioa przychodziyby tumy i byoby mnstwo nawrce. Ale to ju nie wymagaoby wiary z naszej strony. A czy ty patrzc na krzy potrafisz uwierzy, e Jezus tak po prostu z mioci do ciebie da si przybi do krzya?

XII. Jezus umiera na krzyu
Tu przed mierci Jezus powiedzia- "Ojcze przebacz im, bo nie wiedz co czyni". Niewygodne te sowa. Jezus wiszc na krzyu mwi nam, e nie jestemy idealni. Tymczasem my czsto nie widzimy w sobie nic zego. Mylimy- nikogo nie zabiem, nie ukradem- jestem w porzdku. Zmary papie - Jan Pawe II w swoim testamencie umieci sowa ? ?Wszystkich prosz o przebaczenie?. On, wielki czowiek, ktry jak jestemy przekonani jest wity, zdawa sobie spraw, e mona kocha lepiej. A ty? Czy potrafisz dostrzec jak wielk ask jest dar odpuszczenia grzechw w sakramencie pojednania? Jezus umiera przez twj grzech, a przed mierci mwi do ciebie, e ci go wybacza, jeli tylko chcesz przyj to przebaczenie. Tajemnica to tak wielka, e mona przed ni tylko uklkn.

XIII. Jezus z krzya zdjty
Martwe ciao Jezusa ley w ramionach Matki. Patrzc po ludzku Jezus ponis cakowit klsk. Czy ludzie obecni przy egzekucji oczekiwali jeszcze jakiego szczliwego zakoczenia? Czy wierzyli, e to jeszcze nie koniec, e jeszcze wszystko bdzie dobrze? Ciebie take czsto spotykaj dramaty, wobec ktrych po ludzku rzecz biorc jeste bez wyjcia. Bardzo atwo w takich sytuacjach straci nadziej i sens ycia. Ale jeli wierzysz, to nie ma sytuacji beznadziejnych. Jeli wierzysz to nie ma rozpaczy bez dna, a po kadym Wielkim Pitku przychodzi Niedziela Zmartwychwstania. Warto t chrzecijask nadziej mie nie tylko w odniesieniu do swojego ycia, ale take innym o niej przypomina, gdy znajd si w sytuacji po ludzku bez wyjcia. Czy jeste gosicielem nadziei?

XIV. Jezus do grobu zoony
Ciao Jezusa zostao zoone do grobu. Faryzeuszom wydawao si, e skoczy si problem Jezusa z Nazaretu, e wszystko bdzie po staremu. Znw bd mogli y normalnie i nikt nie bdzie wytyka im bdw. Ale my wiemy, e wkrtce przyszed poranek Zmartwychwstania. I od tej chwili Bg jest przy nas obecny ju stale. Naboestwo Drogi Krzyowej dobiega koca. Za kilka minut pjdziesz do domu, pjdziesz z poczuciem dobrze spenionego chrzecijaskiego obowizku. I moe ju za chwil przestaniesz myle o tym, co tutaj usyszae, czego dowiadczye. Ale jeli mylisz, e Jezus jest zamknity gdzie w kociele, tak jak by zamknity w grobie, to si mylisz. On swoj obecnoci uwica kad chwil twojego ycia, kade uderzenie serca i kady twj oddech. Czy wierzysz, e On zawsze jest przy Tobie?

Zakoczenie
Skoczyo si naboestwo Drogi Krzyowej. Teraz Jezus zaprasza ci, aby wychodzc z tego Kocioa nie zostawi Go za drzwiami. Jeli tylko zechcesz odpowiedzie na Jego zaproszenie to On pjdzie z tob do tych pogmatwanych sytuacji twojego ycia, do nierozwizanych konfliktw, do sytuacji z pozoru bez wyjcia. Pomoe ci walczy z tymi grzechami, z ktrymi ty ju nie masz siy walczy. Pomoe ci powsta z kadego upadku, jeli tylko chcesz. Panie Jezu, pom nam uwierzy, e Ty jeste przy nas w kadej chwili naszego ycia.

 

dodawanie komentarzy zablokowane.

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa