Strona główna > Modlitwy > Nowenna do Matki Boskiej Bolesnej 2

Nowenna do Matki Boskiej Bolesnej 2

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ - TEKST 2

HYMN

Matko, coś miłości zdrojem,

przyjmij mnie cierpieniem swoim,

bym boleć z Tobą mógł.

Niechaj serce moje pała,

by radością mą się stała

Miłość, którą Chrystus Bóg.

Matko święta, srogie rany,

które zniósł Ukrzyżowany,

wyryj mocno w duszy mej.

Męką Syna zrodzonego,

co dla dobra cierpiał mego,

ze mną się podzielić chciej.

Pragnę płakać w Twym pobliżu,

cierpiąc z Tym, co zmarł na krzyżu,

po mojego życia kres.

Chcę pod krzyżem stać przy Tobie,

z Tobą łączyć się w żałobie

i wylewać zdroje łez.

Kiedy umrze moje ciało,

obleczona wieczną chwałą

dusza niech osiągnie raj. Amen.

MODLITWA:

Módlmy się,

Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka, daj aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w Męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego Zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Matko Bolesna, wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna i upodobniona przez Niego w cierpieniu... przyczyń się za nami.

Matko Bolesna, odtrącona od drzwi gospody w Betlejem i szukająca schronienia w ubogiej stajni...

Matko Bolesna, przyjmująca bolesną przepowiednię z ust Symeona...

Matko Bolesna, uciekająca przed Herodem z Dziecięciem do Egiptu i znosząca tam boleść wygnania...

Matko Bolesna, z wielkim niepokojem i boleścią szukająca w Jerozolimie swojego Syna...

Matko Bolesna, żegnająca Syna idącego do pracy apostolskiej...

Matko Bolesna, przyjmująca z bólem serca nienawiść faryzeuszów i kapłanów do Jezusa...

Matko Bolesna, żegnająca z trwogą i boleścią Jezusa idącego na mękę...

Matko Bolesna, przyjmująca z bólem wiadomość o zdradzie Judasza i pojmaniu w Ogrójcu...

Matko Bolesna, patrząca na poniżenie swego Syna na ulicach Jerozolimy...

Matko Bolesna, słuchająca fałszywych oskarżeń na Syna przed Piłatem i złowrogich okrzyków: ukrzyżuj Go!...

Matko Bolesna, patrząca na Syna okrytego purpurą i w koronie z cierni...

Matko Bolesna, spotykająca Syna na drodze krzyżowej...

Matko Bolesna, odczuwająca boleśnie w swym sercu przybijanie Syna do drzewa krzyża...

Matko Bolesna, stojąca pod krzyżem swego Syna...

Matko Bolesna, przyjmująca w swe ramiona martwe Ciało swego Syna...

Matko Bolesna, składająca Syna do grobu...

Matko Bolesna, odczuwająca w swym sercu całą Mękę Jezusa i bez krwi przelania dla wielkiej boleści stająca się Królową Męczenników...

Dzień pierwszy

Hymn...

O Matko Najboleśniejsza, strwożona przy Zwiastowaniu, zasmucona przy szukaniu schronienia dla Jezusa w Betlejem i mieczem boleści przeszyta przy ofiarowaniu Go w świątyni, uproś nam cnotę czystości i gotowość na wszelkie ofiary i wyrzeczenia w celu dochowania wierności Bogu.

Modlitwa...

Dzień drugi

Hymn...

O Matko Najboleśniejsza! odczuwamy Twoją boleść i trwogę w ucieczce do Egiptu i Twoją tęsknotę w długim tam pobyciu. Błagamy Cię, naucz nas - za Twoim przykładem - znosić chętnie wszelkie niewygody w życiu i służyć wiernie Bogu w duchu pokuty i umartwienia.

Modlitwa...

Dzień trzeci

Hymn...

O Matko Najboleśniejsza! podzielamy Twą boleść i niepokój w poszukiwaniu zagubionego Jezusa. Błagamy Cię, naucz nas cierpliwie znosić wszystkie opuszczenia i oschłości duchowe i wytrwale poszukiwać dusz zagubionych.

Modlitwa...

Dzień czwarty

Hymn...

O Matko Najboleśniejsza! podzielamy Twą boleść i smutek, jaki odczuwałaś patrząc w duchu na śmiertelny smutek i krwawy pot Jezusa. Błagamy Cię, abyś nam wyjednała ducha gorliwej modlitwy i cnotę męstwa w walce z pokusami szatana, ciała i świata.

Modlitwa...

Dzień piąty

Hymn...

O Matko Najboleśniejsza! przeżywamy razem z Tobą cierpienia, jakich doznałaś w czasie biczowania i cierniem ukoronowania Syna Twojego. Prosimy Cię, pomagaj nam odrywać się od próżności świata i chętnie znosić wszelkie upokorzenia.

Modlitwa...

Dzień szósty

Hymn...

O Matko Najboleśniejsza! odczuwamy Twą boleść, jakiej doznawałaś towarzysząc Jezusowi w drodze krzyżowej. Błagamy Cię, wyjednaj nam u Syna swego łaskę mężnego wyznawania naszej wiary i gotowość na wszelkie prześladowania dla ratowania dusz bliźnich.

Modlitwa...

Dzień siódmy

Hymn...

O Matko Najboleśniejsza! jak wielkich boleści doznałaś spotykając na drodze krzyżowej swego Syna krzyż dźwigającego. Uproś nam gotowość na współcierpienia z Jezusem i spieszenie z pomocą wszystkim cierpiącym.

Modlitwa...

Dzień ósmy

Hymn...

O Matko Najboleśniejsza! przeżywamy razem w Tobą boleści, jakich doznałaś patrząc na Mękę krzyżowania Twego Syna na Kalwarii. Pomóż nam krzyżować nasze namiętności i być posłusznym aż do śmierci.

Modlitwa...

Dzień dziewiąty

Hymn...

O Matko Najboleśniejsza! Podzielamy ogrom Twych boleści, jakich doznałaś stojąc pod krzyżem Jezusa, patrząc na Jego konanie i przebicie boku. Prosimy Cię - bądź naszą Matką zawsze i wszędzie.

Modlitwa...

Poprawiony (środa, 26 marca 2014 11:41)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież