1-2 XI Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
 CZY "ŚWIĘTO ZMARŁYCH"? 
swietychobcowane

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych - nie jest dniem smutku i żałoby, ale jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan, którzy uroczyście świętują powszechnie znanych, ale i anonimowych świętych wszystkich wieków i lat. W ciągu roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie większa. Wiele osób doszło do świętości w zupełnym ukryciu. 1 listopada Kościół oddaje chwałę wszystkim świętym, tym oficjalnie uznanym i wyniesionym na ołtarze, jak i tym, których nikt nie zna z imienia. Tego dnia szczególnie zapraszamy do zadumy modlitewnej przy relikwiach świętych umieszczonych w Kaplicy Patronki naszej parafii.

Kościół cieszy się, że bardzo wielu zmarłych przebywa u Boga w niebie. Podkreśla w tym dniu, że wszyscy są powołani do świętości i każdy z nas ma na to szansę. Od nas tylko zależy, w jakim stopniu przyjmiemy od Boga dar świętości. Pamiętajmy przy tym, że Stwórca powołując do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. To wskazuje na hojność Pana Boga i pogłębia nadzieję, że wszelkie rozstanie nie jest ostateczne, bo wszyscy są zaproszeni do domu Ojca.

wypominki1

Z kolei Dzień Zaduszny - czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, przypadające na 2 listopada - to czas poświęcony pamięci zmarłym spośród krewnych i przyjaciół. Od wieków w tym dniu nawiedzano groby bliskich. Nie wolno jednak zapomnieć, że jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba. Dlatego nasza aktywność tego dnia  nie powinna ograniczać się do pamięci o najbliższych czy wyłącznie do wizyty na cmentarzu, ale przede wszystkim powinna zawierać dar naszej modlitwy, w tym również za nieznane nam dusze w czyśćcu cierpiące.

Możemy skutecznie pomóc tym duszom, uzyskując w ich intencji odpust zupełny. Uzyskiwanie odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową już tradycję. Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie, uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca.

Oto okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu w najbliższych dniach:

1. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.

2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.

Warunki uzyskania odpustu są następujące:

1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.

2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy).

3. Spełnienie trzech warunków:
- spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej
- przyjęcie Komunii Świętej
- odmówienie modlitw: "Ojcze nasz..." i "Wierzę..." oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego.

WAŻNE:

Trzy warunki: spowiedź, Komunia św. i modlitwy mogą być dopełnione w ciągu wielu dni przed lub po wypełnieniu danej czynności nagradzanej otrzymaniem odpustu, ale musi być między nimi łączność. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, a po jednej Komunii św. i jednej modlitwie można uzyskać tylko jeden odpust zupełny.

 czysciec2

Zatem Uroczystość Wszystkich Świętych - wbrew spotykanym wciąż dzisiaj opiniom - nie jest  żadnym: "Świętem Zmarłych". Taka wersja obchodzenia tej uroczystości jest dziedzictwem epoki komunizmu, kiedy wszelkimi sposobami walczono z tradycjami chrześcijańskimi i próbowano je wykorzystać do swoich celów. Niestety, wciąż w wielu mass mediach oraz w powszechnym obiegu funkcjonuje to przekłamanie.

Podsumowując, pamiętajmy że w porządku wiary Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od Dnia Zadusznego, czyli tzw. "Święta Zmarłych". Razem jednak obydwa te dni przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. Wśród tych trzech stanów Kościoła dokonuje się, poprzez modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła wymiana dóbr duchowych. W tej łączności, komunii wyraża się Świętych Obcowanie.

czysciec

W 2018 roku 1 listopada (Uroczystość Wszystkich Świętych) przypada w czwartek, a Msze Św. w naszym Kościele będą sprawowane wg porządku niedzielnego, za wyjątkiem Mszy św. o g. 13,00, którą odprawimy w Kaplicy cmentarnej przy ul. Szczecińskiej. O g. 14,00 rozpocznie się uroczysta procesja alejami cmentarza z odczytaniem wypominek jednorazowych. Zapraszamy do zakrystii wiernych, którzy chcą, aby w czasie procesji na cmentarzu były odczytywane imiona i nazwiska ich bliskich Zmarłych.

Z kolei w piątek 2 listopada we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) Msze Św. będą sprawowane według porządku powszedniego z dodatkową Mszą św. o g. 9,00 rano. Po Mszy św. wieczornej o g. 18,00 w naszej świątyni procesja z modlitwą za Zmarłych.

wypominki 2

Wszystkich Parafian zachęcamy - zwłaszcza w listopadzie - do szczególnego otaczania modlitwą bliskich Zmarłych. Istniejąca w Kościele od stuleci tradycja "Wypominek", czyli wspominania z imienia i nazwiska Zmarłych praktykowana jest także w naszej parafii. Zachęcamy do modlitwy za naszych bliskich Zmarłych poprzez Wypominki i Msze św. listopadowe sprawowane o g. 10,00 w niedziele i o g. 18,00 w dni powszednie. Można zamawiać je w zakrystii lub kancelarii.

Poprawiony (sobota, 27 października 2018 21:41)

 

dodawanie komentarzy zablokowane.