8 XII Godzina Łaski u pasjonistów

8 XII - GODZINA ŁASKI U PASJONISTÓW
 - N
IEPOKALANEGO POCZĘCIA N.M.P.
Niepokalana1

W sobotę 8 XII przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Msze Św. tego dnia będą sprawowane jak w dzień powszedni, z dodatkową Eucharystią o g. 11,00 animowaną przez Wspólnotę Osób Niepełnosprawnych "Radość i Krzyż".

W tym wyjątkowym dniu poświęconym tajemnicy "pełni łask" udzielonych Matce Boga szczególnie zapraszamy wszystkich chętnych wiernych od g. 12,00 do g. 13,00 do Kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu w tzw. "Godzinie Łaski", którą poprowadzi grupa "Radość i Krzyż". Do tej adoracji zachęcała Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia 1947 r. pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech i obiecując liczne łaski za modlitwę sprawowaną 8 XII w tej godzinie.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. przypomina nam, że - jak mówi bulla papieża Piusa IX z 1854 r. ogłaszająca ten dogmat - "Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego".

To znamienne, że ta mająca w Polsce niezwykłą rangę uroczystość jest świętowana w czasie adwentu, bo obie tajemnice: Wcielenia i Niepokalanego Poczęcia ściśle się ze sobą łączą - jak to ujął Jan Paweł II w encyklice "Redemptoris Mater": "Wówczas, gdy definitywnie przybliżyła się 'pełnia czasu', gdy zbawczy adwent Emanuela stał się bliski swego wypełnienia, Ta, która została odwiecznie przeznaczona na Jego Matkę, była już na ziemi (...), pośród 'nocy' adwentowego oczekiwania zaczęła świecić jako prawdziwa 'Gwiazda zaranna'. Istotnie, tak jak gwiazda owa, 'jutrzenka', poprzedza wschód słońca, tak Maryja, od swego Niepokalanego Poczęcia, poprzedziła przyjście Zbawiciela, wschód Słońca sprawiedliwości w dziejach rodzaju ludzkiego".

Poprawiony (piątek, 30 listopada 2018 18:43)

 

dodawanie komentarzy zablokowane.