Środa Popielcowa-początek Wielkiego Postu

ŚRODA POPIELCOWA-
POCZĄTEK WIELKIEGO POSTU
sroda-popielcowa lightbox full

Środa Popielcowa rozpoczyna okres 40-dniowej pokuty, czyli Wielkiego Postu. Celem tego okresu jest zachęcenie wiernych do podjęcia drogi osobistej odnowy i nawrócenia. Wielki Post zakończą obchody Triduum Paschalnego i świąt Zmartwychwstania Pańskiego, które przypadają w tym roku 1 kwietnia.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do zmartwychwstania trwało jedynie 40 godzin. Później ten czas obejmował tydzień. Św. Atanazy z Aleksandrii w swoim liście na Wielkanoc 334 roku wspomina już o poście trwającym czterdzieści dni. Tę tradycję potwierdzają też pisma innych pasterzy Kościoła. Post zaczynał się wtedy w szóstą niedzielę przed Wielkanocą. W kościele zachodnim nie poszczono w niedziele, w związku z tym od 1570 roku początek Wielkiego Postu ustanowiony został na środę przed ww. niedzielą. 

W roku 2018 Środa Popielcowa przypada 14 lutego. Tego dnia w naszym Kościele Msze Św. będą sprawowane wg porządku powszedniego, z dodatkową Mszą Św. o g. 9,00 - dla dorosłych i o g. 16,30 - z udziałem dzieci. Posypanie głów popiołem będzie miało miejsce podczas każdej Liturgii. Po Mszach Św. odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Z kolei Msza św. o g. 18,00 będzie sprawowana w intencjach polecanych Patronce parafii - M.B.Bolesnej oraz za Darczyńców i Budowniczych świątyni.

sroda popielcowa 2

Tradycyjny w Środę Popielcową obrzęd posypania głowy popiołem znany był już w starożytnym Egipcie i w Grecji, ale też w judaizmie (np. w Księdze Jonasza czy Joela). Oznaczał żałobę i pokutę. Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w., a w następnym stuleciu papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. Z tego też czasu wywodzi się zwyczaj, że popiół do posypywania głów wiernych pochodził z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedzającego roku.

Obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą w Wielką Środę słowa: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz" albo "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Upokorzenie naszej ludzkiej pychy - popiół - jest tu symbolem powrotu do ziemi, z której narodził się człowiek, symbolem śmierci, ale też naszych wielkopostnych starań o obumieranie dla Jezusa, powstawania z upadku, z grzechu czy też wyrazem znikomości rzeczy, pokory i pokuty.

sroda popielcowa 3

Okresy i dni pokuty są specjalnym czasem ćwiczeń duchowych (m.in. rekolekcji parafialnych), liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym (np. takich, do których zachęca abp Jędraszewski, czyli polegających na nawiedzaniu łódzkich wielkopostnych kościołów stacyjnych), czasem dobrowolnych wyrzeczeń (post, jałmużna), braterskiego dzielenia się z innymi, m.in. poprzez inicjowanie dzieł charytatywnych i misyjnych. Z liturgii znika radosne "Alleluja" i "Chwała na wysokości Bogu", a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet. Kiedyś Wielki Post był także okresem przygotowania katechumenów do chrztu udzielanego w wielkosobotnią Wigilię Paschalną.

W Środę Popielcową  katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14. roku życia) i post ścisły, czyli ograniczenie posiłków do trzech w ciągu dnia (w tym jeden do syta). Post ścisły obowiązuje osoby do 60. roku życia. Dawniej surowa dieta wymagana była przez wszystkie 40 dni Wielkiego Postu. Obecnie zalecane jest przestrzeganie postu tylko w piątki.

post

Wielki Post to czas odwrócenia się od zła, powrotu na dobrą drogę, czas poświęcony naszemu nawróceniu. Jezus Chrystus nawołuje nas do przemyślenia swojego postępowania. Ciągle stawia nam przed oczami jakby dwa bieguny, między którymi człowiek powinien urzeczywistniać samego siebie w zamierzonej przez Boga doskonałości. Wskazuje na postępowanie złe, aby ludzie uświadomili sobie to, co niegodne dzieci Bożych i zmienili się. Wskazuje dobro, aby do niego zachęcić.

Przemiana, do której Jezus Chrystus wzywa każdego człowieka nazywa się pokutą. Pokuta kojarzy się nam zwykle z jakimiś surowymi warunkami życia czy nawet udrękami zadawanymi sobie. Tymczasem słowo "pokuta" znaczy w ewangelii zmianę przekonań i postępowania.

Pokutować - znaczy przemieniać się wewnętrznie. Ta zmiana od "złego" do "dobrego" wymaga, jako pierwszego kroku, uświadomienia sobie tego, co w naszym postępowaniu, a stąd w nas samych, jest złego. Wspólne dni skupienia, rekolekcje, nabożeństwa są wyrazem tej pracy, a liturgia w tym okresie wskazuje na wartość ascezy, przypomina, że prowadzi ona do miłości.

konfesjonal

Tertulian w jednym ze swoich pism mówi, że chrześcijanie pościli także i w tym celu, by z tego, co im zostało i co przez post zaoszczędzili, udzielić biednym i głodnym. Takiego postu połączonego z czynami miłosierdzia oczekuje od nas Bóg. Okazją do takich uczynków będzie prowadzona w Środę Popielcową po Mszach Św. zbiórka ofiar do puszek na rzecz pomocy udzielanej najbiedniejszym przez Caritas archidiecezji łódzkiej lub odkładanie przez cały Wielki Post  pieniędzy do tekturowych puszek - skarbonek na jałmużnę wielkopostną (będą one rozdawane w Środę Popielcową).

Pamiętajmy też przy tym, że pokuta nie ma na celu zniszczenia natury ludzkiej, ale jej uzdrowienie i przywrócenie prawdziwej godności. Liturgia Wielkiego Postu - przepełniona naukami Jezusa Chrystusa i duchem pokuty - ma za zadanie przygotować nas do najgodniejszego uczestnictwa w dziele odkupienia. Idzie tu przede wszystkim o dobre przygotowanie się do Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa.

sroda popielcowa 5

W tym przygotowaniu mogą pomóc wielkopostne nabożeństwa pasyjne - Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Szczególnej uwadze wiernych polecamy - niestety - coraz częściej zapominane, a słusznie zaliczane do klejnotów polskiej kultury religijnej nabożeństwo Gorzkich Żali, czyli rzewne, pełne współczucia dla cierpiącego Jezusa śpiewy wykonywane od ponad 300 lat w naszych parafiach w niedziele Wielkiego Postu.

Gorzkie Żale są modlitewnym rozważaniem Ewangelii. Przy pomocy łaski Bożej, wchodzimy w przepaść męki Chrystusowej - zaczynamy wgłębiać się w ewangeliczne sceny opisujące Mękę Pańską. Medytacja owa odbywa się w trzech odsłonach: najpierw HYMN ukazujący cierpiącego Jezusa, potem LAMENT DUSZY, w którym współczujemy Chrystusowi, wreszcie ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ, w której kierujemy wzrok na Maryję współcierpiącą ze swoim Synem. Zostajemy wewnętrznie pociągnięci i osobiście włączeni w dramaturgię pasji, a rodzące się żywe uczucia skłaniają nas do żalu za grzechy, do poprawy życia i do większej miłości ku naszemu Odkupicielowi.

Gorzkie Żale są pomocą w wielkopostnym nawróceniu. W POBUDCE rozpoczynającej nabożeństwo prosimy o łaskę powstania z grzechów: "Uderz, Jezu, bez odwłoki, w twarde serc naszych opoki... Jezu mój, we krwi ran swoich, obmyj duszę z grzechów moich". Do wypowiadanej ogólnej INTENCJI, każdy może dołączyć swoje prywatne, prosząc aby Bóg zechciał je przyjąć, jak przyjął ofiarę cierpiącego Jezusa.

krzyz oltarz pasjonisci4

Wielkopostne nabożeństwa pasyjne w naszej parafii sprawowane są w następującym porządku:

Gorzkie Żale - w niedziele o g. 17,15;

Droga Krzyżowa - w piątki:

     - o g. 16,30 - dla dzieci,

     - o g. 17,15 - dla dorosłych,

     - o g. 20,00 - prowadzona przez młodzież i młode małżeństwa dla chętnych wiernych (w dolnym Kościele).

Poza tym już teraz zapraszamy wiernych do licznego udziału w parafialnych rekolekcjach wielkopostnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży - od niedzieli 18 marca do środy 21 marca. Druga szansa na udział w rekolekcjach tzw. "ostatniej szansy" będzie od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy (26-28 III). Szczegóły podamy wkróce.

stacyjny kosciol 2014

Zapraszamy także do włączenia się w praktykę nawiązującą do czasów wczesnochrześcijańskich, a przypomnianą i odnowioną przez byłego Metropolitę Łódzkiego ks. Marka Jędraszewskiego w postaci pielgrzymowania do tzw. wielkopostnych kościołów stacyjnych na terenie Łodzi, by we wspólnocie Kościoła przeżywać Wielki Post i przygotowywać się do obchodów tajemnic Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Nasz kościół w 2018 roku będzie stacyjnym w sobotę 10 marca. W kościołach stacyjnych można uzyskać odpust zupełny, a zbierane ofiary na tacę będą wsparciem dla najbiedniejszych rodzin z danej parafii. Informacje o poszczególnych kościołach stacyjnych opublikujemy wkrótce.

sroda popielcowa 4

Poprawiony (poniedziałek, 12 lutego 2018 23:34)

 

dodawanie komentarzy zablokowane.