Strona gwna > Archiwum

NASZ KOCIӣ STACJ W PEREGRYNACJI

SYMBOLI WIATOWYCH DNI MODZIEY

peregrynacja symboli SDM2

Z wielk radoci informujemy, e w poniedziaek 12 padziernika w godz. 18,00-19,30 nasza witynia bdzie gocia Krzy wiatowych Dni Modziey (DM) oraz Ikon Matki Boej Wybawicielki Ludu Rzymskiego(Salus Populi Romani), czylisymbole DM, ktre w ramach przygotowa do przyszorocznego wita Modych peregrynuj po Polsce. Symbole te w Archidiecezji dzkiej znajd si w dn. 3-16 X 2015, a koci pw. Matki Boskiej Bolesnej bdzie stacj, podczas ktrej nastpimodlitwa za osoby yciakonsekrowanego.

Centralny punkt tego wyjtkowego modlitewnego spotkania w naszej parafii stanowi bdzie Msza w., ktra rozpocznie si o godz. 18,00 i sprawowana bdzie pod przewodnictwem Metropolity dzkiego ks. abpa Marka Jdraszewskiego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich archidiecezjan!

peregrynacja symboli SDM5

wiatowym Dniom Modziey towarzysz dwa Symbole - Krzy Roku witego i Ikona Matki Boej Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani). W czasie obchodw wiatowych Dni Modziey s one obecne w miejscu Wydarze Centralnych. W okresie przygotowa pielgrzymuj po kraju, ktry organizuje spotkanie modych. Kolejnym pokoleniom modych ludzi te Symbole wskazuj prawdziwy "cel" wiatowych Dni Modziey: coraz gbsze poznawanie Jezusa w Tajemnicy Odkupienia oraz zawierzenie swego ycia opiece Matki Boej.

Drewniany krzy, nazywany dzi "Krzyem wiatowych Dni Modziey" zosta wykonany w 1983 roku z okazji rozpoczcia Roku witego Jubileuszu Odkupienia (25.03.1983 - 22.04.1984). Podczas uroczystoci otwarcia Roku witego modzi ludzie wnieli ten krzy do bazyliki w. Piotra, gdzie pozosta przez cay czas trwania jubileuszu. Ustawiony przy konfesji w. Piotra towarzyszy kolejnym uroczystociom i grupom pielgrzymw, ktrzy przybywali do Watykanu. Wrd nich nie zabrako te modziey: przedstawicieli ruchw i wsplnot, ktrzy wsplnie odpowiedzieli na zaproszenie Ojca witego.

To wydarzenie byo nie tylko pocztkiem wdrwki krzya po caym wiecie, ale te zapowiedzi wiatowych Dni Modziey: spotkania, podczas ktrego modzi ludzie najpierw osobicie dowiadczaj Tajemnicy Odkupienia, a potem nios j w wiat swoim rwienikom, rodzinom i rodakom. Wanie dlatego pierwsze wiatowe Dni Modziey odbyway si w Niedziel Palmow - na progu wit Paschalnych, a do dzi w tym dniu maj miejsce dni modziey w wymiarze diecezjalnym.

peregrynacja symboli SDM4

Na pocztku modzi zabrali krzy... do siebie - czyli do Centrum San Lorenzo, domu modziey zaoonego przez w. Jana Pawa II w Watykanie. Tam krzy zamieszka na stae i stamtd - niesiony przez modych ludzi - wyrusza w kolejne podre. Najpierw na Dni Katolikw do Niemiec (1984), a potem do kolejnych krajw europejskich. Gdy w 1987 roku w Buenos Aires odby si II wiatowy Dzie Modziey (a pierwszy poza Wochami), krzy po raz pierwszy przewieziono poza Europ, dajc pocztek jego pielgrzymce po caym wiecie.

Do dzi krzy by ju obecny na wszystkich kontynentach, take w krajach dowiadczanych wojnami i konfliktami. Modzi nios go zarwno do sanktuariw i miejsc wydarze religijnych, jak te tam, gdzie na co dzie potrzeba wiadectwa wiary. Przy nim modlono si w miejscu zamachw na World Trade Center w Nowym Jorku i w Rwandzie borykajcej si ze skutkami krwawej wojny domowej. Odwiedzi siedzib ONZ, ale te niewielkie szkoy, szpitale i wizienia. Od 14.04.2014 roku krzy wraz z ikon Maryi pielgrzymuje po polskich diecezjach, przygotowujc Polsk na wiatowe Dni Modziey.

peregrynacja symboli SDM3

Obraz Matki Boej Salus Populi Romani naley do najbardziej czczonych wizerunkw Maryi we Woszech. Przydomek "Wybawicielka Ludu Rzymskiego" siga wydarze z koca VI wieku, kiedy mieszkacw Rzymu trawia epidemia dumy. W roku 590 papie Grzegorz Wielki nis ten wizerunek Maryi w bagalnej procesji, proszc o ocalenie miasta. Wwczas ujrza na niebie anioa, chowajcego karzcy miecz, a wkrtce potem zaraza ustpia.

Dzi syncy askami obraz Matki Boej znajduje si w bazylice Santa Maria Maggiore, dokd rzymianie pielgrzymuj w wielu intencjach. Take zwyczajem papiea Franciszka jest rozpoczynanie i koczenie podry apostolskich "u Matki Boej Wikszej".

Po raz pierwszy na wiatowych Dniach Modziey Matka Boa w tym wizerunku pojawia si w roku 2000, kiedy kopi ikony umieszczono przy papieskim otarzu na Tor Vergata. Trzy lata pniej, podczas dnia modziey w wymiarze diecezjalnym, Jan Pawe II zachca modych, by przez Maryj jeszcze bardziej zbliali si do Jezusa. W Ordziu na wiatowy Dzie Modziey 2003 wyjania: "Maryja jest wam dana, by pomc wam wej w bardziej szczery i osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przykadem Maryja uczy was utkwienia spojrzenia mioci w Nim, ktry ukocha nas jako pierwszy."

To podczas tego spotkania Jan Pawe II powierzy modym kopi ikony, by wraz z krzyem wdrowaa po wiecie. W tym gecie przekaza te modziey swj testament: zawoanie "Totus Tuus", ktrego kolejne pokolenia modziey ucz si dzi wanie u stp Matki Boej "od wiatowych Dni Modziey".

Przed nami wszystkimi - nie tylko przed modzie - stoi zadanie realizacji tego testamentu oraz odpowiedzi na apel papiea Polaka wypowiedziany w kontekcie krzya DM: "Niecie go na cay wiat jako znak mioci Pana Jezusa do ludzkoci i gocie wszystkim, e tylko w Chrystusie umarym i zmartwychwstaym jest zbawienie i odkupienie" (Ojciec wity Jan Pawe II do modziey - 22 kwietnia 1984).

peregrynacja symboli SDM6

 

dodawanie komentarzy zablokowane.

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa