Strona gwna > Archiwum

ZAPRASZAMY NA FILM PT. "ZAKAZANY BG"

zakazanybog plakat

Zapraszamy na wsplne wyjcie do kina na poruszajcy film pt. "Zakazany Bg". W utworze tym zobaczymy wartociow od strony artystycznej oraz opart na faktach, wstrzsajc, pen napicia i emocji histori jednego z najbardziej tragicznych epizodw krwawej rozprawy z Kocioem Katolickim w czasie wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-39. Warto pamita, e wrd tysicy bestialsko zamordowanych wtedy osb duchownych byli rwnie pasjonici, w tym 26. bogosawionych mczennikw z Daimiel. "Zakazany Bg" to opowie o jednym z najpikniejszych wiadectw wiary w dziejach chrzecijastwa pozostawionych nam przez 51. bogosawionych mczennikw klaretyskich z Barbastro.

Seans odbdzie si w sobot 28 listopada o g. 13,00 w kinie "Helios"na terenie centrum handlowego "Sukcesja" u zbiegu ul. Rembieliskiego i al. Politechniki. Cena biletu 11 z, a z przejazdem autokarem 20 z. Zapisy w zakrystii. Odbir biletw na p godziny przed seansem. Wyjazd autokaru: spod Kocioa MB Bolesnej (al. Pasjonistw 23) o g. 11,30; z ul. Traktorowej o g. 11,40; ze Zotna o g. 11,50.

Prawdziwa historia, ktra poruszy najbardziej zatwardziae serca.

Film Pablo Moreno to dwugodzinna lekcja historii, podczas ktrej reyser wrzuca nas w wir wydarze hiszpaskiej wojny domowej z lat 1936-1939. Omiotysiczne Barbastro, gdzie toczy si akcja, to bez wtpienia strategiczny punkt na mapie wczesnej Hiszpanii. To wanie tu zlokalizowane s koszary i siedziba komunistycznego komitetu rewolucyjnego.

Na ekranie mamy sierpie 1936 r. Wsplnota Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynw z Barbastro liczy w tym okresie 60 osb: 9. ksiy, 12. braci zakonnych i 39. seminarzystw. Dziki temu, e wrd tych ostatnich dwch pochodzio z Argentyny: Pablo Hall (Guido Agustin) i Atilio Parussini (Ricardo del Cano), wiat mg si dowiedzie, co tak naprawd si wydarzyo. Ze wzgldw politycznych obcokrajowcy nie zostali zamordowani, dziki czemu stali si naocznymi wiadkami bestialskich wydarze w Barbastro. Podstawowym wiadectwem, ktre posuyo do nakrelenia historii mczestwa klaretynw s jednak pozostawione przez nich pisma. Klerycy wykorzystali bowiem kad sposobno i kad przestrze (stoki, stoy, skrawki papieru itp.) do tego, by opowiedzie przebieg zdarze, poegna najbliszych, wyrazi nastroje i emocje panujce w ich sercach.

Masowe aresztowania i tortury katolikw, egzekucje duchownych, grabiee, ponce kocioy, klasztory, przejmowanie katolickich szk, orodkw pomocy i seminariw, profanacje Najwitszego Sakramentu - takie dramatyczne wydarzenia tworz historyczne to akcji filmu. Rzdzcym republikanom - ugrupowaniu o charakterze liberalnym (w kwestiach moralno-obyczajowych) i skrajnie lewicowym, wrcz komunistycznym (w kwestiach spoeczno-politycznych) - przywieca wtedy jeden cel: cakowita fizyczna eliminacja Kocioa. Szacuje si, e w tamtym okresie barbarzysko zamordowano od 7 do 8 tys. osb konsekrowanych oraz zniszczono ok. 2 000 kociow.

Hiszpaska ziemia pokrya si mczesk krwi, nie dziwi wic fakt, i jest ta krew obecna rwnie na ekranie. Ale to nie sceny mczestwa chwytaj najbardziej za serce. Mimo trudnej tematyki, ktra wydaje si z gry naznaczona widmem cierpienia, scenariusz przemyca w kwestiach dialogowych klaretynw pewn lekko. Przysuchujc si wymianom zda tych modych mczyzn, uderza nas ich niewinno, ktra (zwaszcza na pocztku filmu) graniczy z naiwnoci i beztrosk. ledzc rozmowy seminarzystw, mona dostrzec ich wewntrzn przemian. Nie tylko tre, ale i sposb ich wypowiedzi pokazuje, jak szybko z chopcw marzcych o misyjnych podbojach zmieniaj si w onierzy Chrystusa.

Majc wiadomo tego, e fabua nie jest owocem fikcji literackiej, ale odbiciem prawdziwych - cho do dzi przemilczanych w podrcznikach historii czy na amach mediw - wydarze, nie mona uciec od kilku refleksji. Refleksji uniwersalnych i cigle aktualnych, bo tyczcych si Boga, ludzkiej wolnoci, niebezpiecznych mechanizmw spoecznych, ideologicznego zalepienia, ktre nie respektuje adnych granic. Najnowsza produkcja Pablo Moreno jest pod tym wzgldem bezlitosna. Stawia widza pod cian i kae mu zmierzy si z niewygodnymi pytaniami, ktre pojawiaj si w gowie po obejrzeniu: "Zakazanego Boga".

Jak wielka moe by nienawi do wiary? Jak rodzi si antyreligijny obd? Do czegozdolni s ci, ktrzy mu ulegli? Jak wielka jest mio, ktra pozwala przebaczy oprawcom? Jakdojrzewa si do mczestwa, by uzna je za dar? Kim s ci, ktrzy mieli si, by odda ycie zawiar? "Zakazany Bg" to film, ktry przeszywa widza tymi pytaniami. Trudno nie odniewraenia, e to film o czasach, gdy szatan opta czowieka, a sam Bg zstpi z nieba, bydawa si mczennikom.

"Nigdy w historii Europy, a moe nawet i wiata, nie widziano tak ucielenionejnienawici do religii i jej wyznawcw" - powiedzia o tym, co wydarzyo si w Hiszpanii wczasie wojny domowej 1936-1939 lewicowy historyk Hugh Thomas. Czerwoni fanatycy znienawici do wiary zamordowali okoo 8 000 duchownych (w tym biskupw, zakonnice, klerycy, zniszczyli 2000 kociow. ProfanowanoNajwitszy Sakrament, palono relikwie witych, karano mierci za praktyki religijne.Kadego dnia tej barbarzyskiej rzezi hiszpaska ziemia pokrywaa si krwimczennikw. Przez cay czas okrutnych przeladowa wspomnianym tysicom pomordowanym konsekrowanym i wieckim osobom obiecywanodarowanieycia pod warunkiem wyrzeczenia si wiary, a jednak nie odnotowano adnego przypadkuapostazji!

Czy nie jest to niezwykle wymowny znak dla naszych czasw, gdy coraz czciej syszymy - take w Polsce - opublicznych aktach odrzucenia przez ochrzczonych wiary rzymskokatolickiej i odczaniu si od wsplnoty Kocioa, niestety nawet osb duchownych...

"Zakazany Bg" opowiada histori 51 bogosawionych mczennikw z Barbastro; ksiyi klerykw ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynw, ktrym przyszo odda ycie za wiar. Wszyscy mieli wybr. Mogli porzucikapastwo, wyrzec si Chrystusa i uratowa ycie. Ich cudem ocalae notatki z wizienianapisane niedugo przed egzekucj s jednymi z najpikniejszych wiadectw wiary w dziejachchrzecijastwa. Widzowie ju na zawsze pozostan pod wraeniem ich przesania...

 

dodawanie komentarzy zablokowane.

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa