Strona główna > Archiwum

Prośba o modlitwę za o.Wojciecha Kowalczyka CP

PROŚBA O MODLITWĘ W INTENCJI 
O. WOJCIECHA KOWALCZYKA CP

o.wojciech 1

W związku z pogorszeniem się stanu zdrowia walczącego z chorobą nowotworową o. Wojciecha Kowalczyka - pasjonisty posługującego przy naszej parafii bardzo prosimy wszystkich Parafian i Przyjaciół o modlitwę, post oraz ofiarę cierpienia i wyrzeczeń w intencji chorego kapłana.

Jednocześnie kierujemy serdeczną prośbę o nieodwiedzanie o. Wojciecha w szpitalu, gdyż nasilenie w ostatnim czasie liczby tych wizyt powoduje znaczne wyczerpanie chorego i dezorganizuje normalne funkcjonowanie oddziału. Dziękujemy za zrozumienie!

Obecnie o. Wojciech znajduje się pod troskliwą i fachową opieką w Szpitalu Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi. Ale pamiętamy, że już od kilkunastu miesięcy mężnie niósł krzyż swego cierpienia, przeplatając pobyty w szpitalu z okresami posługiwania - na miarę swoich sił i możliwości - w klasztorze i parafii. Jego postawa w tej chwili próby przypominała słowa św. Pawła od Krzyża, założyciela zgromadzenia pasjonistów: "Jeśli przychodzi choroba, jest to wielki dar cierpienia. Wtedy to naprawdę człowiek może zobaczyć, czy jest cierpliwy, pokorny i bezinteresowny." Mogliśmy być świadkami takich właśnie owoców cierpienia o. Wojciecha.

Przy czym swoją chorobę ten młody kapłan postrzegał nie jako dopust Boży, ale kolejny etap drogi duchowej i nową formę posługiwania swojej wspólnocie zakonnej i Ludowi Bożemu - zgodnie ze wskazówkami św. Pawła od Krzyża: "Nie ma innej drogi naszego wzrostu w kontaktach z Bogiem niż wypełnienie zadań, jakich Bóg od nas wymaga, zwłaszcza w chwilach fizycznego i psychicznego cierpienia, w których On jest wzmocnieniem nas samych."

Rzeczywiście, w Chrystusie oraz Jego Męce szukał i znajdował o. Wojciech umocnienia na swojej krzyżowej drodze. Trwał wiernie przy swoim Mistrzu, jak zalecał św. Paweł od Krzyża: "Całe życie Jezusa było Krzyżem. Całe życie tego, kto służy Bogu, winno być więc takie, by zostać na Krzyżu z Jezusem." W chwili szczególnego doświadczania tego krzyża przez o. Wojciecha Kowalczyka zanośmy nasze wołanie do Boga - jak o to zawsze prosił chory kapłan - by w całym tym doświadczeniu dokonywała się wola Zbawiciela.

 

dodawanie komentarzy zablokowane.