Strona gwna > Archiwum

6 I - WPROWADZENIE RELIKWII PASJONISTW

DO KAPLICY PATRONKI PARAFII

relikwie2

Z radoci informujemy, e dnia 6 stycznia, w uroczysto Objawienia Paskiego w czasie Mszy w. o g. 18,00 sprawowanej pod przewodnictwem Prowincjaa Zgromadzenia Mki Jezusa Chrystusa o. dr. Waldemara Linke wprowadzilimy do naszej wityni relikwie wyniesionych na otarze pasjonistw i osb zwizanych duchowo z pasjonistami, ktre zostay umieszczone na stae w Kaplicy Patronki parafii - obok ju tam obecnych relikwii w. Faustyny i w. Jana Pawa II.

By zapozna si z homili wygoszon podczas tych uroczystoci przez prowincjaa o. W. Linke, "kliknij" TUTAJ.

Tym doniolejsze jest to wydarzenie, e odbyo si ono 6 stycznia, czyli w dniu, w ktrym wspominamy chrzest w. Pawa od Krzya, zaoyciela Zgromadzenia Mki Jezusa Chrystusa (mia miejsce 06.01.1694 roku). Do naszej wityni zostay wprowadzone relikwie nastpujcych witych i bogosawionych pasjonistw oraz osb zwizanych duchowo z pasjonistami:

W. PAWA OD KRZYA - zaoyciel Zgromadzenia Mki Jezusa Chrystusa (pasjonistw);

W. GEMMY GALGANI - wiecka woska mistyczka i stygmatyczka bdca pod opiek duchow pasjonistw;

W. MARII GORETTI - woska mczennica w obronie czystoci, jej sanktuarium znajduje si pod opiek pasjonistw;

B. DOMINIKA BARBERI - misjonarz zaangaowany w przywracanie jednoci Anglikw z Kocioem katolickim;

B. IZYDORA DE LOOR - belgijski brat zakonny, z racji swej pokory zwany "Bratem od woli Boej";

B. MCZENNIKW Z DAIMIEL - zabici za wiar w okresie przeladowa chrzecijan w Hiszpanii w l. 1936-1939.

Relikwie wyej wymienionych kanonizowanych i beatyfikowanych zostay umieszczone na stae w Kaplicy Matki Boskiej Bolesnej - obok ju tam obecnych relikwii w. Faustyny i w. Jana Pawa II. Dziki temu Kaplica Patronki parafii jeszcze bardziej nabiera charakteru szczeglnego miejsca wyciszenia, adoracji i modlitwy; modlitwy kierowanej nie tylko za wstawiennictwem Bogarodzicy, ale te wszystkich tych niezwykych i czcigodnych postaci, ktre mog ordowa u Boga za nami, jeli tylko zechcemy zawierzy im swoje troski i radoci...

peregrynacja symboli SDM1

By zapozna si zbiogramami ww. postaci, "kliknij" TUTAJlub wejd na naszej stronie internetowej w zakadk "PASJONICI" - podstrona "WICI PASJONICI".

 

dodawanie komentarzy zablokowane.

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa