Strona gwna > Archiwum

7 I - UROCZYSTOƠCHRZTUPASKIEGO

Chrzest Jezusa Chrystusa to wito przypadajce w niedziel po uroczystoci Objawienia Paskiego (Trzech Krli), ktra w 2018 roku przypada 7 stycznia. W tym wydarzeniu dochodzi do pierwszego w historii wiata pojawienia si w postaci widzialnej caej Trjcy witej: Bg Ojciec przemawia, Syn Boy jest w postaci ludzkiej, a Duch wity pojawia si nad Nim w postaci gobicy. wito Chrztu Paskiego z jednej strony objawia wierzcym Jezusa jako umiowanego Syna Boego, posanego przez Ojca w mocy Ducha witego dla zbawienia czowieka, z drugiej za strony kieruje uwag na rzeczywisto chrztu. W tym sakramencie bowiem dowiadczamy mocy zbawczej Chrystusa, ktra wyzwala z niewoli grzechw. Zostajemy take napenieni Duchem witym i w ten sposb kady z nas staje si umiowanym dzieckiem Boym. Koci obchodzi w ten sposb wito narodzin milionw swoich dzieci, ktrym daa nowe, Boe ycie woda chrztu witego.

Opis Chrztu Pana Jezusa zostawili wszyscy trzej synoptycy. Najszczegowiej to wydarzenie zrelacjonowa w. Mateusz: "Wtedy przyszed Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, eby przyj chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywa Go, mwic: 'To ja potrzebuj chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?'. Jezus mu odpowiedzia: 'Pozwl teraz, bo tak godzi si nam wypeni wszystko, co sprawiedliwe'. Wtedy Mu ustpi. A gdy Jezus ochrzczony zosta, natychmiast wyszed z wody. A oto otworzyy Mu si niebiosa i ujrza Ducha Boego zstpujcego jak gobic i przychodzcego na Niego. A gos z nieba mwi: 'Ten jest mj Syn umiowany, w ktrym mam upodobanie'."

Chrzest 5

Epizod ten z ycia Pana Jezusa musi by szczeglnej wagi, skoro Koci wyrni go osobnym witem. Skada si na to kilka czynnikw. Od tego uroczystego aktu Chrystus Pan rozpocz swoj misj nauczycielsk. Mia wtedy trzydzieci lat, gdy dopiero od tego wieku zwyczaj ydowski pozwala wystpowa publicznie przed ludem i naucza. Uwaano, e od trzydziestu lat rozpoczyna si penia dojrzaoci mskiej.

Misj Chrystusa Pana potwierdzi z nieba Bg Ojciec, dajc Mu wiadectwo, e jest On faktycznie Synem Boym i ma prawo jako taki przemawia w imieniu Boga. Sam Bg Syna swojego z t misj wysya.

Mamy te pierwsze w historii wiata pojawienie si w postaci widzialnej caej Trjcy witej: Bg Ojciec przemawia. Syn Boy jest w postaci ludzkiej, a Duch wity pojawia si nad Nim w postaci gobicy (epifania trynitarna).

chrzest2

Na rny sposoby mona interpretowa fakt przyjcia chrztu Janowego przez Jezusa. Syn Boy nie potrzebowa pokuty ani odpuszczenia grzechw, gdy ich nie popeni. Przez zanurzenie w Jordanie zapowiedzia jednak przyjcie na siebie ciaru grzechw wiata, ktre w peni wzi na siebie na Krzyu. Uroczycie rozpocz take swoj dziaalno publiczn - goszenia Krlestwa Boego i wzywanie do nawrcenia. Uwici te wody Jordanu na znak, e stworzona rzeczywisto uczestniczy w Boym dziele zbawienia. Przecie sam nie mia ani skazy grzechu. Kiedy zdecydowa si przyj na siebie ogrom grzechw wiata, w konsekwencji przed swoim publicznym wystpieniem chcia przyj to symboliczne oczyszczenie, zanim je faktycznie nie uskuteczni na drzewie krzya.

chrzest3

Warto jeszcze zada sobie pytanie, skd w. Jan wpad na pomys, aby w taki wanie sposb udziela chrztu. Ot rytualne obmywania byy znane w staroytnoci u wielu ludw. By to zewntrzny znak wewntrznej odmiany, alu za popenione grzechy i gotowoci zadouczynienia za nie. By to krzyk tsknoty duszy, aby Bg w swoim miosierdziu oczyci j z win, jak woda oczyszcza ciao z brudu zewntrznego, materialnego.

Dla chrzecijan chrzest jest pierwszym i najwaniejszym sakramentem, dlatego te jest nazywany "bram sakramentw". Stanowi pocztkiem wtajemniczenia chrzecijaskiego, powtrne narodziny, narodziny z "wody i Ducha w.". Uwalnia on czowieka z grzechu pierworodnego oraz wszystkich grzechw osobistych (cho nie uwalnia od skonnoci do grzechu). Odnawia obraz i podobiestwo Boe w czowieku, wcza w nadprzyrodzone ycie Trjcy witej oraz we wsplnot Kocioa. Nawizujc do stosowanego przewanie w staroytnoci sposobu udzielania chrztu przez zanurzenie w wodzie, sens tego sakramentu tumaczy si jako zanurzenie w mierci Chrystusa i wynurzenie do nowego ycia. Powoduje tak silny zwizek z Bogiem, e nic, nawet utrata wiary, nie moe go usun.

Chrzest 4

Chrzest jest jednym z trzech sakramentw, ktre wyciskaj tzw. charakter, inaczej nazywany "pieczci" Ducha witego. Oznacza to, e tych sakramentw udziela si tylko raz i nieodwoalnie. Nakaz udzielania chrztu by jednym z najwaniejszych zada jakie Chrystus zleci Apostoom, a przez nich Kocioowi: "Idcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielajc im chrztu w imi Ojca i Syna, i Ducha witego" (Mt 28,18-19).

Niech uroczysto Chrztu Paskiego bdzie przeywana przez nas w duchu wdzicznoci Trjcy witej nie tylko za swj wasny chrzest i dar wiary, ale rwnie za dzieje naszej ojczyzny nierozerwalnie zwizane z Bogiem i Kocioem.

Chrzest 2

Wraz ze witem chrztu Chrystusa koczy si liturgicznie okres Boego Narodzenia. W Polsce jednak jest dawny zwyczaj zachowania choinek i piewania kold a do wita Ofiarowania Paskiego (Matki Boej Gromnicznej) - 2 lutego.

 

dodawanie komentarzy zablokowane.

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa