Strona gwna > Aktualnoci > Ogoszenia parafialne

1.Zapraszamy wszystkich wiernych do licznego udziau w pasyjnych naboestwach wielkopostnych: w niedziele o g. 17,15 - Gorzkie ale; w pitki Droga Krzyowa: o g. 16,30 - dla dzieci, o g. 17,15 - dla dorosych.

2.W pitek 22 marca o g. 19,00 odbdzie si kolejna Osiedlowa Droga Krzyowa. Szczeglnie w Roku Wiary zapraszamy wszystkich do licznego w niej udziau. Prosimy wiernych o przyniesienie wiec i zniczy.

3.Skadamy podzikowanie wiernym za liczny udzia w rekolekcjach wielkopostnych oraz za przyniesion makulatur na misje do kontenera przy figurce Matki Boej.

4.Zapraszamy do zakrystii lub kancelarii chtne osoby do zamwienia Mszy w. Przyjmujemy na Msze w. gregoriaskie.

5.W sklepiku parafialnym polecamy: tygodniki katolickie "Niedziela" i "Go Niedzielny", nowy w ofercie tygodnik "Idziemy", ksiki dla dzieci i modych z filmami religijnymi na DVD, "paschaki"- czyli wiece na Liturgi Wielkiej Soboty i na st wielkanocny oraz kartki witeczne, palemki, baranki cukrowe.

6.W tym tygodniu:

- we wtorek 19 marcaWspomnienie w. Jzefa. Zapraszamy w wito PatronaArchidiecezji dzkiej na Msz w. w katedrze(g. 18.00), w czasie ktrej ks. abp M. Jdraszewski wrczy Zote i SrebrneKrzye Archidiecezji dzkiej.

- w czwartek 21 marca o g. 18,00 Msza w. R.M.P.M. i adoracja Najwitszego Sakramentu.

7.W przysz niedziel przypada Niedziela Palmowa. Powicenia palm podczas kadej Mszy w. Taca zbierana za tydzie bdzie przeznaczona na pokrycie kosztw ogrzewania wityni za miesic marzec.

8.Zachcamy modzie do udziau w Marszu dla Jezusa w Niedziel Palmow z pl. Wolnoci do katedry. Pocztek marszu o g. 14,00. Obecno modziey przygotowujcej si do bierzmowania obowizkowa.

9. Ostatnia tura rekolekcji wielkopostnych odbdzie si w naszej wityni tradycyjnie od Niedzieli Palmowej do Wielkiej rody, czyli od 24 do 27 marca o g. 20,00 w grnym kociele. Rekolekcje bdzie prowadzi ks. Piotr Stpie- wikariusz par. M.B. Krlowej Polski. Temat tych rekolekcji ostatniej szansy: "Narodzi si na nowo...".

10.Dzi i w przysz niedziel w kruchcie Kocioa przedstawiciele Odnowy w Duchu witym "aska Pana" rozprowadzaj nasze palemki oraz baranki cukrowe. Dochd ze sprzeday przeznaczymy na potrzeby naszej wsplnoty parafialnej.

11.Komunikaty: Rekolekcje dla inteligencji od 17 do 20 marca o g. 18.00 u oo. jezuitw. Czwarta ju konferencja powicona problematyce Soboru Watykaskiego II dzi w niedziel 17 marca o g. 12.30 w Katedrze. Wysuchanie przynajmniej trzech konferencji, umoliwia uzyskanie odpustu zupenego.

12.W Roku Wiary grupa modlitewna "aska Pana" zaprasza do przeycia 10- tygodniowych rekolekcji odnowienia wiary, aby pogbi osobist relacj z Bogiem Ojcem, z Jezusem Chrystusem i z Duchem witym. Bdziemy je przeywa w oparciu o podrcznik oraz ksiki ojca Jzefa Kozowskiego - zaoyciela wielu grup Odnowy i dzkiego Orodka Odnowy w Duchu w. Pocztek w pierwszy czwartek po Wielkanocy, tj. 4 kwietnia 2013 r. o g. 19.00 w Sali Siloe. Blisze informacje s rozdawane w kruchcie Kocioa przez przedstawicieli grupy "aska Pana".

Poprawiony (sobota, 23 marca 2013 21:26)

 

1. Zapraszamy wszystkich wiernych do licznego udziau w pasyjnych naboestwach wielkopostnych: w niedziele o g. 17,15 - Gorzkie ale; w pitki Droga Krzyowa: o g. 16,30 - dla dzieci, o g. 17,15 - dla dorosych, o g. 20,00 - prowadzona przez Odnow w Duchu witym z opisem Mki Paskiej wedug b. Anny Katarzyny Emmerich- na podstawie ktrego nakrcono film "Pasja".

2. Dzi o g. 10,00 Msza w. Jubileuszowa w intencji Jubilatw i Solenizantw z danego miesica. Zachcamy wiernych do podawania intencji na te wyjtkowe Msze w. odprawiane w kad drug niedziel miesica.

3. Rekolekcje wielkopostne bd trway do rody 13 III. W poniedziaek, wtorek i rod Msze w. z nauk dla dorosych: o g. 9,00- dla osb starszych i samotnych, a o g. 18,00- dla maonkw i rodzicw. Dla dzieci i modziey o g. 10,30 - kl. I-III, o g. 12,00 - kl. IV-VI i o g. 13,30 - modzie ponadgimnazjalna. Rekolekcje prowadzi o. Andrzej Jakimiak - pasjonista i nasi klerycy z seminarium z Warszawy.

Przed Msz w. o g. 9,00 od g. 8,30 bdziemy odmawia raniec w intencji rekolekcji. We wtorek podczas Mszy w. o g. 9,00 bdziemy si modli szczeglnie za cierpicych i zostanieudzielony sakrament namaszczenia chorych, w rod podczas Mszy w. o g. 9,00 pomodlimy si za Darczycw i Budowniczych wityni oraz uczestnikw rekolekcji, a o g.18,00 Msza w. bdzie sprawowana we wszystkich intencjach polecanych Patronce parafii M.B.Bolesnej. Prosimy wiernych o przynoszenie swoich intencji spisanych na kartce.

4. Zapraszamy do zakrystii lub kancelarii chtne osoby do zamwienia Mszy w. Przyjmujemy na Msze w. gregoriaskie.

5. W sklepiku parafialnym polecamy: tygodniki katolickie "Niedziela" i "Go Niedzielny", nowy w ofercie tygodnik "Idziemy", dla dzieci i modych "Anio Str z pyt CD", a take ciekawe pozycje ksikowe z filmami religijnymi na DVD.

6. W tym tygodniu:

- w pitek 15 marca o g. 18,00 Msza w. w intencji licznych owocw beatyfikacji Jana Pawa II i o rych jego kanonizacj;

- w sobot 16 marca po Mszy w. o g. 8,00 spotkanie formacyjne dla grupy Niewolnic Jezusa i Maryi.

7.Informujemy, e kolejna zbirka zbirka makulatury do kontenera przy figurce Matki Boej odbdzie si - tradycyjnie- w trzeci weekend miesica, czyliw dn. 15-17 marca 2013 r. (pitek, sobota, niedziela). Prosimy wiernych o przynoszenie makulatury zwizanej sznurkiem. Dochd ze zbirki makulatury przeznaczamy na budow studni i na misje w Sudanie.

8. Organizujemy wyjazd autokarowy na Misterium Mki Paskiej wystawiane w sobot 16 marca o g. 19,00 na pl. Pisudskiego w Warszawie. Wyjazd o g. 15,00. Koszt 35 z. Zapisy w zakrystii. To tzw. "misterium poznaskie" jest wystawione po raz drugi w Warszawie i oglda je w ciszy kilkadziesit tysicy osb. Przygotowuje je profesjonalny zesp, ktry dostarcza gbokich przey zwizanych z inscenizowan opowieci o mce, mierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Czas trwania Misterium ok. 80 minut. Powrt do odzi ok. g. 24,00. S jeszcze wolne miejsca.

9. Organizujemy pielgrzymk do Woch w dn. 24.06 - 02.07.2013 r. w ramach archidiecezjalnej pielgrzymki, ktra przewiduje m.in. Msze w. przy Grobie b. Jana Pawa II oraz w Bazylice w. Piotra z uroczystoci wrczenia paliusza ks. abpowi Markowi Jdraszewskiemu. Koszt 9-dniowego wyjazdu wynosi 1 930 z. Szczegy na plakacie. Zapisy w zakrystii.

Poprawiony (sobota, 16 marca 2013 17:23)

 
Więcej artykułów…
Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa