Zespół charytatywny

Zespół Charytatywny

Nasz Parafialny Zespół Charytatywny liczy sześć czynnie pracujących osób. Pracujemy pod kierunkiem o. Proboszcza, który służy nam swoją wiedzą, pomocą duchową i finansową. Celem działalności naszego zespołu jest zapewnienie wielorakiej pomocy osobom starszym, rodzinom wielodzietnym i dysfunkcyjnym. Również w tym celu kontynuujemy naszą współpracę z Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz działem socjalnym przy Poradni Zdrowia przy ul. Traktorowej. Nasza praca jest bardziej zauważalna w czasie wtorkowych dyżurów między godziną 1430 a 1630 w czasie których służymy pomocą materialną. Dzięki życzliwości naszych Parafian, potrzebujący mogą otrzymać odzież, bieliznę osobistą i pościelową, obuwie, zabawki i inne rzeczy niezbędne dzieciom. W ramach naszego funduszu charytatywnego wspomagamy finansowo osoby niepełnosprawne znajdujące się w trudnej sytuacji, doraźnie osoby i rodziny przeżywające przejściowe problemy, w miarę możliwości realizujemy recepty na leki. Już od ponad roku udaje się nam stale dofinansowywać obiady dla szesnaściorga dzieci z rodzin niezamożnych, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3. Ponadto dofinansowujemy, co prawda w niewielkich kwotach, wyjazdy dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. W tym roku udało nam się zorganizować w ferie zimowe półkolonie dla ponad czterdzieściorga dzieci. Dzięki dotacji z Urzędu Miasta i dofinansowania z naszego funduszu charytatywnego, pobieraliśmy tylko symboliczną opłatę.

Ponadto organizujemy okresowe akcje charytatywne:

  • przygotowanie paczek żywnościowych dla ubogich rodzin w czasie Tygodnia Miłosierdzia;
  • przygotowanie uroczystości choinkowej dla dzieci;
  • rozprowadzamy świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, a co roku tysiąc świec, chlebki na wielkanocny stół i inne.
  • przy wsparciu katechetów organizujemy dystrybucję i zbiórkę jałmużny wielkopostnej w ramach ogólnokrajowej akcji ekumenicznej.

Przy tej okazji chcemy wyrazić serdeczne podziękowania za wsparcie jakie otrzymujemy od Caritas archidiecezjalnej. Doświadczamy ze strony tej instytucji autentycznej ludzkiej miłości i życzliwości. Bóg zapłać.

Staramy się służyć w trudnych chwilach wszystkim, jak tylko z serca potrafimy, mając na uwadze słowa Pana Jezusa: ?Cokolwiek uczyniliście z braci moich najmniejszych, mniecie uczynili?.