Strona główna > Modlitwy

Litania do Matki Boskiej Bolesnej

Litania do Matki Bożej Bolesnej

(ułożona przez papieża Piusa VII)

 

Święta Maryjo - módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Ukżyżowanego,

Matko Bolesna,

Matko płacząca,

Matko stroskana,

Matko opuszczona przez ludzi,

Matko żałosna,

Matko Syna pozbawiona,

Matko mieczem boleści przeszyta,

Matko udręczeniem przygnieciona,

Matko goryczą przesycona,

Matko sercem do krzyża przybita,

Matko najsmutniejsza,

Źródło łez,

Zbiorze wszystkich cierpień,

Wzorze cierpliwości,

Opoko stałości,

Kotwico bezpieczeństwa,

Schronienie opuszczonych,

Tarczo uciśnionych,

Pogromicielko niewiernych,

Wspomożenie biednych,

Uzdrowienie chorych,

Umocnienie słabych,

Porcie tonących,

Uciszenie w nawałnicy,

Ucieczko strapionych,

Postrachu szatanów sidła stawiających,

Skarbie wiernych,

Źrenico proroków,

Podporo apostołów,

Korono męczenników,

Światło wyznawców,

Perło dziewic,

Pociecho wdów i sierot,

Radości wszystkich świętych,

 

Wejrzyj na nas Najboleściwsza Panno, wyzwól nas i wybaw od wszelkich nieszczęść przez moc Jezusa Chrystusa. Amen.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, niech teraz i w godzinę śmierci naszej przyczyni się za nami do miłosierdzia Twego Przenajświętsza Maryja Panna Matka Twoja, której przeczystą duszę przeszył miecz boleści w czasie męki Twojej. Przez Ciebie Jezu Chryste, Zbawicielu Świata, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

Poprawiony (środa, 19 września 2012 14:34)

 

Litania do Matki Boskiej Bolesnej 2

II Litania do Matki Bożej Bolesnej

Kyrie elejson!

Chryste elejson!

Kyrie elejson!

Chryste usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże,

zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

 

Święta Maryjo,

módl się za nami.


Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko, męki krzyżowe Twego Syna cierpiąca,

Matko Bolesna,

Matko płacząca,

Matko żałosna,

Matko opuszczona,

Matko stroskana,

Matko, mieczem przeszyta,

Matko w smutku pogrążona,

Matko strwożona,

Matko sercem do krzyża przybita,

Matko najsmutniejsza,

Krynico łez obfitych,

Opoko stałości,

Nadziejo opuszczonych,

Tarczo uciśnionych,

Wspomożenie wiernych,

Lekarko chorych,

Umocnienie słabych,

Ucieczko umierających,

Korono Męczenników,

Światło Wyznawców,

Perło panieńska,

Radości Świętych Pańskich,

 

Baranku Boży,

który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

 

Baranku Boży,

który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

 

Baranku Boży,

który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.


Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna, wywyższonego na krzyżu, stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Poprawiony (środa, 19 września 2012 15:04)

 

Nowenna do Matki Boskiej Bolesnej

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ - TEKST 1

1. Przepowiednia Symeona.

Wśród matczynych radości przepowiedział Ci Bóg przez usta Symeona przyszłe Twe cierpienia. Po raz pierwszy miecz boleści przeszył Serce Twoje, w duchu zaś krwawą złożyłaś ofiarę, postanawiając posłusznie iść za wolą Opatrzności. Matko Najświętsza, przepowiednia ta była dla Ciebie źródłem wielu cierpień, ale i wielkich zasług. Dla tych zasług wyjednaj nam, prosimy Cię, łaskę zupełnego pogodzenia woli naszej z wolą Bożą we wszystkich próbach i doświadczeniach, jakie Bóg na nas zsyła.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

2. Ucieczka do Egiptu.

Do cierpień i niewygód w stajni Betlejemskiej, które przez miłość Twą do Syna znosiłaś, dołączyły się jeszcze niebezpieczeństwa i niewygody ucieczki do obcej krainy. Ty jednak, o Maryjo, bez najmniejszego szemrania wybrałaś się w drogę wskazaną Ci przez samego Boga i z dziecięcą ufnością oddałaś się Jego przewodnictwu. Obyśmy i my uprosili sobie u Boga łaskę ufnego powierzania Mu swej woli w cierpieniach, wytrwania w posłuszeństwie i ufności w Jego pomoc.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

3. Utrata dwunastoletniego Jezusa.

Jednej tylko, o Maryjo, nie doznałeś boleści, której przyczyną jest niewdzięczność i występek dzieci. Mimo to przez trzy dni, dręczona straszną obawą, musiałaś szukać swego Boskiego Syna. Szczerze, o Maryjo, współczujemy Twej trosce o Boskie Dziecię i przez zasługi, jakieś nam przez to wyjednała, uproś nam łaskę, by za Twoim przykładem wszyscy rodzice wypełniali obowiązki swoje wobec dzieci, przełożeni wobec podwładnych, podwładni wobec przełożonych z największą pilnością, wiernością i cierpliwością.

Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo...

4. Spotkanie na drodze krzyżowej.

Jakaż musi być boleść Matki, która Syna swego, Zbawcę świata, spotyka na drodze śmierci, otoczonego zgrają żołdactwa, sponiewieranego, upadającego pod ciężarem krzyża na ziemię. Przez boleść i gorycz Serca Twego uproś nam łaskę ofiarowania Bogu codziennych cierpień z takim uczuciem, z jakim Syn Twój znosił cierpienia na drodze krzyżowej i z jakim Tyś Brała w Jego męce udział.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

5. Śmierć Jezusa na krzyżu.

Krwawa śmierć Pana Jezusa na krzyżu i omdlałe z boleści Serce Matki stanowią wartość i cenę, za które rodzaj ludzki został odkupiony! Ty, o Maryjo, Matko Bolesna, Królowo męczenników, stałaś się męczeństwem miłości wyjednaj nam, Matko, gorącą miłość ku Synowi Twojemu, byśmy z wdzięcznością obchodzili pamiątkę Jego śmierci, z szczerą boleścią żałowali za swe grzechy i z Tobą żyć i umierać mogli.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

6. Zdjęcie z krzyża.

O Matko bolesna, Maryjo! Syn Twój, którego jako dziecko tuliłaś do serca, znowu spoczywa na Twoim łonie. W objęciach Swych trzymasz martwe Ciało Syna, ofiarę najokrutniejszej męczarni. Naprawdę jesteś Matką boleści! O Maryjo! Okaż nam się Matką miłościwą w godzinie śmierci, kiedy każda radość życia w bojaźń się przemieni. Bądź wtedy Matką i Pocieszycielką naszą i zaprowadź nas do wiecznej szczęśliwości.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

7. Pogrzeb Jezusa.

Każdy krok na drodze cierpienia potęguje Twą boleść. Odrywają teraz Syna Twego z objęć Twoich i Ciało Jego składają do zimnego grobu. Lecz od tej chwili kończą się cierpienia Twoje i nadchodzi radosny poranek wielkanocny, który czyni Cię na zawsze szczęśliwą. Wyjednaj nam nadzieję, która dodawała Ci siły w najcięższych próbach, i spraw, byśmy przed obliczem Boga i Pana naszego stanęli jako Jego wybrani.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

8. Ucieczko grzeszników.

Spiesz Maryjo z pomocą biednym, wzmacniaj chwiejnych w wierze, pocieszaj strapionych i nieszczęśliwych, proś za nasz naród, wstawiaj się za kapłanami, zakonnikami i zakonnicami, nie zapominaj o niewiastach. Okaż się wszystkim Panią łaskawą. Ty stoisz przed obliczem Najwyższego, który tak hojnie łaskami Cię obdarował, uproś nam przebaczenie i zbawienie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

9. Prowadź do Jezusa.

Tu na ziemi narażeni jesteśmy na liczne utrapienia, doznajemy różnych przykrości. Wyciągnij nas z łez padołu i zaprowadź do krainy, gdzie Ty królujesz przy Ojcu, Twoim Synu i Duchu Świętym. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

Modlitwa o nawrócenie grzeszników - do każdego dnia

Matko Bolesna, wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego, wylaną dla dusz zbawienia, wspomnij na boleści, jakie Twoje macierzyńskie Serce wycierpiało i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga, i nie korzystają ze zbawczych zasług Pana Jezusa, ani z łez przez Ciebie Matko wylanych. O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników, zwłaszcza ....... Ofiaruj za nie sprawiedliwości Bożej, Krew Syna Świętego wraz z zasługami Twoich boleści i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Pana Jezusa przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki. Matko Bolesna, wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami i wyproś im u Boga łaskę nawrócenia. Amen.

Poprawiony (piątek, 05 października 2012 14:11)

 

Nowenna do Matki Boskiej Bolesnej 2

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ - TEKST 2

HYMN

Matko, coś miłości zdrojem,

przyjmij mnie cierpieniem swoim,

bym boleć z Tobą mógł.

Niechaj serce moje pała,

by radością mą się stała

Miłość, którą Chrystus Bóg.

Matko święta, srogie rany,

które zniósł Ukrzyżowany,

wyryj mocno w duszy mej.

Męką Syna zrodzonego,

co dla dobra cierpiał mego,

ze mną się podzielić chciej.

Pragnę płakać w Twym pobliżu,

cierpiąc z Tym, co zmarł na krzyżu,

po mojego życia kres.

Chcę pod krzyżem stać przy Tobie,

z Tobą łączyć się w żałobie

i wylewać zdroje łez.

Kiedy umrze moje ciało,

obleczona wieczną chwałą

dusza niech osiągnie raj. Amen.

MODLITWA:

Módlmy się,

Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka, daj aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w Męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego Zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Matko Bolesna, wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna i upodobniona przez Niego w cierpieniu... przyczyń się za nami.

Matko Bolesna, odtrącona od drzwi gospody w Betlejem i szukająca schronienia w ubogiej stajni...

Matko Bolesna, przyjmująca bolesną przepowiednię z ust Symeona...

Matko Bolesna, uciekająca przed Herodem z Dziecięciem do Egiptu i znosząca tam boleść wygnania...

Matko Bolesna, z wielkim niepokojem i boleścią szukająca w Jerozolimie swojego Syna...

Matko Bolesna, żegnająca Syna idącego do pracy apostolskiej...

Matko Bolesna, przyjmująca z bólem serca nienawiść faryzeuszów i kapłanów do Jezusa...

Matko Bolesna, żegnająca z trwogą i boleścią Jezusa idącego na mękę...

Matko Bolesna, przyjmująca z bólem wiadomość o zdradzie Judasza i pojmaniu w Ogrójcu...

Matko Bolesna, patrząca na poniżenie swego Syna na ulicach Jerozolimy...

Matko Bolesna, słuchająca fałszywych oskarżeń na Syna przed Piłatem i złowrogich okrzyków: ukrzyżuj Go!...

Matko Bolesna, patrząca na Syna okrytego purpurą i w koronie z cierni...

Matko Bolesna, spotykająca Syna na drodze krzyżowej...

Matko Bolesna, odczuwająca boleśnie w swym sercu przybijanie Syna do drzewa krzyża...

Matko Bolesna, stojąca pod krzyżem swego Syna...

Matko Bolesna, przyjmująca w swe ramiona martwe Ciało swego Syna...

Matko Bolesna, składająca Syna do grobu...

Matko Bolesna, odczuwająca w swym sercu całą Mękę Jezusa i bez krwi przelania dla wielkiej boleści stająca się Królową Męczenników...

Dzień pierwszy

Hymn...

O Matko Najboleśniejsza, strwożona przy Zwiastowaniu, zasmucona przy szukaniu schronienia dla Jezusa w Betlejem i mieczem boleści przeszyta przy ofiarowaniu Go w świątyni, uproś nam cnotę czystości i gotowość na wszelkie ofiary i wyrzeczenia w celu dochowania wierności Bogu.

Modlitwa...

Dzień drugi

Hymn...

O Matko Najboleśniejsza! odczuwamy Twoją boleść i trwogę w ucieczce do Egiptu i Twoją tęsknotę w długim tam pobyciu. Błagamy Cię, naucz nas - za Twoim przykładem - znosić chętnie wszelkie niewygody w życiu i służyć wiernie Bogu w duchu pokuty i umartwienia.

Modlitwa...

Dzień trzeci

Hymn...

O Matko Najboleśniejsza! podzielamy Twą boleść i niepokój w poszukiwaniu zagubionego Jezusa. Błagamy Cię, naucz nas cierpliwie znosić wszystkie opuszczenia i oschłości duchowe i wytrwale poszukiwać dusz zagubionych.

Modlitwa...

Dzień czwarty

Hymn...

O Matko Najboleśniejsza! podzielamy Twą boleść i smutek, jaki odczuwałaś patrząc w duchu na śmiertelny smutek i krwawy pot Jezusa. Błagamy Cię, abyś nam wyjednała ducha gorliwej modlitwy i cnotę męstwa w walce z pokusami szatana, ciała i świata.

Modlitwa...

Dzień piąty

Hymn...

O Matko Najboleśniejsza! przeżywamy razem z Tobą cierpienia, jakich doznałaś w czasie biczowania i cierniem ukoronowania Syna Twojego. Prosimy Cię, pomagaj nam odrywać się od próżności świata i chętnie znosić wszelkie upokorzenia.

Modlitwa...

Dzień szósty

Hymn...

O Matko Najboleśniejsza! odczuwamy Twą boleść, jakiej doznawałaś towarzysząc Jezusowi w drodze krzyżowej. Błagamy Cię, wyjednaj nam u Syna swego łaskę mężnego wyznawania naszej wiary i gotowość na wszelkie prześladowania dla ratowania dusz bliźnich.

Modlitwa...

Dzień siódmy

Hymn...

O Matko Najboleśniejsza! jak wielkich boleści doznałaś spotykając na drodze krzyżowej swego Syna krzyż dźwigającego. Uproś nam gotowość na współcierpienia z Jezusem i spieszenie z pomocą wszystkim cierpiącym.

Modlitwa...

Dzień ósmy

Hymn...

O Matko Najboleśniejsza! przeżywamy razem w Tobą boleści, jakich doznałaś patrząc na Mękę krzyżowania Twego Syna na Kalwarii. Pomóż nam krzyżować nasze namiętności i być posłusznym aż do śmierci.

Modlitwa...

Dzień dziewiąty

Hymn...

O Matko Najboleśniejsza! Podzielamy ogrom Twych boleści, jakich doznałaś stojąc pod krzyżem Jezusa, patrząc na Jego konanie i przebicie boku. Prosimy Cię - bądź naszą Matką zawsze i wszędzie.

Modlitwa...

Poprawiony (środa, 26 marca 2014 11:41)