Komentarz Czwartek 12 lipca

Czwartek, 12.07.2018 r.

 

Pierwsze czytanie:  Oz 11,1.3-4.8c.9

Dzisiejsze czytanie mówi nam o miłości Boga do człowieka, do narodu wybranego. Bóg ukochał naród żydowski już wtedy, gdy przebywał on w niewoli egipskiej. Z kart Biblii dowiadujemy się, jak Bóg kierowany miłością do swego narodu wyprowadza go z Egiptu i prowadzi do Ziemi Obiecanej.  Bóg, jak  matka, bierze w ramiona i przytula, karmi. Mimo to Izrael nie zawsze odpowiada na tę miłość, co sprawia ogromny ból Bogu, który nie chce, aby zapłonął Jego gniew przeciw ukochanemu narodowi. Bóg jest więc jak kochająca matka, która nigdy nie męczy się przekraczaniem samej siebie w okazywaniu miłości, troski i gotowości przyjścia z pomocą swemu dziecku. Miłość sprawia, że  Bóg chce dać i ocalić życie, na którym Mu tak bardzo zależy.

W Księdze Ozeasza Bóg przedstawiony jest jako mąż, jako oblubieniec, jako wychowawca i pedagog, a także jako Ten, który darzy swój lud wręcz macierzyńskimi uczuciami. Nie znajdziemy w żadnej innej księdze Starego Testamentu tak wzruszającego i bardzo bliskiego ludzkiemu doświadczeniu  obrazu miłości Boga do człowieka. Bóg, mówiąc przez usta proroka Ozeasza, odsłania swoje prawdziwe oblicze, istotę bóstwa, a jest nią  szalona, niepohamowana i ocalająca miłość  ludu wybranego. Bóg Starego Testamentu, jak dobry nauczyciel, sięgał po różne metody, aby wpoić człowiekowi zasadę wierności, najważniejszą w utrzymaniu z Nim relacji.

 

Psalm responsoryjny: Ps 80,2ac.3b.15-16

Psalm 80 to modlitwa prośby o Bożą interwencję i okazanie łaski narodowi wybranemu będącemu w niebezpieczeństwie. Niech te słowa także staną się naszą modlitwą i zaproszeniem Boga do naszej codzienności.

 

Ewangelia: Mt 10,7-15

Jezus posyła swoich apostołów z misją przepowiadania królestwa Niebiańskiego. Wraz z przepowiadaniem królestwa apostołowie mają uzdrawiać chorych, wypędzać złe duchy, wskrzeszać umarłych... Oczywiście są to znaki Bożej obecności i mocy z heroldami Dobrej Nowiny. Jednocześnie Jezus przestrzega przed miłością  bogactwa.  Odwraca ono bowiem  uwagę od Boga, popycha do wielu grzechów przeciw miłości bliźniego.  Uczeń Chrystusa  całą ufność powinien pokładać w Bogu i pamiętać, że wszystko, co posiada, za darmo  od Niego otrzymał, aby pozyskiwać nowych mieszkańców  królestwa Niebiańskiego.

Ks. Krzysztof Wojtynia